Can Dündar’ın kader yanılgısına cevap...

Can Dündar’ın kader yanılgısına cevap... DİN
0,0
23.06.2014 17:32:18
A+ A-

Hatırlarsınız Can Dündar Soma'da yaşanan kazanın ardından kaderle ilgili uygun olmayan açıklamalarda bulunmuştu. Bende Can Dündar'a cevap olarak bir yazı yazmış, hayatımızda yaşadığımız her anın daha biz doğmadan kaderimizde Allah tarafından belirlendiğini anlatmıştım. Umarım bu yazım Can Dündar için faydalı olmuştur. Yazar Seral Köprülü de bu konuda bir yazı yazarak kaderi ispatlayan bilimsel bulgulara yer vermiş. Şimdi bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum, umarım Can Dündar'ın yanlış kader anlayışını değiştirmesine vesile olur:

Can Dündar, 20 Mayıs tarihli köşe yazısında ülkemizdeki ölüm şekillerini gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyaslamış. Bu kıyası yaparken de, dindar kesimin ihmaller sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarına itiraz etmediğini, olan olayları sorgulanmadığını ileri sürmüş. Buna sebep olarak da toplumun sahip olduğu kader inancının yanlışlığı yönündeki düşüncesini yazısına taşımış. Dündar'ın güvenlik ve yaşam standardını arttırıcı tedbirlerin alınmaması hususuna getirdiği eleştirileri haklı olmakla birlikte, kendisinin de kader konusunda yanılgıda olduğu anlaşılıyor.

Kader konusu, Can Dündar'ın iddialarının tam aksine, günümüzde dünyanın en ünlü bilim çevreleri tarafından dikkatle araştırılmakta ve ilmi bir gerçeklik olarak kabul görmektedir. Kaderin varlığı birçok bilimsel deney ve gözlemle kanıtlanmıştır. Bu yüzden, Dündar'ın "kadere olan tevekkül, aydınlığa ve akla sırt dönmedir" yorumu tamamıyla yanlıştır. Asıl bilimsel gerçeklikten dönmek akla ve mantığa sırt dönmektir.

KADER NEDİR

Kader, zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın, geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an olarak yaratmasıdır. Zaman ve mekanın Big Bang, yani büyük patlama ile yoktan var edilmesi, bilimsel birçok delille ispatlanmış kesin bir gerçekliktir. [1] Zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran Allah, tüm olayları kendi dilediği gibi tespit edip yaratmıştır. [2]  Dolayısıyla Allah, gelmiş geçmiş bütün hadiseleri daha meydana gelmeden önce belirlemiştir. Hiç kimsenin, Allah'ın kendisi için yarattığı kadere müdahale etmesi veya değişiklik yapması da mümkün değildir. [3]

Kuran'da Allah, "Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık." ayetiyle dünyadaki her varlığın bir kaderi olduğunu bildirmiştir. (Kamer Suresi, 49. ayet)

KADERİ İSPATLAYAN BİLİMSEL BULGULARDAN BİRKAÇI

1. Kaderin varlığını ispatlayan deneylerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Haynes'inkidir. Max Planck Enstitüsünden Prof. John-Dylan Haynes, 2008 yılında yaptığı deneyinde, bizim henüz bir şeyi yapmaya karar vermemizden saniyeler önce bilinçaltımızın zaten o kararı aldığını kanıtlamıştır. [4]

Bu deneyde, bir manyetik rezonans beyin tarayıcısı içerisine giren deneğin ellerine bir takım tuşlar verilir ve üzerine odaklanıp rastgele basması istenir. Tarayıcı, tuşa basma anı ile beynin karar verdiği an arasındaki farkı gösterir. Tarayıcının aldığı  beyin sinyallerinden, denek tuşa basmadan 6 saniye önce kararın çoktan verildiği anlaşılır. Bilinçaltımız saniyeler önce karar vermiştir bile. Bu ise biz daha neyi yapmaya karar vermeden, beynimizin 7 saniye öncesi bu komutu aldığını ve daha sonra elektrik sinyalleri olarak bize bildirdiğini ve sonrasında bizim bunu yapmakta olduğumuzu gösterir. Prof.Haynes:"Kararlarımızın bilinçli olduğunu düşünürüz, ama veriler göstermiştir ki bilinç yalnızca buzdağının ucudur." diyerek zamansızlık ve kader gerçeğini gözler önüne sermiştir.[5]

