Hz. Mevlânâ anlatıyor: O yedi kişinin Dekûkî'ye iktida etmesi (uyması)

Hz. Mevlânâ anlatıyor: O yedi kişinin Dekûkî'ye iktida etmesi (uyması) DİN
5,0
08.06.2014 19:11:18
A+ A-

"Dekûkî namazda ileri geçti, yani imam oldu. O yedi kişi atlas kumaş gibi idi ki, Dekûkî onların saçağı idi. / O şahlar katarı, saf olup o ünlü imama uydular. / Tekbir getirip namaza girince kurban gibi bu âlemden çıktılar. / Ey imâm ! İftitah tekbirinde 'Allâhü Ekber' demenin mânâsı, 'İlâhî, senin huzurunda kurban olduk', demektir. / Kurban kestiğin vakit 'Allâhü Ekber' diyorsun. Namaza durmak ve iftitah tekbirini almak da, öldürülmeye müstehak olan nefsi kesmek gibidir. /  O esnâda ten İsmail, can da İbrâhim Halil Aleyhisselâm gibidir ki can, cismin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirmiştir. / Ten, şehvetlerden ve hırslardan ölüp kurtulmuş, namazda 'Bismillâhirrahmânirrahîm' demekle boğazlanmıştır. /  Namaz kılanlar, kıyamette olduğu gibi Huzuru İlâhî'de saflar teşkil ederek muhasebe ve münâcata gelirler. / Namazdakiler, Huzur-u Hak'ta gözyaşı dökerek ve kıyamet gününde kabirden kalkıp mahşer yerinde dikilir gibi dururlar. / 

Cenâb-ı Hak diyecektir ki: 'Sana verdiğim bu kadar mühlet içinde ne kazandın ve bana ne getirdin? / Ömrünü nasıl bir amelde bitirdin, rızkını ve kuvvetini hangi işte ifna ettin? / Gözünün cevherini nerede eskittin,beş duyunu nerelerde kullandın? / Gözünü, kulağını, aklını; hayat, irade, ilim, kudret gibi Arş'a ait cevherleri harcadın, onlara mukabil Arz'dan ne satın aldın? / Sana bel ve kazma gibi el, ayak verdim. Ben onları kendi lûtfumla bağışlamıştım. Ne oldular?' /

Huzur-u İlâhî'den böyle yüzbinlerce dertli haberler ve sualler gelir. / Kıyamda iken bu sözler Cenâb-ı  Hak tarafından vârid olur. Muhatap olan da utancından iki kat olup rükûya varır. /  O kimse, utandığından ve ayakta duracak kuvveti kalmadığı için rükua gider ve  "Sübhanene rabbiyel-azim" diye Hakk'ı tesbih eder. /

Sonra, rükûdan başını kaldır da Hakk'ın suallerine cevap ver, diye fermân-ı İlâhî gelir. / Rükudan başını mahçup olarak kaldırır, fakat tekrar yüzü üstüne düşer. / Tekrar ona: 'Secdeden başını kaldır, yapmış olduklarından haber ver', diye ferman gelir. / O mahçup bir halde başını kaldırırsa da tekrar yılan gibi yüzü üstüne kapanır. / Cenâb-ı Hak tekrar: 'Başını kaldır ve izâhat ver! Yaptıklarını senden birer birer soracağım' buyurur. /

Allah'ın heybetli hitabı onun ruhuna tesir ettiği için ayakta duracak kuvveti kalmaz, / O ağır yükün tesirinden, dizleri üstüne çöker. Cenâb-ı Hak ise: 'Söz söyle, halini beyan eyle!' der. / 'Sana nimet vermiştim, nasıl şükrettiğini söyle! Sana sermaye vermştim, onunla ettiğin istifadeyi göster!' /

O kimse selam verirken yüzünü sağ tarafına, ervah-ı enbiyâ ve melâike tarafına çevirir ve: / 'Manevî pâdişahlar, şefaat ediniz ki, bu kötünün ayağı ve kilimi çamura batmış' der. /

Namazda sağ tarafa selam vermenin, kıyamette hakkın hesaba çekmesinden korkarak peygamberlerden yardım ve şefaat talep etmeye işaret olduğunun beyanı

Peygamberler derler ki; 'Çare ve yardım günü geçti. Çare dünyada olabilirdi. Orada sâlih amellerde bulunmadınız, o günler gitti. / Sen vakitsiz öten bir kuş gibisin, ey talihsiz, git, bizim kanımıza girme! / Yüzünü sol tarafa, akraba ve taallukâtının bulunduğu cihete çevir. Onlar da ona; "Sus, yardım isteme... / Kendi cevabını Allah'a kendin ver. Efendi, biz kim oluyoruz ki yardım edelim? Bizden el çek!' derler. /

Ne bu taraftan, ne o taraftan fayda görür, o zavallının ruhu çaresiz kalır, kalbi parça parça olur. / O miskin adam herkesten me'yûs olunca duâ için iki elini kaldırır. /  'Ya Rabbî cümleden ümidimi kestim. Evvel ve âhir kuluna melce ve penâh (sığınılacak olan) sensin ve senin rahmet ve mağfiretine nihayet yoktur' der. / 'Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör. Dâne toplayan kuş gibi tâzimsiz ve tâdilsiz (gereğince saygı-yüceltme göstermeksizin ve düzeltme- gelişme olmaksızın) başını yere koyup kaldırma !' "

Alıntıların yapıldığı kaynak eser: Mevlânâ, Mesnevî, Tercüme: Tâhirü'l- Mevlevî, Yayına hazırlayan: Recep Kibar, Kırkambar Kitaplığı.

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.