Hiç de Böyle Buyurmadı Zerdüşt

DİN
0,0
09.01.2013 00:18:59
A+ A-

Bir siyasetçi neden çağlar öncesinin bir din adamını diline dolar anlamamıştım, hele bir terörist "ben Zerdüştüm" dedi diye onun üzerinden bir inancı aşağılamak nasıl bir çağdaş anlayıştır? Tabii bunun üzerine bazı dindar yazarlar da  zerdüştlük bazı toplumların islam öncesi dini olması nedeniyle hani karanlık çağ dinidir anlamında aman dikkat her sorun Müslümanlıkla çözülür diye Zerdüştü rakip koyup küçümsediler. Biraz güncelliğini yitirmiş bir konu belki ama inanç meselesi bugünden yarına değişmez üstelik başkasının inancına saygıdan yoksunlar ortalıkta kol gezerken Zerdüşt'ü hatırlamak iyi olabilir diye düşündüm:

Hiç de böyle buyurmadı Zerdüşt..

M.Ö. 1000 ila 600 yılları arasında bir zaman diliminde.

Dedi ki İran Peygamberi Zerdüşt, Aras nehri civarında inzivaya çekildiği Sabaran dağının bir mağarasından ellerini göğe açarak:

"Sorarım sana tanrım/Kutsal varlığın atası/ İlk babası kim?/Güneşle yıldızların yollarını çizen kim?/Doğrusunu söyle bana/Kim düzene getirdi dünyayı?/Kim yarattı tüm/Şu ağaçları ırmakları?/Kim Ey Ahura Mazda/İyi düşünceyi yaratan?/Kim sevgiyle yaratmıştır/Karanlığı,aydınlığı?/Kim yarattı sabahı/Öğleni,akşamı/Göreve çağırmak için/Akıllı,bilge insanları/Kim?"

Zerdüşt tek tanrıyı ilan eder: Ahura Mazda..Yaratıcı ruh (Ahura) ve Akıl (Mazda).. Zerdüşt evrenin yasasını ilan eder: Aşa. Tanrının varlığına götüren sonsuz yasa,doğruluğun ve saflığın yasası,derin ruhsal gerçek:

"Aşa'dan geçerek/Görebiliriz seni Ahura/Yaklaşabiliriz sana/Aşa'nın yolunu izleyerek/Birlik olabiliriz seninle.."

Doğruyu,safı,hakikati , Aşa yolunu bulması için Zerdüşt'ün 3 emri vardır:

İyi düşünce, iyi söz, iyi eylem.

Ama bu emirleri yerine getirmek kolay mıdır?  Kesinlikle hayır. Zerdüşt karanlık,aydınlık gibi zıtlıkların dolu olduğu bir dünya gözlemlemektedir. En temel zıtlık ise iyi-kötü dür. İnsanları inanışlarına, soylarına göre değil iyi-kötü olarak ayırmak gerektiğini vaaz eder. Yüce Ahura Mazda'nın karşısında ise kötülüğün ruhu Ehriman vardır. Ehriman insanları kolayca aldatır. Kötülüğün esiri olmak kolaydır.

Aşa yasasına göre tüm varlıklar Tanrı'ya doğru eğilimlidir. Tanrı onları 'urvan' la yani seçim yapmalarına olanak veren bir yetenekle donatmıştır. İşte insanın özgür iradesi iyi ve kötü arasında bir seçim yapmasına imkan verir ve sonuçlarına katlanır. Kıyamet günü 'cinvat' köprüsünden geçerek Tanrı katında hesabını verecek ve cennet veya cehennemi tadacaktı.

Zerdüşt'lüğün kutsal yazıtlarının toplandığı Avesta'da (Ahuna-Vairya) adlı dua dizeleri der ki:

"İyi aklın yetenekleri/Yaşamın efendisi için çalışanlardır/Ve Ahura'nın gücü bağışlanmıştır ona/Yoksul kardeşlerine yardım edene.."

İyi düşünce ve iyi sözden sonra iyi eylem.Zerdüşt çalışmayı kutsal kılar ve yaşam kötülüğü yenmek için sürekli ve yorucu bir çabadır ve Tanrı yolunda çalışmamızın en iyi yolu yoksula yardım etmektir.

M.Ö. 500 lerde Babil tutsağı Yahudiler özgürlüklerini alıp ülkelerine bambaşka bir Tanrı vizyonu ile dönerler. Tanrı artık sadece onların kutsalların kutsalı ahit sandığı odasında yaşayan kendi özel tanrıları değildir. Zerdüştler onları her yerde ruhani işaret taşıyan evrensel bir tanrı ile tanıştırmışlardı.

Neden ateş tapar denir ki? Ateş,Zerdüştün arınma sembolüdür. Ateş, karanlığı aydınlatır, ısıtır. Ancak fazlası aşırı bencilliği çağrıştırır ve yakar. Alevlerin yukarı olması insanlığın ruhsal yükselişini ve Tanrıyla buluşma arzusunu remzeder. Ateş törenleri bencillikten, ihtirastan arınma ritüelleridir.

Zerdüşt Sabaran dağından 21 Mart'ta iner o gün Zerdüştlerin yıldönümüdür. Yoksa bu nedenle mi Zerdüşt küçümsenir? Hadi bu ülkede farklı inançlara bakışları biliyoruz da en azından bugün İran'dakiler, Hindistandaki Parisiler ve ABD, Kanada vs batı ülkelerde yaşayan 200 bin civarı Zerdüşte saygı duymaya ne dersiniz?

Ne Nietzsche'nin Zerdüştü, ne ateşe tapar boş inancı, ne de hangi amaçla olduğu belirsiz küçümsemeler Zerdüştü değersiz kılabilir.

Ey dindarlar! Unutmayın "yeni inançlar eskilerin üzerine aşılanır". Tek tanrıyı, iyilik, adalet ve barışı, çalışmanın kutsiyetini, ölüm sonrası hesap vermeyi, yardımseverliği, özgür iradeyi ilham veren bir bilgenin ruhuna fatiha okuyunYAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.