Hz. Mehdi’nin çıkışını haber veren teknolojik gelişmeler – 1

Hz. Mehdi’nin çıkışını haber veren teknolojik gelişmeler – 1 DİN
0,0
10.08.2014 20:30:00
A+ A-

 

Peygamberimizin hadislerine ve Bediüzzaman’ın ifadelerine göre Hz. Mehdi yaşadığımız bu dönemde zuhur edecek. Zaten ard arda gerçekleşen alametler de bunu gösteriyor. İslam alemi büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’yi karşılamaya büyük bir şevkle hazırlanıyor. Sonunda yüzyıllardır beklenen, peygamberimizin hadislerinde çok detaylı tarif ettiği Hz. Mehdi çıktığında dünyada akan kanı durduracak ve tüm dünya görülmemiş bir huzura, berekete ve bolluğa kavuşacaktır. Ahir zamanda Hz. Mehdi’nin kolay faaliyet yapması, dünyanın bir ucundan diğerine ulaşıp İslam’ı ve Kuran ahlakını yayması için teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacağı hadislerde bildirilmiştir. Bütün bu hadislerin günümüzde gerçekleşmesi olağanüstü hayret vericidir. Şimdi dilerseniz bu hadislerin nasıl gerçekleştiğine bakalım.

Şehirleşmede artış yaşanacak:

Ey Enes! İNSANLAR ŞEHİRLEŞECEKLER, o şehirlerden bazılarına "Basra ve Kusayre" denilecek. 1

Yüksek binalar inşa edilecek:

YÜKSEK YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMEDİKÇE, kıyamet kopmaz. 2

Çarşılar yakınlaştı, içinde çok sayıda mağazanın bulunduğu alışveriş merkezleri açıldı:

...ÇARŞILAR YAKINLAŞMADIKÇA kıyamet kopmaz. 3

O (Hz. Mehdi (as)) dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi (fikren) yok eder. Ehl-i İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytü'l-Makdis'de toplar. İÇİNDE BİR ÇARŞISININ HER BİR ÇARŞIDA DA BİN DÜKKANIN BULUNDUĞU bir şehre gelir... (İmam-ı Suyuti. Hazret-i Ali (ra)'den) 4

Telsiz ve cep telefonu gibi haberleşme sistemleri keşfedildi:

KİŞİYE KAMÇISININ UCU KONUŞMADIKÇA, kıyamet kopmaz. 5

Ses kaydı yapılıp sonra dinlenebilecek:

KİŞİYE (KENDİ) SESİ KONUŞMADIKÇA, kıyamet kopmaz. 6

Ayakkabı topuğuna ses alıcısı yerleştirilecek:

Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah)'a kasem ederim ki, ... KİŞİYE SESİ VE PABUCU KONUŞMADIKÇA ve EHLİNİN NE YAPTIĞINI ONA BİLDİRMEDİKÇE KIYAMET kopmaz. 7

Avuç içi bilgisayarlar icad edilecek:

Hz. Mehdi (as) için KAİNAT AVUCUNUN İÇİ KADAR AÇIK OLACAK. 8

Diz üstü bilgisayarlar kullanılacak:

İbn Meni, Abd bin Hümeyd, hasen sahih hükmüyle Tirmizi, Ebu Ya'la onun kanalıyla Sahih'inde İbn Hibban, İmam Ahmed ve Hakim'in Ebu Said (radiyallahu anh)'dan rivayet ettiklerine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Muhammed'in nefsi kudret elinde tutan zata yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, KENDİNDEN SONRA AİLESİNİN NE YAPTIĞINI DİZİ HABER VERMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ." 9

Televizyon ve internet kullanılacak:

mam Sadık şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (as)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: "Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH'IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin." Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (AS)'IN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (Güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir." 10

Peygamberimiz'den rivayet edilen bu hadiste, Allah'ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin Hz. Mehdi’nin konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyarak, uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi’nin yanına geleceklerine işaret edilmektedir. Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Kaynaklar:

http://ahirzamanalametleri.blogspot.com/

1.      (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s.490)

2.      (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

3.      (Mecmeu'z-Zevaid, 7/327)

4.      (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık Sayfa: 367)

5.      (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

6.      (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

7.      (İmam-ı Şa'rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, sf.471)

8.      (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)

9.      (Peygamber Külliyatı, Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Cilt 10, 28. Bölüm, sf 1937

10.  (Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.