Hz. Mehdi?ye nerede biat edilecek, biat sırasında neler yaşanacak- 1

Hz. Mehdi?ye nerede biat edilecek, biat sırasında neler yaşanacak- 1 DİN
0,0
09.06.2013 16:21:17
A+ A-

 

Peygamberimizin hadislerine göre Hz. Mehdi’nin hiçbir tarikata bağlı olmayacağını biliyoruz. Hz. Mehdi tarikatların üzerinde, halife olacak ve bütün tarikatlar kendisini lider kabul edip ona bağlanacaklardır. Hz. Mehdi mezhepleri de kaldıracak, Müslümanlar arasındaki bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı kaldırarak hepsini sevgiyle birbirlerine kenetleyecektir.

Hz. Mehdi’nin nasıl zuhur edeceği, kendisine nerede biat edileceği hakkında çok fazla hadis var, şimdi bunların bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mehdi, Medine'den çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler."

Hz. Huzeyfe (RA) dan Merfu olarak yapılan rivayete göre;İnsanlar Rükn'ün yanında Mehdi'ye biat edecekler. Allah (c.c.), onun eliyle dini güçlendirecek, ona fetihler ihsan edecek ve yeryüzünde La ilahe illallah (c.c.) demeyen kimse kalmayacaktır.

* Ebu Nuaym'ın, Ebu Ca'ferden rivayetine göre; Mehdi Mekke'de yatsı vakti zuhur edecektir. Belirleyici alamet olarak onun yanında Resulullah (SAV) ın bayrağı, gömleği ve kılıcı olacaktır. Yatsı namazını kılınca, yüksek sesle insanlara hitap edecek ve şöyle diyecektir:

"Ey insanlar! Allah’ı size hatırlatırım. Sizin makamınız, Rabbimizin önündedir. O, haccı tamam eyledi. Peygamberler gönderdi. Kitaplar indirdi. Kendisine karşı hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emretti. Ona ve Resulüne karşı itaati devam ettirmenizi, Kuran'ın hayat verdiği şeyi sevmenizi ve yine Kuran'ın öldürdüğü şeyi öldürmenizi, Mehdi'ye yardımcı olmanızı ve takva üzere bulunmanızı sizden istedi. Şüphe yok ki, dünya (kıyamete) yaklaşmıştır. Ben sizi Allah’a, Onun Resulüne ve Onun kitabı ile amel etmeye, batılı öldürmeye ve sünneti ihya etmeye (yaşatmağa) çağırıyorum."

Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan üçyüzonüç kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tesadüfen ortaya çıkacaklar ve onlar, gece ibadet ile meşgul olup gündüz arslan kesilecekler. Allah ona (Mehdi'ye) Hicazın fethini nasip edecektir. Sonra, çoğalan ordusunu dünyanın her tarafına gönderecektir. Bir müddet dünyada kalıp zulmü ve zalimleri yok edecektir. Ülkeler onu karşılayacak ve Allah onun eliyle İstanbul'un fethini müyesser kılacaktır.

Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad 'El-Fiten' adlı kitabında Süleyman b. İsa'dan şöyle rivayet etmiştir: "Tabutu sekine" denilen kutsal sandık, Mehdi'nin eliyle Taberi'ye gölünden çıkarılacak ve Beyt-i Makdis'in kapısı üzerine konulacaktır. Yahudiler bunu görünce, çok az müstesna olmak üzere Müslüman olacaklar."

Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.