Hz. Mehdi’ye neden “bakır” lakabı verildi?

Hz. Mehdi’ye neden “bakır” lakabı verildi? DİN
0,0
29.07.2014 23:12:43
A+ A-

 

Bugün yine sizlere Hz. Mehdi'nin bilinmeyen yönlerinden birinden bahsedeceğim. Hz. Mehdi'ye "bakır" lakabının verildiğini biliyor musunuz? Bir önceki yazımda Hz. Ali'nin Hz. Mehdi'nin ismini bildiğini fakat açıklamadığını yazmıştım. Çünkü peygamberimiz bu ismi kendisine sır olarak vermiş, o da bu sırrı tutmuştur. Hz. Ali bir hadisinde "Hz. Mehdi'yi, nereye gideceğini, neler yapacağını, ismini, hepsini biliyorum" diyor. Sonra ayağa kalkıyor ve "bakır, bakır, bakır" diyor. "O benim zürriyetimdendir" diyor. Hz. Mehdi "Hadisleri yaracaktır" diyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hadisleri "açıp, şerh edecek, anlayacağınız hale getirecektir" diyor.

Bakır, Hz. Mehdi'nin vasfıdır. "Yaran, hadisleri yaran, ayetleri açan, şerh eden" anlamındadır. Bakırın anlamı; ilimleri yaran olduğu gibi, bir anlamı da ilimleri genişleten anlamındadır,

"Bakır" lakabının sözlükteki anlamına bakarsak: Arapça bir kelime olan Tebekkür'ün kökü, Tevessü'ü genişlik ve enginliği ifade eder. İşte tebekkürle aynı kökten gelen Bakır'ın bir anlamı İLİMLERİ YARAN olduğu gibi bir anlamı da İLİMLERİ GENİŞLETEN demektir.

"Bakır" lakabı niçin verilir?

Örnek: Muhammed Bakır (as), imameti döneminde ilim devrimini başlattı; İslam hakikatlerini, İslam'ın inceliğini ve kısacası İslam ilimlerini yayınladılar.Bu yüzden Peygamberimiz kendilerini 'Bakır' diye adlandırmıştı.

Lisan'ul Arab kitabında şöyle der: "İmam Bakır, bu lakapla adlandırılandır. Çünkü ilmi yarandır. İslam ilimlerinin temelini tanıdı. Ayrıntılarını derk etti (kökünden kavradı) ve onları genişletti."

Zohar'da Kral Mesih'in (Hz. Mehdi'nin) "Bakır" sıfatı nasıl bildiriliyor:

Tevrat'ta Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarması gibi Kral Mesih'in de ilim denizlerini yaracağı anlatılmaktadır:

"Mısır'dan Çıkış sırasında Musa asasıyla denizi ikiye ayırdı. Son kurtuluş sırasında yine asa, "hikmet denizini yarıp açacak"tır. (Tikkuney Zohar 21, p.43a)

Müfessirler, Zohar'ın Tevrat'taki derin bilginin açığa çıkması hakkında; bunun gelecekte (ahir zamanda) ortaya çıkacağına işaret ederler.  Son kurtuluşun (Kral Mesih ile) gerçekleşmesi sırasında, bu asa kalem olacak ve bu derin sırların yazılı olarak gözler önüne serilmesiyle "hikmet denizi açılacak" ve bu sayede tüm insanlık Allah'a imanı anlayacaktır. (cf. Likutey Halakhot Pikadon 5:40-42)

Tevrat Zohar'da, Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarması gibi Kral Mesih'in da ilim denizini yaracağı anlatılıyor. Bakın Hz. Musa, Hz. Mehdi'nin ilim denizini yaracağını; hadislerin, Tevrat'ın, Kuran'ın ince hikmetlerini ortaya çıkaracağını söylüyor. Hz. Musa bunu 3000 yıl öncesinden söylüyor. Zohar'da, "Mısır'dan çıkış sırasında Hz. Musa asasıyla denizi ikiye ayırdı. Şimdi bizler de dünyanın son kurtuluş dönemindeyiz. Moşiyah'ın eliyle yine asa hikmet denizini yarıp açacaktır" diyor. Hz. Mehdi ayetleri, hadisleri şerh edip, oradaki hikmetleri ortaya çıkarıyor.

Tevrat açıklamalarını şu andaki Musevi alimler de çözemiyorlar; onu Kral Mesih'in çözeceğini ve anlaşılır hale getireceğini söylüyorlar. Yani oradaki şifreleri, oradaki işaretleri Kral Mesih'in (Hz. Mehdi'nin) ortaya çıkaracağına inanıyorlar. Tevrat'taki açıklama da o yönde. "Açığa çıkması hakkında, bunun gelecekte ortaya çıkacağına işaret ederler. Son kurtuluşun Kral Mesih ile gerçekleşmesi sırasında," diye geçiyor. Hz. Mehdi ile gerçekleşmesi sırasında, "bu asa kalem olacak." Hz. Mehdi'nin asası kalemden oluyor. "Ve bu derin sırların yazılı olarak gözler önüne serilmesiyle hikmet denizi açılacak." Yani "Hz. Mehdi elindeki kalemle hikmet denizini açacak" diyor, "Ve bu sayede tüm insanlık Allah'a imanı anlayacaktır." Yani materyalizmin geçersizliğini anlatacak, dinin gerçeklerini anlatacak, iman hakikatlerini anlatacak, Kuran mucizelerini anlatacak; hadislerdeki derinliği, hikmetleri açıklayacak; Kuran'daki şifreleri, sırları açıklayacak. Dolayısıyla hikmet denizini yarmış olacak, açıklamış olacak. "Mısır'dan çıkışı sırasında Hz. Musa'nın denize ikiye ayırdığı son kurtuluş sırasında Moşiyah (Hz. Mehdi) yine asayla hikmet denizini açacaktır."

 

Kaynak: http://hzisavehzmehdiyibuyuzyildagorecegiz.blogspot.com.tr/

Blog sayfam: mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar" href="http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;" target="_blank">http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/listeYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.