Hz. Mevlâna'dan (Divân-ı Kebîr /Seçmeler) sözler...

Hz. Mevlâna'dan (Divân-ı Kebîr /Seçmeler) sözler... DİN
5,0
02.09.2015 23:56:32
A+ A-

Merhum Şefik Can tarafından hazırlanmış Hz. Mevlâna'nın Dîvan-ı Kebîr / Seçmeler (üçüncü cilt) (Ötüken) eserinden seçtiğim bazı sözleri aktaracağım. Ola ki o sözler üzerinde durulur, düşünülür.

*Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimiz'den öğren de, Allah sana ne verirse, ona razı ol!

*Başına gelen derde, belâya razı olur da ses çıkarmazsan, o anda hemen sana cennet kapısı açılır!

*Eğer gam elçisi sana gelirse, tanıdık bir dost gibi karşıla, onu kucakla! Zaten o sana yabancı değildir; onunla âşinalığın vardır!

*Gam belâsı, beni, korkmuş, endişeye kapılmış olarak değil, gülerek görür! Ben, neşe kılığına girerek gelen derdi davet etmem; aksine, dert kılığında gelen devâyı çağırırım!

*Bu cihanda hakikî mutluluk, devlet arama; bulamazsın! İki cihanda selâmeti, O'na kul olmaklığından iste!

*Aşk sözünü bırak! Zira o, bir geçit yoludur, bir köprüdür! Sen, elinden geldiği kadar Allah'a kulluk et, iyi bir insan ol!

*Sen, eğer Kâbe'ye gidemedinse, mutluluk seni oraya çeksin götürsün! Ey boş şeylerle uğraşan zavallı; kaçma! Çünkü, Hakk'tan başka kaçacak yerin yok!

*Ne oldu? Nasıl bir fikre kapıldın da uzun, sapa, bozuk bir yola düştün gittin?

*Ölüp gidenler (bu dünyaya gözlerini kapayıp da mânen öteki âlemi görmeye başlayınca) derler ki: "Boş yere ne olmayacak gamlar yemişiz, üzülüp durmuşuz! Ömrümüz, çeşitli vesveselerle geçti gitti!

*Eğer yürüyüp gideceksen, sana ayak lûtfeden, yürüme gücü veren o büyük varlığa doğru git; iki gözünü aç da, sana görüş verenin, güzel eserlerle dünyayı süsleyenin yarattıklarında, O'nu görmeye çalış!

*Herkese karşı dalavere yapıyorsun, düzenler kuruyorsun ama, benim gibi birisine de mi dalavere?.. Ben ki, sana dostum, sana çok yakınım; Benden de mi sır saklıyorsun?

*Kimin gözü bağlanırsa, onun hırs parıltısı azalır! Gizli hazineden haberi olmayanın ise, hantallığı ve tembelliği artar!

*Şu dünya yüzündeki hayat, aslında, bir ölümden ibarettir! Bizi korkutan ölüm de, hakikatte, hayattır! Bunu ters düşünmek, yani, ölümü, bir başka âleme doğmak değil de yok olup gitmek gibi sanmak imansızlıktır!

*Seni dünyada bırakıp gidenler, sana küçük bir yardımda bulunsalardı, gönlündeki emeller, arzular ve düşünceler, sana mânâsız görünürdü!

*Can kulağın sağır değilse, hakikatin sesini duyabiliyor isen, dünyaya ait söylenilenleri tersine işit, tersine duy! Yani, dünya malının mülkünün, yüksek makamlarının faydasından bahsettikleri zaman, bunları ters duy, faydalı olmadıklarını anla ve mânâ âleminin yararlı olduğunu kabul et! Zaten âşıklar defterinden bir harf bile kâfidir, yeter!

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.