Hz. Mehdi’nin yüzünü gördüğümüzde gerçekten o olduğunu nasıl anlayacağız?

Hz. Mehdi’nin yüzünü gördüğümüzde gerçekten o olduğunu nasıl anlayacağız? DİN
0,0
03.08.2013 13:29:59
A+ A-

Peygamberimizin hadislerine göre Hz. Mehdi'nin en az kırk yıl kadar bir süre insanların arasında gizleneceğini biliyoruz. Yanında 313 talebesi olacak ama Hz. Mehdi'nin kendisi de Mehdi olduğunu bilmeyecek, talebeleri de onun Mehdi olduğuna hüsn-ü zan edecekler. Hz. Mehdi talebeleriyle birlikte sürekli tebliğ yaparak İslam'ı tüm dünyaya yayacak ve çevresinde yavaş yavaş onu müthiş coşkuyla seven insanlar toplanmaya başlayacak. Yıllar sonra öyle bir an gelecek ki insanlar "yerinden kalk ve bizi kurtar!" diye Hz. Mehdi'yi evinde otururken zorla başa geçirmek isteyecekler. Hz Mehdi lider olmayı istemediği halde O'na zorla biat edilecek. Bunun üzerine Hz Mehdi iki rekat namaz kılacak ve minbere çıkarak Müslümanlara hitap edecek. Peygamberimizin kutsal emanetleriyle, hırkasını da giyerek halkın huzuruna çıkacak. Bütün bu hadislerin tek tek gerçekleştiğine tüm Müslüman alemi de, tüm dünyada şahit olacaktır.

Hz. Mehdi'yi nasıl tanıyacağımıza gelince Hz. Mehdi'nin yüzü ile ilgili peygamberimizin söylediği bir kaç hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum:

Ahmed b. Sinan Kirmani Dimeşki (1019): Ehl-i Sünnet'in meşhur alimlerinden olup "Ahbar-ud Duvel" adlı kitapta şöyle yazar: "

"... O (HZ. MEHDİ) , ORTA BOYLU, GÜZEL YÜZLÜ, GÜZEL SAÇLIDIR..."(Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

Hz. Mehdi'nin kaşları... araları açık...(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

"... O (HZ. MEHDİ) MU'TEDİL, GÜZEL YÜZLÜ VE GÜZEL SAÇLI, İNCE BURUNLU VE GENİŞ YÜZLÜ BİR GENÇTİR." (Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)

Hz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Hz. Mehdi kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o (HZ. MEHDİ) halka güzel simalı biri olarak gelecektir..."(Ikd-üd Dürer, s. 41)

Hz. Mehdi İleri Yaşlarda,Ama Genç Bir İnsan Görünümünde Olacaktır:

Ve onun (HZ. MEHDİ'NİN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR.(Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, S:285)

Hz. Mehdi 'nin yüzü altın-bronz bir metal gibi parlar. ÖYLE PARLAK Kİ NEREDEYSE CİLDİNİN ASIL RENGİ GÖRÜNMEYECEK.(Bihar-ül Envar, Cilt 13, Sayfa: 263)

Resullulah (sav) buyurdu:

"(Hz. Mehdi'nin) KAŞ ÇATIĞI HİLAL ŞEKİLLİDİR.(Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h) , By Seyed Husain Husaini)

Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak...(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.