Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağını nasıl biliyoruz? Video

Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağını nasıl biliyoruz? Video DİN
0,0
18.11.2013 13:40:39
A+ A-

 

Yazılarımda sürekli Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağını bildiriyorum. Bu gerçeği peygamberimizin hadislerinden çok net bir şekilde anlıyoruz. Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağının anlatıldığı, peygamberimizin hadislerinin anlatıldığı güzel bir videoyu öncelikle seyretmenizi rica ediyorum:

http://www.dailymotion.com/video/xxf273_hz-mehdi-ystanbuldan-cykacak_shortfilms

Peygamberimizin Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağını bildirdiği hadisler şöyle:

Hz. Mehdi İstanbul'dan Çıkacak ve İstanbul'u Manen Fethedecek:

Peygamberimiz hadislerinde Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını haber vermiştir:

Hz. Katade'den rivayete göre;

Resulullah  şöyle buyurmuştur: "Mehdi, Medine'den çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükun ile Makam arasında ona biat edecekler." 1

Hz. İbni Amrdan rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.

-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)

-Buyurdu ki: Konstantiniyye.

Hz. Mehdi İstanbul'u Tekbir ve Tesbih ile Fethedecektir:

Hadislerde Hz. Mehdi'nin İstanbul'u manen fethedeceği bildirilmiştir. Hz. Mehdi hem İstanbul'da hem de tüm yeryüzünde İslam ahlakını hakim kılarken hiçbir şekilde şiddet kullanmayacak, bu sonucu yalnızca Allah'ın ismini ve şanını yücelterek gerçekleştirecektir. Hadislerde Hz. Mehdi'nin İstanbul'u tekbir ve tesbih ile fethedeceği, şöyle bildirilmiştir:

"Allah Teâlâ Hazretleri, mü'min kullarına Roma'nın merkezi olan istanbul'un tesbih ve tekbir ile fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktir."2

Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. 3

Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar. 4

…Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine, buraya ne için geldiklerini sorduklarında hepsi de: “Bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik. Şeklinde cevap verdiler. 5

Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim soyumdan bir zatın Deylem Dağına (yahut eyaletine) ve Konstantiniyye şehrine sahip olması için Allah muhakkak o günü uzatacaktır. 6

"…Uzak yerlerdeki askerleri Hz. Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir." 7

Hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında vurgulandığına göre Hz. Mehdi ahir zamanda Allah’ın izniyle İstanbul’u manen fethedecek ve bayrağını denizin kenarına dikecektir.

"Konstantiniyye'nin fethi sırasında, sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takibeden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki "Ey insanlar, ibret alınız. Deniz ben-i İsrail'e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi" ondan sonra, hepsi tekrar, tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle, şehrin 12 burcu da düşecektir." 8

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Kaynaklar:

http://hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/

1.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

2.      (Ahmed Gümüşhanevi . Ramuz'ul Ahadis, s. 478)

3.      (Kıyamet Alametleri, sf. 181)

4.      (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)

5.      (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 40)

6.      (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 74)

7.      (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

8.      ("El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar", s. 57)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.