Hz. Mehdi’ye nerede biat edilecek, biat sırasında neler yaşanacak- 2

Hz. Mehdi’ye nerede biat edilecek, biat sırasında neler yaşanacak- 2 DİN
0,0
22.07.2013 13:30:25
A+ A-

Yazımın birinci bölümünde söylediğim gibi Hz. Mehdi'nin zuhuru ve zuhuru sırasında yaşanacak olaylar hakında çok detaylı hadisler var. Özelikle Hz. Mehdi'nin zuhurundan önce Şam'da çok karışıklık çıkacağı hadislerde bildiriliyor. Peygamberimizin Hz. Mehdi'nin zuhur alameti olarak söylediği hadisler bu yüzyılda ard arda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu tüm İslam âleminin aşkla beklediği muhteşem insanın zuhuru artık çok yakındır. Hz. Mehdi çıktığında Hamiyet-i İslamiye feveran edecek, insanlar arasında sevinçten ve coşkudan bayılanlar olacaktır. Şimdi Hz. Mehdi'nin zuhuru sırasında yaşanacak olan olayların hadislerde nasıl bildirildiğini anlatmaya devam edelim.

Hz. Ali'den rivayete göre; Onlar Mehdi'ye biat etmek üzere geldikleri vakit Mehdi, onlara şöyle diyecek: "Siz, kendiniz için lazım olan otuz haslet üzere bana biat ederseniz, ben de size karşı davranışlarımda katı olmam. Benim de size karşı yapmam gereken sekiz önemli husus vardır."

Bunun üzerine onlar da şöyle diyecekler: "Biz onları yerine getirdik. Sen bize neyi hatırlatıyorsun ey Resulullah'ın torunu!" Sonra Mehdi ile beraber Safa tepesine çıkacaklar ve Mehdi onlara şöyle hitap edecek.

Siz (cihaddan) kaçmamanız, israf etmemeniz. Zina etmemeniz, ihramlı iken canlı öldürmemeniz. Fuhuş yapmamanız ve bunların hiçbirine yaklaşmamanız halinde ben hep sizinle beraber olurum. Her şeyin hakkını verin.

Altın, gümüş, buğday ve arpa stoklamayın (biriktirmeyin). Yetim malı yemeyin. Bildiğiniz şeyin dışında yalan yere şahitlik yapmayın. Mescidleri harab etmeyin. Hiçbir müslümana dalkavukluk yapmayın, kimseyi de kötülemeyin. Sarhoşluk veren her türlü yasak şeyleri (içkileri) içmeyin. Altını, ipeği ve ipek kumaşı birbirlerine karıştırmayın. Cihaddan kaçmayı arzu etmeyin.

Haksız yere kan akıtmayın. Hiçbir kafire ve hiçbir münafığa özenmeyin.Giysilerden sert ve kaba olanı tercih edin. Cihadın hakkını vererek savaşın. Küfür etmeyin, çünkü siz pisliği sevmezsiniz, iyiliği emreder ve kötülükten de alıkoyarsınız.İşte siz bunları yaptığınız takdirde ben de muhafızlar edinmem.

Sizin giydiğiniz gibi giyerim. Sizin hayvana bindiğiniz gibi binerim. Az bir şeye kanaat ederim. Daha önce zulüm ile doldurulmuş olan dünyayı adaletle doldururum. İbadetin hakkını vererek Allah'a layık olduğu şekilde kulluk ederim. Ben size karşı ahdime sadık kalırım, siz de bana karşı ahdinize sadık kalırsınız."

Bunun üzerine derler ki: "Biz senden razı olduk ve bütün bu hususlarda biat ederek sana tabi olduk."

Bundan sonra Mehdi, onların her biri ile ayrı ayrı musafaha edecektir. Allah ona, Horasan'ın fethini müyesser kılacaktır. Yemen halkı da ona biat edecektir. Hemedan, onun vezirleri için, Havlan ve Himyer, onun yardımcıları için, Mısır'da, onun komutanları için karargâh olacaktır. Allah temim kabilesi ile onların sayılarını çoğaltacaktır. Kays kabilesi ile de onların gücünü artıracaktır. Bayrakları Mehdi'nin önünde olduğu halde yürüyüşe geçecektir. Ordunun baş tarafında Ukayl adında bir komutan ve arka tarafında da Haris adında bir komutan bulunacaktır.

Ebu Davud Salih Bin Ebi Meryem bin el-Halil'in hadisini bir arkadaşından o da Ümmü Seleme'den rivayet etmiştir ki Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır; "Halife öldüğü zaman ihtilaf çıkacak, Medine halkından birisi kaçarak Mekke'ye gidecek, Mekke halkında bazı kimseler onun yanına giderek o istemediği halde onu çıkaracaklar, Rükn ile makam arasında kendisine biat edecekler, yanına Şam'dan bir heyet gelecek, Mekke ile Medine arasında çölde onlarla buluşacak.

İnsanlar bu durumu görünce Şam'ın ileri gelenleri ve Irak halkını temsilcileri gelecek ve o kimseye biat edecek sonra dayıları Kelb kabilesinden olan birisi gelecek ve onlara asker gönderecek ve onlara galip gelecek umutsuzluk ise beni Kelb kabilesinin ganimetine hazır olmayanlar içindir. Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar."

Kaynaklar:

http://hzmehdi1.blogspot.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.