Hz. Mehdi’nin doğumu gizli olacak, yani evde doğacak

Hz. Mehdi’nin doğumu gizli olacak, yani evde doğacak DİN
5,0
23.08.2013 11:46:00
A+ A-

 

Bugün sizlere Hz. Mehdi’nin doğumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin doğumu ile ilgili de detaylı bilgi vermiştir. Hadiste Hz. Mehdi’nin doğumunun gizli olacağı, yani evde doğacağı şöyle bildirilir:

İmam Zeyn-ul Abidin şöyle buyurmuştur: "Bizim Kaim'imiz (Hz. Mehdi ile Allah'ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır... İBRAHİM  İLE, DOĞUMUNUN GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN EVDE OLMASINDA) ...benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din s. 322, 31. Bab, 3. hadis)

Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin şöyle buyurur: "KÂİM'İMİZİN (HZ. MEHDİ'NİN) DOĞUMU İNSANLARA GİZLİ KALACAKTIR (yani, doğumu evde olacaktır) ..." (Bihar-ül Envar, cilt. 51, s. 135)

Hz. Mehdi büyük bir şehirde doğacak, büyük bir şehre gidecektir ve Hz. Mehdi “Kara Köyü’”ndendir

MEHDİ, MEDİNE'DEN (BÜYÜK ŞEHİRDEN) ÇIKACAK VE MEKKE'YE GELECEK. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar .... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

MEHDİ’NİN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞI söylenmiştir. (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)

Peygamberimiz'den rivayet edilen hadislerde medine kelimesi kapalı bir üslup içinde kullanılmıştır. Yani Peygamberimiz medine kelimesini farklı farklı anlamlarıyla kullanmıştır. İslam aleminde ise çok fazla büyük şehir yani medine vardır. Bu nedenle söz konusu hadislerde geçen medine kelimesinin hangi anlamı taşıdığını ancak konuyla ilgili diğer rivayetleri inceleyerek anlamak mümkündür.

Örneğin yukarıda yer verdiğimiz hadiste Peygamberimiz, Hz. Mehdi’nin medineden, yani büyük bir şehirden çıkacağını bildirmekte, başka bir hadiste de Hz. Mehdi’nin "Kara köyünden çıkacağını" ifade etmektedir. İmam Kurtubi'nin Tezkire'sinde ise Hz. Mehdi’nin, İslam ülkelerinin batı tarafından çıkacağı ifade edilmiştir. Bu ifade, Hz. Mehdi’nin doğduğu büyük şehrin İslam ülkelerinin batı tarafında yer alan büyük bir şehir olduğunu göstermektedir.

Başka bir hadiste ise Peygamberimiz, karşısındaki kişiye Hz. Mehdi’nin medineyi yani büyük bir şehri manen fethedeceğini söylemektedir. Rivayette Peygamberimiz'in karşısındaki kişi, çok fazla medine (yani büyük şehir) olduğundan Hz. Mehdi'nin hangi medineyi yani hangi şehri manen fethedeceği konusunda şüpheye düşmüştür. Bu nedenle Peygamberimiz'e bu medinenin (büyük şehrin) hangisi olduğunu sormuştur.

Peygamberimiz de cevap olarak bu medinenin (yani şehrin) İstanbul olduğunu söylemiştir.

Hz. İbni Amrdan (ra) rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi. -Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?) -Buyurdu ki: Konstantiniyye.

Hz. Mehdi’nin doğduğu ve İslam aleminin batısında kalan şehir ile fethedeceği şehrin ayrı medineler yani ayrı şehirler olduğunu da yine rivayet edilen hadislere bakarak anlamamız mümkündür. Yani, Hz. Mehdi İslam aleminin batısında yer alan büyük bir şehirde doğacak, daha sonra da İslam aleminin bir başka büyük şehri olan İstanbul'u manen fethedecektir.

Kaynak: http://hzmehdias.blogspot.com/

YORUMLAR

Enteresan bir konu -

Enteresan bir konu ve yazı olmuş. Ben Mehdi kavramını ve Deccal kavramını biraz da içselleştirelim diye de düşünmekteyim. Ama elbette bazıları gibi Mehdi ile ilgili hadisleri yok sayma ahmaklığına girmeyeceğim. Çok sayıda sahih olan hadisler mevcuttur bu konuyla ilgili. //frzan

0 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.