Hz. Mehdi gelmeyecek diyenler bu kadar sahih hadisi nasıl açıklayacaklar- 1

Hz. Mehdi gelmeyecek diyenler bu kadar sahih hadisi nasıl açıklayacaklar- 1 DİN
0,0
03.03.2013 14:53:16
A+ A-

Hz. Mehdi'nin geliş alametleri gerçekleşmesine rağmen, insanlar bunları gözleriyle görüp, kulaklarıyla duymasına rağmen yine de Hz. Mehdi'nin geldiğine inanmak istemiyorlar. Sürekli misaller getirip, Hz. Mehdi'nin yüzyıllar sonre geleceğini savunuyorlar. Neden mi? Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca'nın dediği gibi evleri yapmışlar, şirketleri kurmuşlar, ticaretlerini yapıp, paralarını kazanıyorlar. Sonra da pilavlarını yiyip hoşaflarını içip yatıyorlar. Haftada bir de toplanıp sohbet ettiler mi tamam, işte görevleri burada bitiyor. Şimdi Hz. Mehdi gelse kurdukları bu düzen bozulacak, ona tabii olmaları, ona itaat etmeleri gerekecek. Dolayısıyla bu işlerine hiç mi hiç gelmiyor. Bu yüzden de sahih hadisleri inkar ediyorlar. Şimdi Celaleddin Suyuti'nin Hz. Mehdi ile ilgili sahih hadislerinden örnekler verelim de inkar edenler görsünler:

Hz. Mehdi kıyametten önce muhakkak gelecek:

İbni Ebi Şeybe, Musannef isimli kitabında, Ebu Said-il Hudri'den tahric etti, O dedi, Resulüllah (s.a.v.) buyurdu: Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Eğer ömrü uzasa da kısalsa da, yedi, sekiz, yıl veya dokuz yıl, mülk sürecektir. Ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim O'nun zamanında rahata erecektir.

Hz. Mehdi yeryüzüne hakim olacak beşinci kişi olacak:

İbni Cevzi, Tarih isimli eserinde İbni Abbas'dan tahriz etti, O dedi, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Yeryüzüne dört kişi maik olmuştur. İkisi mü'min, ikisi kafirdit. Mü'minler, Zülkarneyn ve Süleyman (a.s.), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasr'dır. Beşinci olarak Ehli Beytim'den birisi gelecek ve O da dünyaya malik olacaktır.

Hz. Mehdi zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak:

Naim b. Hammad, Ebu Said-il Hudri'den tahric etti. O dedi Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: Ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur, insanlar asr-ı saadet dönemine adeta geri döner, uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan akıtılmaz.

Peygamberimiz "Hz. Mehdi ile müjdelenin" buyurmuştur:

 Resulüllah  (s.a.v.) şöyle buyurdu: Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'den ve Ehli Beytim'den bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O, daha önce zulüm ve çevirle dolu olan dünyayı adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. O malı insanlar arasında seviyyen dağıtır. Ve Ümmeti Muhmmedin kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki; bir münadiye "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "hazinedara git sana versin"der. O da "Mehdinin gönderdiğini" söyleyerek hazinedardan gücü yettiğince mal alır, fakat daha sonra pişman olarak, "Ben herkesten daha mı muhtacım ki, kimse gitmedi ben gittim" diyerek, aldığı malı iade etmek ister, o zaman hazinedar şöyle der: "Biz verdiğimizi geri almayız". Bundan devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur. (Hz. İsa (a.s.)'ın  kırk senelik devri hariç)

Kar üzerinde sürünerek dahi olsa Hz. Mehdi'ye katılın:

Fakat o Hak, Ehli Beytim'den birisine verilmedikçe kabul etmezler. O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu oan arzı adaletle doldurur. Sizden O'na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O'na katılsın. Zira O Mehdi'dir.

Hz. Mehdi malı saymadan dağıtacak:

Ahmed, Ebu Said'den tahric etti, O dedi ki, Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim: Emirlerinizden bir emir olacak ki, malı saçacak saymayacaktır. Birisi O'ndan mal istediğinde "AL" der, O da elbisesini yayar ve I da doldurur.

İnsanlar Hz. Mehdi devrinde yaşamak isteyecekler:

Keza (Naim) Lehia'dan tahric etti. Dedi ki: Mehdi'nin zamanında, küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler.

Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Kaynak:  mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/" href="http://birgo.mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/" target="_blank">http://birgo.mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.