Hz. Mehdi ile İstanbul arasındaki bağlantı ne?

Hz. Mehdi ile İstanbul arasındaki bağlantı ne? DİN
0,0
03.09.2013 21:02:25
A+ A-

 

Peygamberimizin haber verdiği olayların hepsi gerçekleşmiş, bu yüzyılda ard arda zuhur etmiştir. Şimdi sıra tüm dünya tarafından büyük bir şevkle,  aşkla, özlemle yüzyıllardır beklenen Hz. Mehdi’nin zuhur etmesine gelmiştir. Peygamberimizin hadislerine göre Hz. İsa’nın gelişi, Resulullah’ın müjdelediği Hz. Mehdi’nin çıkışı ve İslam ahlakının dünyaya hakim oluşu Hicri 1400'lerde (bu yüzyılda) gerçekleşecektir.

Peygamberimizin hadislerinde, Ashab-ı Kiram döneminden itibaren Müslümanların Hz. İsa ve Hz. Mehdi’nin gelişini özlemle beklediklerinden bahsedilir. Hadislerde ayrıca Peygamberimiz, o dönemde yaşayacak olan müminlere, "karda sürünerek de olsa Hz. Mehdi’yi bulup ona uymaları"nı bildirerek, bu kıymetli asra yetişenlere, Allah'ın lütfuna layık olmaya çalışmalarını öğütlemiştir.

Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin İstanbul’u fethedeceğini ve kutsal emanetlerle İstanbul’dan çıkacağını hadislerde şöyle bildirmiştir:

Hz. Mehdi İstanbul’u ilimle, manen fethedecek:

Hz. İbni Amrdan rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: "Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz, (altıncısı) MEDİNENİN (ŞEHRİN) FETHİ."

DENİLDİ Kİ: HANGİ MEDİNE? (HANGİ ŞEHİR?)

BUYURDU Kİ: KONSTANTİNİYYE (İSTANBUL). 1

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir: "… Zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİNE İSTANBUL'U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR." 2

ALLAH KONSTANTİNİYYE'Yİ (İSTANBUL'U) ÇOK SEVDİĞİ DOSTLARININ ELİYLE FETHEDECEK... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. 3

Hz. Mehdi’nin bulunduğu yerde çok fazla bayrak olacak:

Konstantiniyye'nin fethi sırasında, SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN BİR BAYRAK DİKECEK, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra BİR BAYRAK DAHA DİKECEK ve diyecek ki "Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail'e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi." 4

Hz. Mehdi’nin kutsal emanetlerle çıkması, İstanbul’dan çıkacağına işarettir:

Abdullah b. Surefeden rivayet edildi ki: "HZ. MEHDİ (AS)'IN BERABERİNDE, SÜSLENMİŞ BİR HALDE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN BAYRAĞI OLACAKTIR." 5

Alametlere gelince; BERABERİNDE ALLAH RESULÜNÜN (SAV) GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır... 6

Kaynak:

http://ahirzamanalametleri.blogspot.com/

  1. (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)
  2. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  3. (Kıyamet Alametleri, s. 181)
  4. (El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)
  5. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 65)
  6. (Kıyamet Alametleri, s. 164)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.