Hac ne zaman farz kılınmıştır Bu konuda hangi ayetler indirilmiştir?

Hac ne zaman farz kılınmıştır Bu konuda hangi ayetler indirilmiştir? DİN
0,0
20.07.2013 13:47:05
A+ A-

İslâmın beş şartından biri olan hac,

Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı.

*

 

Hac'ca gitmek, hacı olmak nasıl bir duygudur?

Bu çok büyük bir heyecan olmalı, tarifi mümkünmü bilemiyorum.

Sanıyorumki çok zor!

 

İnsanın gönlü coşar mutlaka, söyleyeceklerini unutur aklı karışır.

İşte o zaman ruhunun varlığını hisseder.

İşte o zaman arındığını anlar.

İşte o zaman yaşamın bir süreç olduğunu, iyiliğin ve ibadetin yapılması gerektiğinin asl olduğunu gerisinin boş olduğunu anlar.

 

Dünya ? yaşam ? günah ve sevap!

Bir çeşit hesaplaşma günüdür orası bana göre.

Arınma demiştim, gerçek bir arınma olmalı.

İbadetin lezzetinin sonsuz olacağını düşünüyorum oralarda ve hayal kuruyorum:

O mukaddes topraklarda neler hissedilir, neler gözlerimizin önüne gelir. Neleri düşler, neleri hayal ederiz?

Muhakkakki çok güzeldir.

Muhakkakki çok heyecanlanır insan.

 

Sonra neyi hayal ediyorum biliyormusunuz?

Orada, o kutsal yerde ilk gece başınızı yastığa koyduğunuzda neler düşünürsünüz?

"Buradayım çok şanslıyım. Allah'ım sana şükürler olsun-u mutlaka söylersiniz de; sonrasında da buralarda neler olmuş onları düşünürsünüz.

 

Peygamber Efendimizi düşünürsünüz. Belki dahada eskilere gider,

Hazreti İbrahim, eşini ve oğlunu Filistin'den Mekke'ye bırakıp gittiğini,

Hazreti Hacer'in ve Hazreti İsmail'in yiyecek ve susuz kaldığını,

Safa tepesinden Merve tepesine kadar çıkıp yiyecek ve su aradığını,

Geldiğinde oğlunu bulamadığını,

İki tepe arasında tam yedi kez gidip geldiğini,

Son geldiğinde oğlunun ayaklarının yanından su fışkırdığını bu suyun zemzem suyu olduğunu,

Hazreti İbrahim'in Filistin'den yanlarına geldiğini,

Bir rüya gördüğünü, rüyasında oğlunu kurban etmesi gerektiğini,

Sonra oğlunu kurban etmek için Mina'ya giderken şeytanın ona musallat olduğunu,

Hazreti İbrahim'in onu taşladığını,

Şeytan'ın Hazreti Hacer'e de musallat olduğunu onunda şeytanı taşladığını,

Hazreti İsmail'e de şeytanın musallat olduğunu onunda taşladığını,

Hazreti İsmail'i babası tam kurban edecekken gökten bir koç indirildiğini,

Koçun kurban edildiğini,

 

Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in kabe'yi inşa ettiklerini,

Yapı yüksekliğinde hazreti İbrahim'in üzerine çıktığı taştaki ayak izine Makam-ı İbrahm dendiğini,

Kabe tamamlanınca köşesine Hacer-i Esved'i Hac'cın başlangıç ve bitişini göstermek üzere yerleştirdiklerini,

İçine putlar yerleştirilen kabe'nin putperestlerin yeri olduğunu,

Hazreti İbrahim'in putları kırdığını,

Bu kutsal yerin asırlardır hacı olmak üzere gelen müslümanlarla dolup taştığını,

Herkesin tek feryadının:

"ALLAH ?ALLAH"

Olduğunu düşünmezmisiniz?

Düşünürsünüz.

 

Hayatınızda ilk defa huzur içinde, gönlünüz, ruhunuz, bedeniniz huzur içinde uyur.

 

Allah hepimize Hac'ca gitmeyi nasip etsin. İnşallah.

 

Hac ne zaman Farz kılınmıştır?

 

 

Hac, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır.

Bu yıl Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'i 'Hac Emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir.

Bu, Peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "Veda Haccı" denir.

Çünkü Peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir.(alıntı)

 

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amellerinden) müstağnîdir." (Âl-i İmrân Sûresi: 97)

 

Haccın şekli ile ilgili diğer ifadeler Bakara Suresinde yer alır.

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir.(2:196)

 

Hac ibadetinin gerekliliği ile ilgili ayetler Kur'an'da Hac suresinin 27. ve 28. ayetlerindedir:

"İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin."(Hacc:27?28)

 

"Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır."(Ali İmran: 97)

 

Nazan Şara ŞatanaYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.