Devletler ya da iktidarlar kimseye şehit diyemez savım

Devletler ya da iktidarlar kimseye şehit diyemez savım DİN
0,0
30.12.2015 14:35:23
A+ A-

Kusura bakılmasın da ben dünyada hiçbir devletin, hiçbir toplumun ve hiçbir kişinin dinden de, kendi dininden de anladığını düşünmüyorum ki bu yazı da bu savıma bir örnektir.
 
İlimin dışlandığı, önemsenmediği yerde herşey olabilir ve bu nedenle de böyle biryerde herşey doğru olmaz.
 
Şehidlik(Şehitlik) sanki bir devlet makamı, devlet rütbesi imiş gibi; devlet için, devlet yolunda ölmüş, öldürülmüş 'devlet memurlarına ve devlet memurelerine şehid diyorlar, şehidlik ünvanı veriyorlar yani bu durumda şehid olmak için önce devlet memuru olmak gerekir oysa şehidlik İslamiyet'e göre devlet ile kişi arası bir durum değil kişi ile Allah arası bir durumdur yani şehidliğin memurlukla memurelikle, devlet işiyle ilgisi yoktur.
 
Bir de olaylaırn gerçekleşme zamanlarına bakmak gerekir. İslamiyet'in peygamberinin şehid dediği kişiler İslamiyet'in peygamberinin tanıdığı bildiği kişilerdi oysa günümüzde hangi devlet hangi memurunu tanıyor, hangi devlet hangi memurunun özel hayatını, kişiliğini biliyor? İnsan ile Allah arasındaki bir duruma hangi devlet karışabilir, İslamiyet'e göre?
 
Peki devlet nedir? İktidar demektir, iktidar nedir? Siyasetçiler demektir. Yani bu durumda; şehidlik durumunu düzenleyen hukuku da siyasetçiler yapmaktadır yani bu durumda şehidlik siyasetçilerce verilmektedir demektir yani bu durumdaki şehidlikle İslamiyet'teki şehidlik arasında dağlar kadar fark var demektir.
 
İslamiyet'in peygamberi 'Devlet malından bir hırka bile aşıran, savaşta ölse bile şehid olmaz' demiş ve savaşta her ölene şehid dememiştir.
 
Öncelikle şunu anlamak gerekir: İslamiyet'e göre şehidlik devlet yani siyaset ilişkisi değildir.
 
Arabça bir sözcük olan 'şehit' sözcüğünü çok bilmiş Türk dil kurumu konunun özüne aykırı olarak tanımlama yapıp İslamiyet konusundaki cehaletini de göstermiştir ve 'Şehit; kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse' ve 'Din yolunda canını veren kimse' demiştir. Boşuna değil; komünisti bile, terörcüsü bile, öldürülen üyeleri için 'şehit' sözcüğünü kullanıyor. Bakın Tdk hiç İslamiyet'ten söz bile etmiyor yani bu durumda puta tapma dininden olanlar bile şehit olur ya da Tdk dünyadaki tek din olarak yalnızca İslamiyet'i görüyor.
 
Tuhaf olan birşey de Diyanet'in bu konuda 'Gık' bile dememesi ki bu da Diyanet'in siyasileştiğinin, siyasi bir yer olduğunun; dinsel ya da İslami biryer olmadığının dolaylı bir kanıtıdır bence.
 
Diyanet eğer İslamiyet'ten anlıyorsa; şehitliğin bir devlet-memur/memure ilişkisi değil bir Allah-Gerçek Müslüman ilişkisi olduğunu ve kimin şehit olup olmadığını yalnızca Allah'ın bileceğini açıklaması gerekir yoksa yapılan, Allah'a şirk olur bence.
 
Bu bağlamdan olarak, şehitlerin tabutlarının üzerlerine devlet bayrağı konulması da İslamiyet'teki şehitlik kavramından uzaklıktır bence. Ve bence 'Şehidler için öldü demeyiniz' hadisi de gelecek zaman için değil o an için söylenilmiştir çünkü İslamiyet'in peygamberleri yanında savaşanları, yanında olanları tek tek, iyice tanıyordu, biliyordu yani onlara, onlar için söyledi. Yine bu bağlamdan olarak bence; 'Şehit mezarlığı', 'Şehitlik' denilen yerler de İslamiyet'e ve İslamiyet'in şehitlik kavramına aykırıdırlar.
 
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 30.12.15/14.23