Hz. Mehdi?nin çıkış Alameti: İran-Irak Savaşı- Video

Hz. Mehdi?nin çıkış Alameti: İran-Irak Savaşı- Video DİN
0,0
14.02.2013 19:14:37
A+ A-

İran - Irak arasında 1980 yılında çok kanlı bir savaş başladı, bu iki Müslüman ülke birbirine düştü ve iki ülkede de çok fazla insan öldü. Sonuçta Arapların arasında ortada hiçbir neden yokken büyük bir fitne çıktı. Bu iki ülke çok uzun süre savaştı ve onca kayba rağmen kazanan olmadı. Peki bu savaş acaba ahir zamanda önemli bir alamet miydi? Yoksa önceden peygamberimiz tarafından hadislerde bildirildi mi? Bu büyük savaş ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri miydi? Önce bu linkten ilgili videoyu seyretmenizi rica ediyorum: 

mynet.com/erkanarkut/Iran-Irak-Savasi-Hz-Mehdi-nin-Cikis-Alametidir/1264959" href="http://video.mynet.com/erkanarkut/Iran-Irak-Savasi-Hz-Mehdi-nin-Cikis-Alametidir/1264959">http://video.mynet.com/erkanarkut/Iran-Irak-Savasi-Hz-Mehdi-nin-Cikis-Alametidir/1264959

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak Savaşı'nın gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: 

Şevval ayında ayaklanma: İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur. 

Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak: Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. 

Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir: 

Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler... Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar... Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak. (Kıyamet Alametleri, s. 179) 

- Faris yönünden gelecek olan: İran tarafından gelecek olan 

- Faris: İran 

- İranlı Yazıya inecekler: Ovaya inecekler (Irak Ovası) 

- Mutık: Yöredeki bir dağın adı 

- Rakabe: Petrol kuyularının çok olduğu bölgedir. 

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır."

Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor olabilir. Bu anlaşmazlık sebebiyle, "Yazı"ya (yani Irak Ovası'na) inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır. 

Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak...

Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. İran Irak savaşı Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerindendir ve tıpkı hadislerde bildirildiği gibi tüm detaylarıyla gerçekleşmiştir.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.