Hz. Mehdi peygamberler gibi azametli olacak...

Hz. Mehdi peygamberler gibi azametli olacak... DİN
0,0
07.12.2013 21:43:20
A+ A-

 

Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü neden anlatıyorum? Çünkü her samimi Müslüman’ın Hz. Mehdi’yi araması gerek, tanıması gerek, her yönüyle onu bilmesi gerek. O daha çıkmadan özlemle onu bekleyip, Hz. Mehdi’nin çıkışına hazırlık yapıp, o çıktığında da ona tabi olması gerek. Bunu ben söylemiyorum. Peygamberimiz hadislerinde söylüyor. Bu dönemde “Hz. Mehdi çıkmayacak” diyenlere, “siz kendi işinize bakın, Hz. Mehdi’yi beklemeyin” diyenlere inanmayın. Çünkü bu kişiler kendi kurdukları düzenin, ticaretlerinin, işlerinin bozulacağı endişesindeler. Kimseye tabi olmak istemiyorlar, bu onlara çok ağır geliyor. Oysa peygamberimiz kar üzerinde sürünerek dahi olsa Hz. Mehdi’ye katılın diye buyuruyor:

Peygamber Efendimiz ‘Horasan tarafından bayraklar çıktığını gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa, o bayraklara katılınız, zira içlerinde Allah’ın halifesi Hz. Mehdi vardır.’ buyurmaktadır. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no 35)

Güzel Simalıdır:

Hz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "... 1

Humran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a: "... (HZ. MEHDİ (AS)) YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (Yani yüzü güzeldir)..." 2

Peygamberler gibi azametlidir:

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), .... ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR..." 3

Görünüş olarak Hz. İsa’ya benzer:

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), ...Hayırda, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (AS)'A BENZEYEN O'DUR. Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir..." 4

Yüzü Nurludur:

Yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. 5

GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERİR. 6

Çehresi huzur verir:

(Hz. Mehdi (as)'ın) GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR. 7

Yüzü görkemlidir:

Resullulah (sav) buyurdu: "… Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur. Görkemli bir lider görünüşü vardır…" 8

İlerleyen yaşlarında da genç görünümlü olacaktır:

...Va'dedilmiş kaim (Hz. Mehdi (as)) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. 9

Uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti de ALLAH'IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. 10

Ve onun (HZ. MEHDİ (AS)'IN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR. 11

Görünümüyle İsrailoğulları’na benzer:

Abdullah b. Harris şöyle der: "Hz. Mehdi (as) kırk yaşında iken kıyam edecek ve (görünüş bakımından) İSRAİLOĞULLARINA BENZEYECEKTİR." 12

Ben-i İsrail endamındadır:

Hz. Mehdi (as)'ın boyu, posu SANKİ BEN-İ İSRAİL RİCALİNDEDİR. 13

Orta boyludur:

Mehdi, ORTA BOYLU olacaktır. 14

Uzun Ömürlüdür:

UZUN ÖMÜRLÜve genç yüzlüdür.... 15

Kaynaklar:

1.      Zira o (HZ. MEHDİ (AS)) HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR..." (Ikd-üd Dürer, s. 41)

2.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)

3.      (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

4.      (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

5.      (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.22)

6.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

7.      (Minanur Rahman, 2/237)

8.      (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

9.      (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

10.  (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)

11.  (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, s. 285)

12.  (Kitab-ul Havi li'l Feteva, cilt 2, s. 135)

13.  (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36, 29)

14.  (Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

15.  (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. cilt, s. 284)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.