Hz. Mehdi’nin çıkışını hangi savaşlar haber verecek? 1

Hz. Mehdi’nin çıkışını hangi savaşlar haber verecek? 1 DİN
0,0
30.11.2013 21:14:14
A+ A-

 

Hz. Mehdi'nin çıkacağı dönemde çok fazla savaş yaşanacağı peygamberimiz tarafından hadislerle bildirilmiştir. Ard arda gerçekleşen bu savaşlar, Ortadoğu'nun sürekli karışması, fitnenin ve kargaşanın bir ülkeden bir ülkeye atlaması Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Şu anda yaşadığımız bu dönemde Müslüman Müslüman'a düşman olup, Şiiler, Sunniler, Caferiler hep birbirini düşman olarak görmektedir. Hz. Mehdi bütün bu mezhep kavgalarına da son verecek, savaşları bitirecek, yeryüzünü adaletle ve huzurla dolduracaktır.

Hadislerde Hz. Mehdi'nin geldikten sonra savaşa izin vermeyeceği ve tek bir damla kan akıtılmasına müsade etmeyeceği açıkça bildirilir. Şimdi isterseniz peygamberimizin Hz. Mehdi'nin çıkacağı dönemde nasıl ard arda savaşlar yaşanacağını hadislerle nasıl bildirdiğine bakalım:

YERYÜZÜNDEN BARIŞ KALKAR:

Bütün kalplerin içine fesat düştüğü için bir kısım halk diğeriyle konuşarak barış ve ittifak gösterileri yaparlar. Fakat kalplerinde BARIŞ İLE İTTİFAKA MUHALİF BİR DURUM OLDUĞU BİR DEVİR GELMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 382, no.701)

SAVAŞLARLA BÜYÜK ŞEHİRLER YOK OLUR:

BÜYÜK ŞEHİRLER DÜN SANKİ YOKMUŞ GİBİ HELAK OLUR. (Kitab-ül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

AFGANİSTAN İŞGAL EDİLDİ:

TALİKAN'A (AFGANİSTAN'A) YAZIK OLDU. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır... (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Talikan'a yazık oldu...

Hadiste Afganistan'ın Hz. Mehdi (as) zamanında işgal edileceğine işaret edilmektedir. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın yüzyıl başlarında çıkacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi (as)'yle ilgili diğer pek çok alametin de Hicri 1400 ve Hicri 14. yy başlarına denk gelmesi bu tarihlerin Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdığını göstermektedir.

Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır...

Rivayetin bu bölümünde Afganistan'ın maddi zenginlik kaynaklarına dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.

AZERBAYCAN İŞGAL EDİLDİ:

AZERBAYCAN'DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANDI:

Ebû Abdullah [Cafer Sadık] buyurdu ki: "AZERBAYCAN'DA HİÇBİR ŞEYİN KARŞI DURAMAYACAĞI BİR ATEŞ ZUHUR EDECEKTİR. Böyle olduğu zaman evlerinizden çıkmayın ve bizim bulunduğumuz yerde bulunun. Hareket edicimiz harekete geçtiğinde ise bir adım da olsa ona koşun. Allah'a yemin ederim ki onu Kâbe ve makam arasında görür gibiyim..." (Muhammed b. İbrahim Nu'mânî, Kitâbü'l-Gaybe (Tahran, 1397), s.263. [İSAM demirbaş no: 016351])

İRAN-IRAK SAVAŞI:

Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler... Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar... ARALARINDA SAVAŞ OLACAK: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak... (Kıyamet Alametleri, El Berzenci, s. 179)

- Faris yönünden gelecek olan : İran tarafından gelecek olan

- Faris : İran - İranlı (Büyük Lugat)

- Yazıya inecekler: Ovalık-Irak Ovası

- Mutık : Yöredeki bir dağın adı.

- Rakabe : Petrol kuyularının çok olduğu bölge.

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır."

Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, aşırı milliyetçilikten kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor. Bu anlaşmazlık sebebiyle, "Yazı"ya inilecek ve savaş başlayacak. (Yazı: Irak Ovası)

Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak...

Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.

BİR ORDUNUN KAYBOLMASI:

BİR ORDU SAVAŞ İÇİN GELİR, ÇÖLE GİRDİĞİNDE BAŞ VE SONUNDAKİLERİ BATAR, ortadakiler de kurtulmaz. (Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

...Kendisine BİR ORDU GÖNDERİLECEK. BUNLAR YERİN BİR ÇÖLÜNDE İKEN YERE BATIRILACAKLARDIR. (Müslim'den; Geleceğin Tarihi 4, s. 31)

IRAKLILARIN PARASININ YOK OLMASI:

Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve ALIŞ-VERİŞ YAPABİLECEKLERİ BİR PARA HEMEN HEMEN KALMAYACAK.(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal,cilt 5, s. 45)

IRAK'IN ÜÇE BÖLÜNMESİ:

IRAK HALKI ÜÇ FIRKAYA AYRILIR. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. (Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

IRAK HALKININ ŞAM'A, KUZEYE KAÇMASI:

Masum ve temiz IRAK HALKI ŞAM'A KAÇAR. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210)

BAĞDAT KÖPRÜSÜNÜN BOMBALANMASI:

Müminlerin Emiri Ali'den ... şöyle nakledilmiştir: "BAĞDAT'A KÖPRÜ YAPILDIĞI VE 1 KUYRUKLU YILDIZLAR DOĞUDAN DOĞDUĞU ZAMAN 2 ORDUNUN SÜVARİ BİRLİKLERİ KÖPRÜ ÜZERİNDE ÖLDÜRÜLECEKTİR." (Muhtasar-u Basair-id Deracat Sayfa:237 ve Et Teşrif Bil Menun Sayfa:367 ve Bihar Cilt:41 Sayfa:178)

BAĞDAT'IN ALEVLERLE YOK EDİLMESİ:

Ahir zamanda BAĞDAT ALEVLERLE YOK EDİLİR... (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

IRAK'IN YENİDEN YAPILANMASI:

..Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. ŞAM YENİDEN YAPILANIR, IRAK DA YENİDEN YAPILANIR. (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal,cilt5, s. 254)

 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.