Hz. Hızır “esir maddesi” ilmine sahiptir...

Hz. Hızır “esir maddesi” ilmine sahiptir... DİN
0,0
03.09.2015 13:15:03
A+ A-

 

Allah'ın bilmediğimiz sonsuz bir ilmi var, hiçbir zaman bu ilimleri tam olarak kavrayamayacağız ve tam olarak bilemeyeceğiz. Ancak biz kullar Allah'ın ilmini O'nun izin verdiği ölçüde bilebiliriz. Alemlerin Rabbi olan Allah insanları yaratıyor, cinleri, melekleri, Hz. Hızır'ı ve diğerlerini...

Hz. Hızır Allah'n yarattığı çok özel bir varlık, insan suretine girebiliyor, eşya suretine girebiliyor, Allah'ın izniyle dünyayı ve savaşları yönlendiriyor. Dünyada yaşanan büyük olayları kontrol ediyor. Mısır Savaşı'nda yeşil atıyla Hz. Hızır 1.24. dakikada aşağıdaki videoda gözüküyor:

https://www.youtube.com/watch?v=OiWPR6l2H2s

Hızır; Hadır "yeşil, yeşilliği çok olan yer" mânasındaki ahdar ile eş anlamlıdır. Bu mânadan hareketle hadır kelimesinin özel isimden ziyade lakap ve sıfat olarak kabul edildiği söylenebilir. Nitekim bazı kaynaklarda Hızır'a bu ismin, kuru yerde oturduğunda altından otların yeşerip dalgalanması (Buhârî, "Enbiyâ", 29), cennet pınarından içtiği için bastığı her yerin yeşile bürünmesi (Makdisî, III, 78) sebebiyle verildiği kaydedilmektedir. Videoda da Hz. Hızır yeşil bir atlı olarak görünüyor.  

Bu videoda da (Japonya depreminde) Hz. Hızır 00:26. Dakikada kilisenin sol tarafından atlısıyla geçerken görülüyor:

https://www.youtube.com/watch?v=6LlMXfrszSE

Hz. Hızır Allah'ın çok fazla yetki verdiği bir varlık. Farklı bir şeriata bağlı. Öncelikle cinayet yetkisi var. İnsan cinayet işlediğinde Kuran'a göre haram işlemiş oluyor ve bu yaptığından sorumlu tutuluyor ama Hz. Hızır öyle değil. Yani kendi aldığı ilhamla adam öldürüyor. Faili meçhul. Hz. Hızır'ın faili meçhullerinin haddi hesabı yoktur. Polisin bu cinayetleri yakalanmasına imkan yoktur. Hz. Hızır arkasında hiçbir delil, hiçbir iz bırakmaz. Yıllarca uğraşsan da bulamazsın. İnsan da öldürür, devletleri de yıkar, savaşta çıkarır.

Binaları da yıkar Hz. Hızır. Kökten bütün binayı yıkar. Şekilden şekle girer. O kapıdan girdiğinde başkadır, öbür kapıdan çıkarken başka türlüdür. Diyor ki mesela "demin buradan yakışıklı bir delikanlı girdi" diyor. Oradan yaşlı bir ihtiyar olarak çıkar. Yani mümkün değil yakalanması, fark edilmesi. Zaten tutamazsın. İçinden girer oradan çıkar. O ayakta dururken onun içinden geçer.

Esir bedene sahiptir Hz. Hızır. Esirden oluşmuş bedene sahip. Her şekle girer. Hz. Musa'nın asası nasıl şekilden şekle giriyor? Bir anda yılan oluyor, yine asa oluyor. Her şekle giriyor. O da öyle mesela ahşaba dönüşebiliyor. Bir anda insana dönüşüyor. Mesela Kuran'da ayette bahsediliyor; çamur bir anda kuşa dönüşüyor. Kuş bir anda çamura dönüşüyor. Esir akıyor sürekli.

Tevrat'ta da geçiyor: "Allah'ın ruhu suların üstünde ilerliyordu" diyor. "Her yer suydu" diyor yani esir maddesi. "Allah'ın ruhu da üstünde gidiyordu" diyor. Allah'ın ruhu heryerindedir esir maddesi. Hz. Hızır esirin sırrına vakıf bir varlıktır. Esirle adeta tabiri caizse Allah'ın dilemesiyle esiri her şekle sokar. Esirin ilmini bilir. Birçok peygamber bilir esirin ilmini. Hz. İsa bilir mesela, Peygamberimiz biliyordu,  Hz. Musa bilir ama Peygamberimiz kullanmadı o ilmi yani çok az kullanmıştır. Hemen hemen hiç kullanmadı. Hz.İsa çok kullandı, Hz. Musa kullandı.

Tüm yazılarım: http://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" href="http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;" target="_blank">http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/listeYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.