Cennet çocukları kaç yaşında olacak?

Cennet çocukları kaç yaşında olacak? DİN
0,0
21.12.2015 15:23:37
A+ A-

Ruhlar âleminden ruh sür"atinde ayrılarak, ana rahminde teşekkül eden vücut misafirhanesine gelen insanın, dünya misafirhanesine gözlerini açmasıyla başlayan hayat yolculuğu, birçok safhadan geçerek en son Cennet ve Rü"yet"e kavuşmakla taçlanmış olur.

Tabii ki, rıza-yı İlâhî dairesinde devam etmeyen hayat yolculuklarının da, Cehennem hapis ve zindanlarında sona erme tehlike ve ihtimâli, herkes için, korku ve dehşetlere muhtevî ayrı bir yolculuk hâli"

Anne karnında 9 aylık, esrar, harika ve gizemlerle dolu bir yolculuk sonucu dünyaya gelen insanın, özellikle ilk altı yaştan itibaren on bir yaşına ve büluğ çağına kadar geçirdiği dönemi, başta âhiret hayatı olmak üzere tüm hayatını derinden etkileyerek şekillendirir"

Hatta İslâm uleması değişik yaş ve safhalarda ayrı hususiyetler taşıyan çocuk terbiyesinin, daha dünyaya gelmeden ana karnında başladığı konusunda hemfikirdirler.

Çocuğun dünya ve ahiret hayatına hazırlanmasında bir çekirdek olan "dinî terbiye"nin verilmesi konusunda, menfî şartların çokluğu sebebiyle, başta mütedeyyin aileler olmak üzere hemen herkes muztarip ve belli sıkıntılar yaşamaktadır.

Çok küçük yaşlarda büluğ çağı öncesi vefat eden çocukların, "Cennet çocukları" olarak, âlem-i ahirette hayatlarına devam edip, ebeveynine şefaat edecekleri Kur"ân-ı Hakîm ve Hadis-i Nebeviye ile müjdelenmektedir.

Peki bu kadar ağır ve günahlarla dolu asrımızda diğer çocukların hâl-i melâli ne olacak?
Geçenlerde ilköğretim yedinci sınıfına giden oğlum M. Kerem"le bu konuları paylaştık. Daha 2 yaşını doldurmadan Kevser Sûresi"ni ezbere okuyan oğlum, büyümeye başlayınca namaz-niyaz gibi hayatî konularda, tabiri caizse, bize "kök söktürmeye" başladı; hâlen de kök söker dururuz!

Bu hususlarda yaşadığımız zorluklar konusunda bizim ufaklığın temel dayanağı "Ben henüz büluğ çağına ermedim; büyüyünce yaparım." sığınağıdır.
Ben kendisine, çocuk terbiyesi konusunda en büyük rehberimiz olan Efendimizin (asm) 7 yaşından itibaren çocukların namaz ve diğer ibadetlere alıştırılmasını, 10 yaşından itibarense icbarla bu vazifelerin yerine getirilmesini tavsiye ettiğini hatırlattım. Hatta ufak tefek "toz alma hadiselerinin bile olabileceğini" ima ettim!
Zamane çocukları çok bilmiş ve hazır cevap; bana ne cevap verse beğenirsiniz?
Dedi ki: "Peygamberimiz (asm) çocukları çok sever ve çok şefkatlidir; hem de çocuklara vurulmasını hiç kabul etmez."

Neyse, en son olarak farz ve vacip olmadığı halde, büluğ çağından önce 7 yaşından itibaren ibadetlerini yapan çocukların, küçük yaşta vefat ettikleri takdirde, büyükler gibi 33 yaşında haşredilip bununla Cennet mertebeleri kazanma mevkileri elde edecekleri konusunda müjdeler veren Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ Lâhikası"ndaki bir mektubunu okuyarak paylaştık. Bunun üzerine oğlumun çok duygulanarak etkilendiğini gördüm.
Başka hiçbir kitap ve tefsirde bulunmayan bu tarz izahları muhtevî Risale-i Nur Külliyatı"ndan ilgili mektuptaki hakikatleri kaynağından takip edelim:
"Sarih âyet "Vildanün" [ebediyen yaşlanmayacak çocuklar]* tâbiri ifade eder ki, ferâiz-i şer"iyeyi [dinî farzları] yapmaya mecbur olmayan ve masûniyet cihetiyle de yapmayan ve kable"l-bülûğ [büluğ çağından önce] vefat eden çocuklar, Cennete lâyık ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Fakat şer"an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkârâne emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Demek, "Vacip olmadığı halde, nafile nevinden yedi yaşından hadd-i bülûğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar, mütedeyyin büyükler gibi büyük mükâfatı görmek için otuz üç yaşında olacaklar" diye, bir kısım tefsir bu noktayı izah etmeden, umum çocuklara teşmil etmişler. Has iken âmm zannedilmiş..." (Emirdağ Lahikası, Mektup No: 283, s. 597)
Daha Üstadın bu ve benzeri birçok mektup ve nurlu tefsirinden birlikte istifade etmek temennisiyle, Cenab-ı Hak evlâtlarımızı "Cennet çocukları hassası"yla terbiye etmeyi nasip etsin. Onları bizlerden şekvâcı değil, bilakis onları bizlere şefaatçi olan kullarından eylesin" Âmin.

Dipnot:
* Vâkıa Sûresi: 56 / 17.

abdullahsahin56@hotmail.com

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.