Hz. Mevlâna'dan (Dîvân-ı Kebîr / Seçmeler) sözler

Hz. Mevlâna'dan (Dîvân-ı Kebîr / Seçmeler) sözler DİN
4,6
21.09.2015 21:34:34
A+ A-

*Ey çaresiz âşık! Beri gel, görüş sahibi ol, her şeyin aslını gör! Her şeye bakıp duran, fakat aslını göremeyen kişilerden, bakan körlerden olma! (c.3, s.219)

*Güçlü kuvvetli olanlar, neden senin elini bağladılar, bilir misin? Çünkü sen henüz bir çocuk gibisin, bu âlem de bir beşiğe benzer. (c.3, s.219)

* Ey yalnız dünya nimetlerine gönül veren, ey mıh gibi yeryüzüne çakılıp kalan, ötelerden, gönül şehrinden âvâre olan, uzak düşen zavallı! Cenâb-ı Hakk Kur'ân-ı Kerim'de söz incileri dizerken "Yeryüzünü biz bir beşik olarak halk ettik." (Nebe Sûresi, 78/6) diye buyurdu. (c.3, s.219) [halk etmek: yaratmak. aa.]

*Bu dünya, benim için sevilecek bir yer, bir bayram yeri olamaz. Çünkü ben, bu dünyanın kötülüğünü, çirkinliğini gördüm. O, sapsarı suratlı yüzüne allık süren, kendini güzel göstermeye çalışan bir kahpeye benziyor. (c.3, s.226)

*Dünyada mutluluk arayan, ona gönül veren kişi bahtsızdır, ağır canlıdır. Dünyada yaşama zevkine düştüğü için kavurma gibi kavrulacaktır. (c.3, s.226)

*Sus da, o sonu bulunmayan güzelin diriltici nefesinden bahset! Susarak söz söyle, ne zamana kadar sayı ile verilmiş nefesi boş sözlerle tüketeceksin? (c.3, s.226)

*Paran olsa da, olmasa da gamdan yakanı kurtaramıyorsun.Hem yaralı, hem gamlı olmadansa, elbette paran varken gamlı olman iyidir. (c.3, s.230)

*Sen hilekâr nefsin inadına Hakk'ı özleyenlerin canları için şu hadisin zevkine var: "Ben gizli bir hazine idim.Bilinmeyi sevdim, istedim de onun için insanları yarattım." (c.3, s.233)

*Kibirle, kinle dolu olan varlık, nasıl olur da bir an için olsun sırları görecek? Yeryüzünde elde edilen bir yaşayış, denizde ne işe yarar? (c.3, s.234)

*Seni götürüp günah tuzağına düşüren kanat, iğreti kanattır. Ölüm gününde uyandığın zaman, o kanadın dökülmüş olduğunu görürsün. (c.3, s.238)

*Cenâb-ı Hakk'ın kudretine bak ki, aşkı âşıklarla, rûhu da topraktan yaratılmış şu bedenle uzlaştırmıştır. (c.3, s.245)

*O padişahın kudretine bak ki, onun lûtfuyla, gül bahçesinde dikenle gül, birbirleriyle arkadaş olmuşlar, bir arada yaşamaktadırlar. (c.3, s.246)

*Aşka düşenlerin yarısı yalvararak yakararak âşık olur, yarısı da nazlanır, niyaz nedir bilmez. Bunların dilekleri makbul olmuştur. Öbürlerine de aşk, duâ etmeyi öğretmiştir. (c.3, s.258);

 

Kaynak: Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr, Üçüncü cilt, Hazırlayan: Şefik Can, Ötüken, 4. Basım, 2011, İstanbul. 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.