Camiler, Şehircilik Hizmet Sunumu ve Devlet -2-

Camiler, Şehircilik Hizmet Sunumu ve Devlet -2- DİN
0,0
09.02.2014 10:58:23
A+ A-

Önceki günden özetlemek gerekirse, İnanç özgürlüğünü Anayasasında temel almış olan bir Ülke olarak, Cami ve Mescit yapımı ile ilgili hiçbir kural bulunmamaktadır. Aslında diğer inançlara ait mekan yapımı ile ilgili olarak da herhangi bir kural, yönetmelik vb yazılı döküman bulunmamaktadır ancak, devletimiz Müslümanlık dışında gelen talepleri fiili yöntemler ile engellemeyi başardığı için burada pek konu edilmiyecektir.

Hernekadar, inanç  konusu çok nazik bir konu olsada, bu konunu da yeterince tartışılması ve bir süre sonra inancın bizi kontorl etmesi, yönlendirmesindense, inanç özgürlüğünün beslendiği bir sürecin oluşabilmesi ve sürekli kılınabilmesi için, ülkemizde, cami yapımına kurallar ve standartlar getirilmelidir.  Aşağıda bu kapsamda önerilerimizi sıralıyoruz.

Öncelikle şu sorulara cevap verilmelidir:

Caminin Hizmet edeceği hedef kitle:

Bir cami yürüme mesafesinde mi olmalıdır ?

Evde ibadet ile camide ibadet seçenekleri;

Camide kılınması zorunlu durumlar için ara çözümler (cami çevrelerinde açık alanlar yaratılarak sadece belirli zamanlarda dolan camilere ek alan hizmet sunacak, diğer zamanlar için yeşil alan ve/ya açık sebest alan; bu aynı zamanda deprem vb felaketler için gerekli olan açık alan gereksinimini de karşılar)

Kaç kişiye bir cami olmalıdır (örneğin genç nüfus yoğunluğu –ibadet zorunluluğu olmaya kişi sayısı hesaba katılmalımıdır)

Bir gün herkes camiye gidecek/gidebilir/ gitmeli mantığı ile cami yapma girişimi ne kadar sağlıklıdır.

Camilerde de (parklarda olduğu gibi Mahalle- semt-bölge-kent parkı) büyüklük ve hizmet konumu gibi bir hiyerarşi bulunmalı mıdır?

Camilerin yapımına kim karar vermelidir?

Camilerin giderleri nasıl karşılanmalıdır?

Cami yerleri belirlenirken seçilecek kıstaslar

Okul’a yakın olabilir mi?

Hastaneye Yakın olabilir mi?

Konuta – ticarete ne kadar yakınlıkta olmalıdır?

Camilerde ön bahçe, arka bahçe vb yaklaşım mesafeleri neler olmalıdır?

Camiler başlı başına bir imar adası şartı olmalı mıdır?

Cami ve fonksiyon ilişkisi

Eğitim yapıları içerisinde cami-mescit mekanları eğitimi aksatmayacak ve içeriğini bozmayacak şekilde olmalıdır.  Bir başka deyişle, eğitim mekanında bulunma amacını sekteye uğratmayan – dışlamayan bir şekilde olmasına özen gösterilmelidir.  Şöyle ki, eğitim – inanç ilişkisi ve paralelliği (bütün inançlar eğitimi teşvik eder, bir başka deyişle, hemen bütün inançların felsefesinde Eğitim, inancın bir parçası olarak görülür) kapsamında eğitim mekanlarında inanç temelli mekanların çok dikkatli ve eğitimi engellemiyecek şekilde olmasına özen gösterilmesi gerekir. Örneğin, öğrenci derste iken namaz vakti geçiyor çelişkisi yaşamamalıdır.

Camilerin bulunduğu alanlarda ve yakın çevresinde her fonksiyon (Bar, disko, içkili restorant vb) olamıyacağı için  yer seçimindeki öncelik neye göre belirlenmeli

İlk olarak inşa edilmiş olma, hizmete açılmış olma, bir kriter olabilirmi?

Cami bir zorunluluk ise taşınacakların mağduriyetlerinin giderilmesi nasıl olacak?

Cami üretiminin, toplumu kontrol aracı olarak kullanılmaması (örneğin, Burada “cami” var, bar yapamazsınız vb) nasıl önlenecek?

Herkes “Müslüman”mış tavrında vaz geçilmesi ve cami yapılacak komşuluk ünitesinde (mahalle, semt vb de denilebilir), müslüma olmayan vatandaşların olup olmadığı ve bunların görüşlerinin alınması,

Hoparlörden ezan okunması,

Ancak ve ancak komşuluk ünitesinde yaşayanların yüzde yüz’ünün müslüman olması şartına bağlanması.

Okul ve hastane yakınında bulunan camiler de hoparlörün devredışı bırakılması.

Camilerin, giderlerinin cemaat tarafından karşılanması.

 

Kısaca, herkesçe kabul edilen genel şehircilik ilkelerini ve temel insan haklarının tartışmaya konu edilmemesi ki son zamanlarda konu ediliyor.  Mesela, inanç özgürlüğünü anayasasında kabul etmiş, zapta geçmiş bir devletin Başbakanı’nın cami yapmakla uğraşmamalıdır.  Keza, her şeyi kontrol altına almayı seven devletimiz niye camilerin yapılmasını kontrol altına almak istemiyor ve/ya cami yapımı ile ilgili standartlar getirmiyor.   Burada, bir acaba ile bitirelim. 

 

Acaba, Atatürk döneminde dini kontrol etmek için kurulan Diyanet, şimdi devleti mi kontrol ediyor?

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.