Hz. Mehdi kimsenin adaletle hükmedemediği bir zamanda ortaya çıkacak…

Hz. Mehdi kimsenin adaletle hükmedemediği bir zamanda ortaya çıkacak… DİN
0,0
09.09.2014 16:55:57
A+ A-

 

Ahir zamanda gerçekten de çok zorlu bir dönemde yaşıyoruz. Herkes sevgisizlikten, merhametsizlikten, gördüğü eziyetten, en başta da adaletsizlikten yakınıyor. Her türlü hükümet değişiyor ama adaletsizlik değişmiyor. Bu her ülkede böyle. İnsanlar sürekli haksızlığa uğradıklarından, bir türlü hak ettikleri adaleti bulamadıklarından iyice bunalmış durumdalar. Başlarına bir olay geldiğinde değil adalet bulmak, gidip anlatacak bir merci dahi bulamıyorlar. Bulsalar da onları dinleyen olmuyor, ya da davalar o kadar uzun sürüyor ki, insanlar artık yılıp köşelerine çekiliyor. Ya da adaleti kendi eliyle gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bütün bunlar Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biri olan “adaletsiz ortamın vuku bulması” dır. Hz. Mehdi işte böyle sıkıntılı bir dönemde zuhur edecektir.

İbn Ukdah’dan o da Ali’den, o da Muhammed ibn Abdullah’dan, o da İbn Abi Umayır’dan, o da Hişam ibn Salim’den o da İmam Cafer Sadık’tan tahric etti:

Kaim her türden insanın insanlara hükmedip artık bundan sonra kimsenin: “Eğer biz hükmetseydik adalet yayardık” diyemedikleri bir zamanda ortaya çıkar. Ancak bundan sonra Kaim gerçek ve adaletle hükmetmek için ortaya çıkar. 1

Peygamberimizin hadisinden dünyanın adalet anlamında tam olarak kilitlediğini ve hiçbir çözüm getirilemediğini anlıyoruz. Eğer Mehdi’nin zuhur edeceği ortamda gerçek adalet, huzur, barış ve sevgi yaşansa, o zaman Mehdi’ye ihtiyaç kalmaz. Hz. Mehdi tüm dünyayı bu acılardan kurtarmak, onlara gerçek mutluluğu ve adaleti tattırmak için geliyor.Bakın Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getireceğini nasıl anlatıyor:

...Yüzer kudsi (mukaddes) kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-ı Kuraniyenin (Kuran'ın esasının) mayası ile ve imanın nuruyla ve İslamiyet'in şerefiyle beslenen tekemmül eden (olgunlaşan, kemale eren) ehli Beyt elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediyeyi(Peygamberimiz (sav)'in yolunu) ve HAKİKATİ FURKANİYEYİ (Kuran'ın esası ve mahiyeti) VE SÜNNETİ AHMEDİYEYİ (Peygamberimiz (sav)'i) İHYA İLE (yeniden canlandırmakla) İLAN İLE (herkese duyurmayla) İCRA İLE (tatbik etmekle) BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDİ'NİN KEMAL-İ ADALETİNİ (yüksek adaletini) VE HAKKANİYETİNİ (hak ve adalete uygunluğunu, doğruluğunu)DÜNYAYA GÖSTERMELERİ gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimaiyeyi insaniyedeki(insanların toplum hayatındaki) düsturların muktezasıdır(kuralların gereğidir). 2

Bediüzzaman Risalelerde Hz. Mehdi 'nin, başkumandanlık görevini üstlenerek ve Peygamberimiz'in soyundan gelen Ehli Beyt'in yardımıyla tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getireceğini bildiriyor. Böyle bir adalet dünyada henüz mevcut değildir. Kuran hakikatlerinin ve Peygamberimiz'in sünnetinin gereği gibi yaşandığı dönem ise Allah'ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.)'yle birlikte başlayacaktır.

Bediüzzaman "Başkumandanları olan "Büyük Mehdi'nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini DÜNYAYA GÖSTERMELERİ" sözleriyle Hz. Mehdi'nin yüce adaletinin, haktan ve doğruluktan ayrılmayışının mükemmelliğine "BÜTÜN DÜNYANIN ŞAHİT OLACAĞINI" ifade etmektedir. Tüm insanlar, bu mübarek zatı görüp tanıyacaklar, Allah'ın adil sıfatının yeryüzündeki tecellilerini Hz. Mehdi'de göreceklerdir. Hz. Mehdi 'nin büyük fikri mücadelesi neticesinde, belki de tüm dünyada ilk kez zulüm ve kargaşa tamamen bitecek, dünya çapında barış, huzur ve adalet olacaktır. Dünyadaki bu büyük adaletsizlik Hz. Mehdi’nin zuhur alameti olması nedeniyle günümüzde yaşanmaktadır.

Kaynaklar:

http://hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/

1.      (Gaybet-i Numani) (Allamah Muhammed Baqir al-Majlisi |  Biharul Anwar İngilizce Tercümesi, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı) Gaybet Kitabı İmam Mehdi – On İkinci İmam | Bölüm II | Tercüme eden Sayyid Athar Madde 119)

2.      (Şualar, s. 456)

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.