Hz. Mehdi hâkimiyetinde Hıristiyanlara ve Musevilere ne olacak?

Hz. Mehdi hâkimiyetinde Hıristiyanlara ve Musevilere ne olacak? DİN
0,0
25.08.2014 20:21:14
A+ A-

 

Hz. Mehdi tüm dünyaya hâkim olup başa geçtiğinde sadece Müslümanların rahata ve huzura kavuşacağını kimse düşünmesin. Mehdi hâkimiyetinde Hıristiyanlar ve Museviler de çok rahat edecek ve alabildiğine özgür olacaklar. Hz. Mehdi ile birlikte hareket eden ve ona her konuda biat eden Hz. İsa Hıristiyanları ve Musevileri hak din olan İslam'a döndürecektir.

Hz. Mehdi Kuran'da Müslümanlara öğütlenen davranış şeklini uygulayarak Kitap Ehli'ne sevgi, saygı, şefkat ve merhamet ile yaklaşılmasını, onların korunup kollanmasını, ihtiyaçlarının en güzel şekilde karşılanmasını temin edecektir. Böylece yüzyıllardan beri Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler arasında oluşan güçlü nefret yerini sevgiye bırakacaktır.

Bildiğiniz gibi Kitap Ehli'nin hükmü Kuran'da açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm Peygamberimiz'in fiili sünnetiyle de çok açıktır. Ermeniler, Museviler, Ortodokslar, Protestanlar; tüm Hristiyan alemi, Müslümanların Lailaheillallah kardeşleridir. Çünkü Müslümanlar ve Kitap Ehli aynı Allah'a inanır. Musevilikte de, Hristiyanlık aleminde de, Müslümanlıkta da aynı Allah inancı vardır. Her birimiz Hz. İbrahim'ın torunlarıyız. Üç dinin mensupları da aynı temel inançlara sahiptirler, bu yüzden Kitap Ehli'nin varlığı büyük bir nimettir. İşte bu sebeple Mehdiyet sadece Müslümanların rahatlığı ve huzuru üzerine kurulu değildir. Kuran'a göre Kitap Ehli de rahat edecek, huzur içinde yaşayacak ve Müslümanlar tarafından korunacaklardır. Kitap Ehli ile kardeşçe yaşamak, onlarla görüşmek, konuşmak, sohbet etmek bir güzelliktir. Kuran'a göre Kitap Ehlinden hanımlarla evlenilebilir, onların yemeklerinden yenilir, onlarla ticari ilişkiler içinde olunabilir, sosyal bağlantılar kurulabilir. Kitap Ehli'ne şefkat ve sevgi, İslam dininin bir gereğidir, Müslümanlar için bir ibadettir. Allah ayetinde şöyle bildirir:

"Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır." (Maide Suresi, 5)

Yüce Allah'ın bu hükmünün bir gereği olarak Hz. Mehdi Kitap Ehli'nin kurtuluşuna da vesile olacaktır. Mehdiyetin bu özelliği Peygamber Efendimiz'in hadislerinde şöyle haber verilir:

"Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Hiçbir kimse arasında bir DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR." 1

"... Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla (Hz. Mehdi (a.s.) ile) sona erdirecektir. Nasıl, bizimle onlar aralarındaki ŞİRK VE ADAVETTEN (HUSUMET VE DÜŞMANLIKTAN) KURTULMUŞ VE KALPLERİNE ÜLFET (DOSTLUK) VE MUHABBET (SEVGİ) YERLEŞMİŞSE, (HZ. MEHDİ (A.S.) GELİŞİ İLE) YİNE ÖYLE OLACAKTIR."

Kaynaklar:

http://hzmehdias.blogspot.com/

1.      (Sahih-i Müslim, 1/136)

2.      (Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.