2. Karar alma ve yapma arasındaki bilinç/beyin bağımızı California Üniversitesi nörofizyologlarından Prof. Benjamin Libet de araştırmıştır. Libet'in 1973 yılında parmak hareketleri üzerine yaptığı deneyler tüm kararlarımızın, seçimlerimizin önceden belirlendiğini, bilincin ise herşey olup bittikten yarım saniye sonra devreye girdiğini ortaya koymuştur. Bu durum diğer nörofizyologlarca da, hep geçmişte yaşadığımız ve bilincimizin tüm yaşananları yarım saniye sonra gösteren bir "monitör" gibi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. [6]

Benjamin Libet yaptığı ölçümler sonucunda şöyle bir sonuca varmıştır: "Normalde tüm algılar beyne iletiliyor. Burada bilinçaltında değerlendirilip yorumlanırken, benlik hiçbir şeyin farkında değil. Zihnimizde canlanan, yani farkına varabildiğimiz bilgilerse epeyce uzun bir gecikmeden sonra, kortekse (bilincin bulunduğu bölgeye) gönderiliyor."

3. Kader konusu sadece nöro-psikolojik alanın değil, genetik, mikro-biyoloji, fizik ve kuantum fiziği dallarının ciddi bir inceleme konusu olmuştur. Einstein'in görecelik kuramı ve zamansızlık gerçeği çalışmalarından, Heisenberg'in belirsizlik kuramına kadar onlarca yıl süren çalışmalar, sadece insan hayatı değil, bugün sınırlarını bilmediğimiz evrenin de belirlenmiş bir kadere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

4. New Scientist dergisinin 2006 Kasım ayına kapak olan Hollandalı fizikçi Gerard Hooft'un 10 yıl süren deneysel araştırması, kaderin fizik bilimi açısından kanıtını ortaya koymuştur. Bir atom parçacığının nerede ve ne hızda hareket edeceğini 43 saniye önceden tespit eden bir model geliştiren Hooft'un bu çalışması bilim çevrelerinde deprem etkisi oluşturmuştur. [7]

Dünyanın en iyi matematikçileri arasında gösterilen John Conway'in deyişiyle: "Eğer Hooft gibi bir insan atomun konumu ve hareketini aynı anda tespit edebiliyorsa, üstün bir zekaya sahip olan bir varlık evrendeki tüm parçacıkların etkileşimini takip edebilir. Bir başka deyişle özgür irademizle yaptığımız seçimlerin belirsizliğinin ardında belirleyici bir düzen vardır." [8]

5. Yine bir diğer fizikçi Julian Barbour, "The End of Time" adlı kitabında insanın her anının hiçbir zaman kaybolmadığını ve sonsuza kadar diğerleri ile birlikte yaşamaya devam ettiğini bilimsel olarak açıklamıştır. Discover dergisi tarafından yapılan bir röportajında da, Barbour: "Ne geçmiş var ne de gelecek. Aslında zaman ve hareket illüzyondan başka birşey değil." diyerek zamansızlık gerçeğini dile getirimiştir. Barbour ayrıca, evrende her bireyin yaşamındaki her an (doğum, ölüm ve bunların arasında olan herşey) sonsuza kadar var olmakta olduğunu söylemiştir. [9]

6. Zamanın bir algı olduğunu, yani yaşanmakta olan ne varsa, herşeyin tek anda var olduğunu Lincoln Barnett'in "Evren ve Einstein" ve Nobel ödüllü genetik Profesörü François Jacob'ın "Mümkünlerin Oyunu" gibi yüzbinlerce adet basmış bilimsel gözlemlere dayalı kitap çalışmaları çok net bir şekilde anlatmaktadır.

TEDBİR VE TEVEKKÜL

Kader kesin bir gerçekliktir. Her tür hadise bir kader, bir düzen içinde meydana gelir. Buna göre, gerekli tedbirin alınması da, tevekkül edilmesi de kaderin ayrılmaz parçalarından biridir.

