Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğine dair Kuran’dan deliller-1

Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğine dair Kuran’dan deliller-1 DİN
0,0
28.08.2013 11:35:41
A+ A-

 

Peygamberimizin hadislerine göre Hz. İsa'nın bu yüzyılda geleceğini biliyoruz. Bildiğiniz gibi Hz. İsa Allah tarafından göğe alındı. Odaya girdiklerinde Hz. İsa'yı göremediler. Allah biranda Hz. İsa'yı dördüncü boyuta geçirdi. Allah'ın dilemesiyle insan dördüncü boyuta geçebilir. Daha sonra yine Allah'ın dilemesiyle üçüncü boyuta alınabilir. Hz. İsa gelirken meleklerle birlikte inecek ve uyur vaziyette gelecek. Bir Hıristiyan cemaatte, ya da belki de bir kilisenin odasında bulunacak. Üzerinde o dönemde giydiği kıyafeti olacak ve Aramice konuşacak. Kendisiyle İngilizce konuşacaklar ama o anlamayacak. Onu bulanlar bir fevkaladelik olduğunu anlayacaklar. Hz. İsa daha sonra İngilizceyi ve diğer dilleri öğrenecek, Kuran'ı öğrenecek ve baştan sona ezbere bilecek.

Çok kısa bir süre sonra tüm Hıristiyan âleminde de Hz. İsa'nın gelişi konusunda bir uyanma olacak ve tüm dünyada bu duyulacak. Hz. İsa şu anda geldiği halde kendisini gizliyor. Hz. Mehdi alametlerinden anlaşılıyor ama Hz. İsa geldiği halde alamet vermiyor, çalışmalarını çok gizli yürütüyor. Hz. İsa'nın gelişi birçok kişi tarafından reddedilecektir. Hâlbuki Kuran'da Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne döneceğine dair açık deliller bildirilmiştir. Bu yeni yazı dizimle bu delilleri sizlere aktaracağım.

I. Delil

"... sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim..."

Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne geleceğine dair işaretler taşıyan ayetlerden ilki Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetidir:

Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim. (Al-i İmran Suresi, 55)

Allah kıyamete kadar inkâr edenlere üstün gelen ve Hz. İsa'ya gerçekten tabi olan bir grubun varlığından söz etmektedir. Hz. İsa hayatta iken ona uyanların sayısı çok azdı. Ve onun Allah Katına yükselişinin ardından da hızla dinde dejenerasyon başladı. Sonraki iki yüzyıl boyunca da, Hz. İsa'ya iman edenler (İseviler) şiddetli baskılara maruz kaldılar. Üstelik İsevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmamaktaydı. Bu durumda geçmişte yaşayan Hıristiyanların, inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara baktığını söyleyemeyiz.

Günümüzde ise Hıristiyanlığın özünden uzaklaştığını, Hz. İsa'nın anlattığı hak dinden farklı bir dine dönüştüğünü görürüz. Hıristiyanların çoğu arasında Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki (Allah'ı tenzih ederim) sapkın inanç benimsenmiş ve teslis inancı (üçleme; Baba, oğul, kutsal Ruh) asırlar önce kabul edilmiştir. Bu durumda, dinin aslından iyice uzaklaşmış olan günümüz Hıristiyanlarını da Hz. İsa'ya uyanlar olarak kabul edemeyiz, çünkü Allah, Kuran'ın birçok ayetinde "üçleme"ye inananların inkâr içerisinde olduklarını bildirmiştir:

Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah'tan başka İlah yoktur... (Maide Suresi, 73)

Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim"ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve tekrar dünyaya gelişi sırasında bu kutlu insana tabi olanlar, kıyamete kadar inkâr edenlere üstün kılınacaktır.

Ayrıca ayetin sonunda geçen "...Sonra dönüşünüz Banadır..."ifadesi de dikkat çekicidir. Allah Hz. İsa'a uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğini haber verdikten sonra Hz. İsa da dahil olmak üzere tümünün kendisine döneceğini bildirmektedir. "Allah'a dönmeleri" ölmeleri olarak anlaşılmaktadır. Bu da, Hz. İsa'nın da kıyamete yakın dönemde yeryüzüne tekrar geldikten sonra ölümünün gerçekleşeceğine bir işarettir.

Yazıma ikinci delil ile devam edeceğim.

Kaynakhttp://hazretiisaoldurulmedi.blogspot.com/

 

 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.