Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nden gönüllere şifa sözler

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nden gönüllere şifa sözler DİN
5,0
14.05.2014 14:58:55
A+ A-

18. yüzyılda yaşamış olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ünlü eseri Marifetname'den ( Sadeleştirme: Cafer Durmuş- Dr. Kerim Kara, Erkam Yayınları)  gönüllere şifa niyet ve umuduyla bazı sözler alıntılayacağım. Kendisi de zaten bu eserinin sonunda bir beyitte, "Hakkı'nın vasiyetnamesi mü'minin gönlüne şifadır" diyor. Ola ki düşünürüz, yararlanırız, şifa olur gönüllerimize. Allah yardımcımız olsun.

( Dün akşamdan bu yana izlediğimiz acı olayda can veren, şehit olan insanlarımıza Allah'tan rahmet ve mağfiret ; onların kederli ailelerine güzelce sabretmelerini diliyorum. )

"Sevgiliden gelen her şey sevimlidir. Doktorun elinde, gazap bile rıza gibi şifalıdır."

"Celal ve cemâlin kaynağı birdir. Kâmil insana göre, lütf ile kahır birdir."

"Mevlâ'ya muhabbetin son noktası Hak aşkıdır. Aşk, hiçbir değişime uğramaksızın bakîdir." 

"Şiirlerim Hak aşkını açıklar; erinme düşün. Açılsın sana rûhânî aşk, irşâd ve dersler."

"Güzel bir şey görsem, hemen meylederim. Bir yanımla ondan ayrılsam, yine dönerim. / Benim tarzım değil çirkin şeylere yönelmek; baktığım her şeyde O'nun sanatını görür, O'nu birlerim."

"Mevlâ'nın muhabbetine alışınca, gelip geçici olan dünyanın sevgisinden uzaklaştılar."

"Ey gönül ! Uyanmalı, durumunu teşhis etmelisin. Ya aşkın ve canın dostusun ya da nefsin ve bedenin."

"Bırak dördü beşi, altıyla yediyi, sekizi, dokuzu, onu. Akıllı olur da nefis, aşkı isterse ne güzel, belki en güzeldir. / aşkı iste, aşkı oku, aşkı anla ki aşk yolunu tut. Bırak tedbiri, fikri, hîleyi, tuzakları, fenni de bırak."

"Aşktır ol ki uzağı yakın, yabancıyı tanıdık eder. İki kişi bir gömlek giyse de, aşktan bî-haber olanlar birbirinden uzaktır. / Yakınlık ve uzaklık manevîdir, surete ne hacet? Veysel Karanî Yemen'deyken Mekke'de buldu dostunu."

"Râbiatü'l- Adeviyye (rahmetullâhi aleyhâ) demiştir ki: 'Vallahi ben O'na ne cehennem korkusuyla itaat ederim, ne de cennet ümidiyle ibadet ederim. Belki O'na ancak, muhabbetimden ve şevkimden ibadet ederim.' "

"Hikmet sahibi bir zat şöyle demiştir: 'Hikmet nûru kalbime doğduğundan beri, otuz yıldır ağzımdan pişman olacağım bir söz çıkmamıştır.' "

"Hikmet sözlerin, davranışların ve iradenin Cenâb-ı Hakk'ın muradına denk düşmesidir."

"Hikmetin değerini bilmeyenlere sakın hikmetten söyleme. Domuzların önüne inci tanelerini saçma. Çünkü evliyânın hikmetli sözleri, ıslak inci tanelerinden kıymetlidir. Onu inkar edenlerin derecesi, hayvanlardan da aşağıdır."

"Ey azîz ! Allah dostları şöyle demişlerdir: 'Evliyânın hikmetli sözleri Allah'ı bilmektir.' "

"Cehalet, hüzün, korku ve tehlike; akıl ve hayal işidir. Aklı bırak aşkla dol ki, canın sığınağı odur."

"Allah sevgisini tadabilmen için sana ilk vasiyetim takvâ sahibi olmandır. Yine sana tevekkülü tavsiye ederim ki Allah sana kâfî gelsin. Sonra bütün işlerini Allah'a ısmarlamayı  tavsiye ederim ki rahat bulasın. Böylece Allah'ın takdirine uymayan tedbire başvurmaktan kurtulmuş olursun. Sonra sana Allah'a teslimiyeti ve O'nun hükmüne(kazâ) razı olmayı tavsiye ederim. Böylece O'na muhalefet etmekten kurtulmuş ve rızasına ulaşmış olursun. İnsanlardan gelecek eziyetlere güzelce sabrederek Allah için tahammül göstermeni tavsiye ederim. Böylece iyi huyları kuşanmış ve hayvanî sıfatlardan kurtulmuş olasın. Allah'ın kullarına karşı affedici olmanı ve öfkeni yutmayı tavsiye ederim. Böylece Allah'ın affının tadını almış olasın. Sonra ayıp ve kusurları örtücü olmanı ve Allah'ın bütün yarattıklarına karşı şefkatli olmanı tavsiye ederim. Böylece Allah da senin ayıplarını örtsün ve sana merhamet etsin. Sana Allah'tan gâfil olanlardan uzak durmanı tavsiye ederim. Tâ ki seni Allah'a yönelmekten ve O'nunla beraber olup huzuruna durmaktan alıkoymasınlar."

"Bir nimete ulaşınca hakikatte ancak Allah'a şükret. O nimeti sana ulaştıranı da gerçekte Allah'ın âleti gibi görüp teşekkür et. Sana bir belâ ve elem isabet edince bunu Allah'ın adaletinden bil. Sebep olan şahsı azarlayıp suçlama. Çünkü sen her hâlinde Allah'ın huzurundasın ve O'ndan başkasından gâibsin."

"Ârif bir zat diyor ki ; 'Kalbinde Allah olanın iki cihanda yardımcısı Allah'tır. Kalbinde Allah'tan başkası olanın iki cihanda hasmı Allah'tır."

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.