Kaderi Allah bilir. Biz insanlara düşen ise her türlü tedbiri almak, teknoloji ve bilimin geldiği seviyede alınabilecek tüm önlemleri almaktır. Bu farzdır. Allah kaderi yaratırken insanlara her türlü önlemi almayı, eksiklikleri gidermeyi ve her türlü mücadeleyi eksiksiz yapmayı emretmiştir. Allah insanoğluna hem kavli, hem de fiili duayı farz kılmıştır. "İnsan hayatı", doğa ve yaşam şartları söz konusu olduğunda "fiili dua" eksiksiz yerine getirilir. Tevekkül, tüm alınan bu tedbirlerden sonra Takdir-i İlahi'ye gönülden boyun eğerek kaderin konforunu yaşamaktır. İşte Müslümanların kadere olan teslimiyeti bu şekildedir.

"Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır." (Hadid Suresi, 22) ayeti, karşılaşılan her olayın her detayın Allah tarafından özel bir hikmet ve akıl ile planlanmış olduğu bildirilmektedir. Bu ayete iman eden insanla iman etmeyen arasında büyük bir psikolojik fark olacağı kesindir. Sayın Adnan Oktar, kaderin verdiği konfor ve iç huzurunu A9 TV'deki bir programda şu şekilde açıklamıştır:

"Allah'ın her şeyi bir kader ile yaratması en büyük nimetlerden birisidir. Kader insanlar için çok büyük bir konfor, büyük bir rahatlıktır. Kadere iman eden, hayatındaki her şeyi, hayatı boyunca karşılaştığı ve karşılaşacağı her olayı Allah'ın kaderinde yarattığını bilen bir insan hayatı boyunca bunun rahatlığını, güvenini ve iç huzurunu yaşar.

Kadere inanan insan ölüm anının da kaderinde olduğunu, Allah'ın dilediği vakitte, yerde ve dilediği şekilde canını alacağını bilir. Allah'ın canını almak için takdir ettiği zaman geldiğinde, hiç kimsenin ve hiçbir şeyin kendisini koruyamayacağını bilir. Bunun için tevekküllüdür. Allah'a inanıp güvendiği için ahirette sonsuz güzel bir yaşam ümidindedir. Allah'ın rızasına uyarak ve kadere iman ederek yaşamış olmanın vicdan rahatlığı içindedir." [11]

Benim yazımı da bu linkten okuyabilirsiniz:

http://blog.milliyet.com.tr/-kaderiniz-batsin--diyen-can-dundar-a-cevap-/Blog/?BlogNo=461882

Kaynakça

twitter.com/SrlKoprulu" href="https://twitter.com/SrlKoprulu" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;">https://twitter.com/SrlKoprulu

  [1] Evrenin Yoktan Yaratılışı http://harunyahya.org/tr/books/644/Evrenin-Yaratilisi/chapter/5939/I-Bolum-Evrenin-Yoktan-Yaratilisi

[2] Zamansızlık ve Kader Gerçeği http://www.harunyahya.org/tr/Kitaplar/1029/zamansizlik-ve-kader-gercegi

[3] Kader Gerçeğini Kavrayamamak da İnsanın Kaderindedir http://tr.harunyahya.net/kader-gercegini-kavrayamamak-da-insanin-kaderindedir/

[4] "Kararların önceden verilmiş olduğuna dair" Haynes deneyinin filmine bu linkten ulaşılabilir:http://www.dailymotion.com/video/xjfy3w_6-saniye-once-beyin-hucrelerinde-karar-zaten-verilmis_tech

[5] "Unconscious determinants of free decisions in the human brain" Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze & John-Dylan Haynes - Nature Neuroscience - April 13th, 2008.

[6] "Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action." Libet, B. (1985). Behavioral and Brain Sciences, 8:529-566.

[7] http://www.newscientist.com/article/mg19225780.083-gerard-t-hooft-forecasts-the-future.html

[8] "Free will ? you only think you have it" Zeeya Merali, New Scientist , issue 2550, 04 May 2006

[9] "From Here to Eternity", Tim Folger, Discover, issue 2000, 01 December 2000.

[10] Zamanın İzafiyeti Ve Kader Gerçeği http://maddeninardindakisir.com/tr/Kitaplar/1029/zamansizlik-ve-kader-gercegi/chapter/5582

[11] Kadere Teslimiyetin Önemi http://www.kadernedir.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.