Cübbeli Ahmet zorluk yaşamaktansa Hz. Mehdi?yi görmeden ölmeyi istiyor

Cübbeli Ahmet zorluk yaşamaktansa Hz. Mehdi?yi görmeden ölmeyi istiyor DİN
0,0
29.04.2013 20:46:36
A+ A-

 

Cübbeli Ahmet Hoca bundan yıllar önce yaptığı sohbetlerde Hz. Mehdi'yi tüm fiziksel özellikleriyle, yapacağı işlerle, İslam'ı tüm dünyaya hakim edeceğini söyleyerek gümbür gümbür anlatıyordu. Fakat nedense günümüzde bu sohbetleri yapmıyor. Halbuki tüm Müslümanları Hz. Mehdi'nin ve Hz. İsa'nın gelişiyle müjdelemelidir, yine bütün Müslümanları Hz. Mehdi çıkar çıkmaz ona tabii olmaya teşvik etmelidir. Fakat tam tersine Cübbeli Ahmet hoca bir sohbetinde şöyle diyor: "Bazı kere Hz. Mehdi'yi görsek filan diyorum ama böyle duyunca iman selametiyle gitsek şehitlikte yatsak diyorum." Cübbeli Ahmet hocanın konuşmasını bu linkten dinleyebilirsiniz:

http://cubtube.blogspot.com/2011/02/zorluk-yasamaktansa-mehdiasm-gormeden.html

Cübbeli Ahmet hoca yine yaptığı sohbetlerden birinde Hz. Mehdi çıktığında Müslümanların herşeylerini bırakıp Hz. Mehdi'nin peşinden gitmeye zorlanacaklarını anlatıyordu. Bu sohbetinde de Hz. Mehdi'ye uymaktansa imanıyla ölüp şehitlikte yatmayı tercihe deceğini söylüyor, Müslümanlara da bunu öğütlüyor. Çünkü kurdukları sistemi, evlerini, ailelerini, yaptıkları ticareti bırakmanın zor geleceğini söylüyor. Bu mantık son derece yanlış bir mantıktır ve Müslümanları rehavete yönetmektir. Bir Müslüman Afganistan'da, Irak'da, Filistin'de, Somali'de, Doğu Türkistan'da Müslümanlar eziyet görürken, zavallı kadınlar ve çocuklar şehit edilip yurtlarından sürülürken vicdanen rahat olamaz, yanlızca kendi yaptığı ticareti, evini, ailesini, malını, mülkünü korumayı düşünemez. "Hz. Mehdi'ye tabii olursam rahatım kaçar" diyemez. Eğer böyle derse ve böyle davranırsa işte o zaman Allah'ın huzurunda bunun hesabını verir. Allah ahirette "neden İttihad-ı islam için çabalamadın, neden Hz. Mehdi'yi aramadın, ona tabii olmadın" diye mutlaka sorar. Peygamberimiz bir hadisinde her ne şart olursa olsun Hz. Mehdi'ye tabii olmak gerektiğini şöyle bildirir:

İbni Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes'ud'dan tahric ettiler. O dedi ki:... O (Mehdi) arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden O'na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O'na katılsın. Zira O Mehdi'dir.1

Günümüzde hocalar neden Hz. Mehdi'nin geldiğinden bahsetmiyorlar biliyor musunuz? Bu kişiler en uydurma hurafeleri bile ballandırarak anlatırken Hz. Mehdi'den bir türlü bahsetmeye yanaşmıyorlar. Açıkça peygamberimizin hadislerinin gerçekleştiğini gördükleri halde tek kelime bahsetmiyorlar, çünkü ağırlarına gidiyor. Çünkü kendi şeyhi farkedemediği için, kendi şehyinin Hz. Mehdi olamayacağını düşündüğü için, keyfi kaçacağı için, Hz. Mehdi'ye itaat etmek ağrına gideceği için, hurafeleri artık anlatamayacağı için, yerleşik saltanatı darmadağın olacağı için asla Hz. Mehdi'nin geldiğinden bahsetmeye yanaşmıyorlar. Samimi Müslümanlar bu hocalara karşı çok dikkatli olsunlar ve peygamberimizin yolundan gidip büyük bir şevkle Hz. Mehdi'den bahsedip yine şevkle İttihad-ı İslam için çabalasınlar. Hz. Mehdi ve Hz. İsa birlikte tüm dünyaya İslam'ı hakim edeceklerdir, bu şerefli yolda çabalamak her Müslümanın görevidir.

Kaynak: http://cubtube.blogspot.com/

1.Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.