Hz. Mehdi’yi inkâr edenlerin durumu ne olacak?

Hz. Mehdi’yi inkâr edenlerin durumu ne olacak? DİN
0,0
18.09.2015 16:43:48
A+ A-

 

Peygamberimizin hadislerinden Hz. Mehdi'nin ahir zamanda yaşadığı dönemde birçok kesim tarafından şiddetli bir şekilde inkâr edileceğini anlıyoruz. Hâlbuki peygamberimiz müminleri her ne pahasına olursa olsun, karda sürünerek de olsa gidip Hz. Mehdi'ye tabi olun diyor bir hadisinde. Mümin büyük bir şevkle Hz. Mehdi'yi bekleyecek, onu arayacak, her şeyini bırakıp onun yanında olmayı isteyecek, tıpkı sahabelerin peygamberimizin yanına koştukları gibi.

Ama peygamberimizin söylediği gibi Hz. Mehdi önce inkâr edilecek, daha sonra insanlar yavaş yavaş Hz. Mehdi'nin çevresinde toplanmaya başlayacaklar, kader böyle, bunu kimse değiştiremez.

Devrin imamını kabul etmeden ölen, cahiliye ölümü üzerine ölmüş olur:

Fuzeyl bin Yesar şöyle der: İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Her kim zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam'ın zuhurunun erken veya geç olması, onun için fark etmez. Ve her kim imamını tanıyarak ölürse Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam'ın çadırında olanlar gibidir." (Gaybetul Numani, sf. 407)

Diğer imamları kabul edip Hz. Mehdi'yi inkâr eden, Hz. Muhammed'i inkâr etmiş gibi olur:

Onbirinci İmam Hasan Askari dedi ki: "Allah'ın peygamberinden sonraki imamları kabul edip Mehdi'yi inkâr eden kişi, tüm peygamberleri kabul eden, ama Muhammed) reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah'ın peygamberini (Muhammed) inkâr ederse Allah'ın bütün peygamberlerini inkâr etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir ve sonuncumuzu inkâr etmeniz birincimizi inkâr etmeniz gibidir. Dikkat edin! Doğrusu Mehdi için Allah'ın korudukları dışında, tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır." (Ithbatu'l-hudat, Şeyh Hurr el-Amili, sf. 427)

Peygamberimiz Hz. Mehdi'yi inkâr eden beni inkâr eder diyor:

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Kâim, (kıyam edecek olan Mehdi) benim evlatlarımdandır. Adı, benim adım; künyesi, benim künyem; huyu, benim huyum ve davranışları da benim davranışlarım olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın Kitabına davet edecektir. Ona itaat eden, bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Zuhurundan evvel onu inkâr eden beni inkâr etmiştir. Onu tekzip eden (yalanlayan) beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden, beni tasdik etmiştir. Onu (Hz. Mehdi'yi) tekzip edenleri (yalanlayanları), onun (Hz. Mehdi'nin) hakkındaki sözlerimi inkâr edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikâyet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir." (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

Hz. Mehdi'yi beklemek ibadettir:

Kaimimiz Mehdi'nin arkadaşları arasında olmayı uman kişiler onu beklemeli ve şefkatli ve iyi davranışları benimsemelidir. (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

Emir'ul- Muminin Ali, Resulullah'dan şöyle nakleder: "İbadetlerin en üstünü Mehdi'nin zuhurunu beklemektedir." (Yenabi'ul- Mevedde, s.493. el-Mehdi, s.201)

Kuşkusuz ahir zamanda Hz. Mehdi'ye tabi olmayanların ve onu inkar edenlerin durumu çok büyük bir pişmanlık ve utanç olacak. Hem bu dünyada, hem de ahirette. Hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: http://hzisavehzmehdiyibuyuzyildagorecegiz.blogspot.com.tr/

Tüm yazılarım: http://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" href="http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" target="_blank">http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/listeYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.