Dinin ilk üç önder şartı kuramım

Dinin ilk üç önder şartı kuramım DİN
0,0
03.12.2015 10:10:35
A+ A-

Dinlerin değil dinin üç şartı vardır ve insanlık için asıl önemli olan da dinler değil dindir yani örneğin bilimlerde Prof olmuşsun ancak bilimsel olamamışsın neye yarar; dinler dinin kendisi değil dine vesilelerdir.
 
Ancak dini kendilerine araç yapmak isteyen ticaretçilerce, siyasetçilerce, ülke yöneticilerince ve nefsçe önce dinler sonra da din gerçek varlığından, doğrusundan uzaklaştırılmıştır ve oluşturulan yanlış şeyler toplumlara, insanlığa hem kendi dinleri hem de din olarak sunulmuştur.
 
Din gerçekte ilk üç şartını(koşulunu) Semavi din denilen, ilahı gökte ve bir tane olan dinlerle insanlığa ve dine sunmuştur.
 
Dine ilk şart Yahudi peygamberi Mose(Musa) ile gelmiştir ki bu 'Kitap okumak, kitapla öğrenmektir' yani dinin ilk şartı 'bilim/ilim kitapları okumak, bilimsel bilgiler edinmek'tır yani 'Oku'dur.
 
Dine ikinci şart Hıristiyanların(Hristiyanların) peygamberi Jesus(Yeşua, Joshua(Caşua), İsa) ile gelmiştir ki bu 'mesel' denilen anlatılarla, örneklemelerle verilmiş 'mantıkçılık'tır yani dinin ikinci şartı 'Mantıklı olmak'tır yani 'Mantıklı ol'dur.
 
Dine üçüncü ve en büyük, en yüksek, öteki iki şartı da kapsayan, içeren üçüncü şart ise Müslümanların peygamberi Muhammed ile gelmiştir ve Muhammed Müslümanlarca 'hadis' denilen sözleri ile dini tanımlamış ve şöyle demiştir: 'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur' ve bu sözünü öteki şu sözleri ile sabitlemiştir: 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayırlıdır; alimler peygamberlerin varisleridir; ilim Çin'de olsa gidip öğrenin; en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' yani dinin üçüncü şartı 'ilim öğrenmek, ilimci olmak, ilimsel olmak'tır yani 'Bilimsel ol'dur.
 
Ve onlar sandılar ve sandırdılar ki dinleri de, din de ellerindeki teraziler, oy sandıkları, cüzdanlar, muskalar, silahlar, kanlar yani cehalet ve nefstir.
 
Dinliler ve din gölgeye ve ışığa benzerler; ışıktan ne zaman uzaklaşırlarsa, yoksunlaşırlarsa ışığa değil gölgeye dönüşürler. 
 
Ey dinsizler dine konuş çünkü din hem ilimdir, bilimdir hem de dinler din demek değildir, din dinler demek değildir; kimyayı simyaya bırakmadığınız gibi dini de dinlilere bırakmayın. Kuşkusuz ki dinler dinin simya aşamasıdır ve dini dışlarsanız felsefenin de, bilimin de hiçbir anlamı, değeri, evrensel nitel, evrensel ruhsal, evrensel beyinsel amaçı(amacı) kalmaz.
 
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 3.12.15/09.29