Cihat başlıyor

Cihat başlıyor DİN
5,0
07.09.2015 18:42:29
A+ A-

Müslüman Kardeşlerim;

Allah'ın yüce dini İslam'ı aziz kılmak için ölmek ve öldürmek cihattır. cihat yaparken ölmek, öldürmek, işkence etmek helaldir. Umum Müslümanların menfaati için bir kişinin ölmesi, işkence görmesi cihadın bir parçasıdır. Size her kim ki İslam'da şiddet yoktur derse, bilin ki o kafir, o münafık cihadın ne olduğunu bilmemektedir.

Allah ilk insanı, yani atamızı yaratırken meleklere secde etmesini emretti. Meleklerin bile secde ettiği bizlere, kafirler neden secde etmesin. Onları Allah'ın emri olan secdeden alıkoyan nedir? Onlara secde ettireceğiz, o münafıklara, mürtedlere, kafirlere, iblis soyundan gelen köpeklere haddini bildireceğiz.

Allah bizleri yaratırken bir melek Allah'a sorar: "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek insanı mı yaracaksın? diye sorarken, şanı yüce Allah meleklerin bilmediğini biliyordu. Allah'ın adını, İslam'ın adını kan dökerek yüceltecek olan bizleri yarattı. Kan dökeceğimizi bilen Allah, bizleri cihat için gönderdi, bizlere cihadı emretti.

Yüce Allah Kur'an'da buyuruyor ki "Cihat size farz kılındı, hoşunuza gitmese bile savaş size emredildi. cihat edenler Allah'ın rahmetine mazhar olacaklar. Allah yolunda ölmek de öldürmek de helaldir. Kanımızın son damlasına kadar cihat edeceğiz.

Allah bizimle olsun... Allah-u Ekber... Tekbir... Allah-u Ekber...

Ortalıkta fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyen rabbinizin emrine karşı mı geleceksiniz. Tekbir... Allah-u Ekber... Tekbir...

Allah'ın emrini yerine getirmeyen, Kur'an'a göre hükmetmeyen, yahudilerle, kafirlerle birlikte hareket edenlere ölüm fermanı verilmiştir. Allah'ın halifesi olarak size emrediyorum. İslam'a karşı savaşan bu kafirlerin kellesini getirin. Yeryüzünü bozguna uğratın, ta ki Allah'ın dini hüküm sürünceye kadar.

Kafir işbirlikçi tağutlara gidin ve ülkesini bozguna uğratın, onu tövbe ettirin, bize biat ettirin. Biat etmediği takdirde başının kesilmesi helaldir. Kafirlerle haçlılarla ittifak edip müslüman görünen münafıkların kanını dökmek helaldir. Onların yaptıkları onlara döndürülecektir. dün Saddam'ın yaptıkları nasıl ona döndürüldüyse, bugün de diğer tağutlar yaptıklarının hesabını verecektir. Hepsinin kanı, malı, kızları sizlere helaldir. Allah sizinle olsun kardeşlerim.

Tekbir... Allah-u Ekber... Tekbir...

Işid'in tahmini olarak yazdığım bu propagandasının, sakat bakış açısını madde madde sıralama gereği bile duymuyorum, sadece düşünen Müslümanlara şunu soruyorum:

Işid "Haçlılarla ittifak eden -kendi tabiriyle- Müslüman görünümlü ülkelere" saldıracağına, doğrudan haçlılara saldırmayı neden denemiyor?