Hz. Mehdi gelmeyecek diyenler bu kadar sahih hadisi nasıl açıklayacaklar- 2

Hz. Mehdi gelmeyecek diyenler bu kadar sahih hadisi nasıl açıklayacaklar- 2 DİN
0,0
03.03.2013 14:55:22
A+ A-

Ne diyor peygamberimiz: İstidatlı insanlar onu kalkık burnu, kara kirpikleri, yanağındaki izden tanırlar. İsmi Muhammed (Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (a.s.)'ye verdiği isimdir), boyu ortanın üzerinde, yüzü yakışıklı ve saçları güzeldir. 1. Demekki hadiste peygamberimizin bildirdiği gibi samimi insanlar Hz. Mehdi'yi tanıyacaklar, ondaki alametleri görebileceklerdir. Şimdi Hz. Mehdi gelmeyecek diyenlere cevap olması için Suyuti'nin Hz. Mehdi ile ilgili sahih hadislerinden örnekler vermek istiyorum. Hz. Mehdi ile ilgili yüzlerce hadis vardır. Okuyan kişler şunu bilmeliler ki burada sadece hadislerin çok azını aktarabiliyorum.

Hz. Mehdi'nin ismi, künyesi ve ahlakı:

Ebu Naim, Huzeyfe'den tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, ismi Benim ismime, ahlakı Benim ahlakıma uyan ve künyesi de Ebu Abdullah olan bir Reculü gönderecektir.

Hz. Mehdi'nin fiziksel özellikleri nasıl olacak:

Keza (N. b. Hammad) Hz. Ali bin Ebi Talib'den tahric etti. O dedi ki:Mehdi'nin doğum yeri Medine'dir, Peygamber (s.a.v.)'in Ehli Beytindendir. İsmi Peygamber (s.a.v.)'in ismidir. Hicret edeceği yer Beytül Makdis (Kudüs)'dir. Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Omuzunda Peygamber (s.a.v.)'in alameti vardır. Peygamber (s.a.v.)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahır. O'ndan bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (s.a.v.)'in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Allah üçbin meleği Mehdi'ye yardım için gönderecek ve melekler O'na muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır.O, yaşı otuz ile kırk arasında (kırk yaşında) olduğu halde gönderilecektir.

Yer ve gök ehli Hz. Mehdi'den razı olacak:

Ravyani, Müsned isimli eserinde ve Ebu Naim Huzeyfe'den tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:Mehdi Benim evladımdan bir Reculdür. Rengi arabi, cismi İsraili cismidir. Sağ yanağında parlayan yıldız gibi bir ben bulunur. Evvelce zulümle dolu olan yer yüzünü adaletle dolduractır. O'nun hilafeti döneminde yer ve gök ehli, havadaki kuşlar bile O'ndan razı olacaktır.

Hz. Mehdi'nin zuhurundan önce devam edip giden fitneler olacak:

İbni Ebi Şeybe, Ebi Celd'den tahric etti, O dedi ki:Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takib eder, ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar, ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.

Hz. Mehdi insanlar tarafından çok sevilecek:

Dani, Seleme b. Züfer'den tahric etti, Dedi ki:Bir gün Huzeyfe'nin yanında Mehdi'nin çıktığı söylendi. O dedi ki: Siz, eğer aranızda Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ashabı olduğu halde O çıkarsa felah buldunuz. Muhakkak ki O, insanların karşılaştıkları şerler sebebi ile, Gaibin (Mehdinin) kendilerine insanların en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır.

Hz. Mehdi'nin gelişinden önceki aylarda zuhur edecek alametler:

Dani, Şehr b. Havşeb'den tahric etti. Dedi ki, Resullullah (sav) buyurdu:Ramazanda bir seda, Şevvalde bir ses, Zilkadede kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur, öyleki orada taşları kan gölü içinde bırakacak, kadar kan akar. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde, O'na biat ederler. "Eğer kabul etmezsen boyununu vururuz" derler. Yer ve gök ehli O'ndan razı olur.

Muharrem'de Kabe'de Hz. Mehdi'nin biatları kabul edişi:

 Keza (N.b. Hammad) Abdullah b. Amr'dan tahric etti. O şöyle dedi:"İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın Hac ederler." Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi, sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına koşarlar. Ve ona geldiklerinde O'nu Kabe duvarına yapışmış ağlar bir halde bulurlar. Peygamber (s.a.v.) buyurur ki: Ben O'nun göz yaşlarını adeta görür gibiyim. O'na"Gel sana biat edelim." Derler. O ise, "Yazık size, ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz." Der ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz O'na yetişirseniz O'na biat ediniz, çünkü O yerde de gökte de Mehdi'dir.

"Hz. Mehdi gelmeyecek" diyenlere verielecek en güzel cevap peygamberimiz Hz. Muhammed'in kendi sözleriyle Hz. Mehdi'yi detaylı anlattığı hadislerdir. Bu sahih hadisleri sizlere anlatmaya devam edeceğim.

Kaynak:  mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/" href="http://birgo.mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/" target="_blank">http://birgo.mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.