İbrahim'in din anlayışı...

İbrahim'in din anlayışı... DİN
0,0
28.11.2014 17:07:32
A+ A-

Aramızda Müslüman olduğunu, Hz.Muhammed'e iman ettiğini, Kuran'a ve onunla bildirilenlere inandığını söyleyen milyonlar olsa da aslında hiçbirimiz Kuran'ı baştan sona anlamak için okumuş, Müslümanlığın ne olduğunu bilen ve Hz.Muhammed'in aslında ne fark ettirmek istediğini düşünen veya algılayan bireyler değiliz. Hal böyle olunca tabiidir ki Müslümanlığımız da sadece kulaktan dolma bilgilerden, ezbercilikten ve duyduğunu/gördüğünü tekrardan öteye gidemiyor; biz hiç farkında olmasak da.

Kuran'ı anlamak için okuyanlar bilirler ki; geçmiş nebi ve resullerden bahsedilirken özellikle işaret edilen bir nebi vardır: Hz. İbrahim.

Kuran'da Hz.İbrahim'e o kadar önem verilmiş ve yüceltilmiştir ki Hz.Muhammed'in ve dolayısı ile bizlerin Hz.İbrahim'in inanış sistemine (dinine) uymamız istenmiştir;

Sonra, biz sana: "Hanîf olarak İbrahim'in milletine (Din anlayışına) tâbi ol. O, müşriklerden olmadı" diye vahyettik. (16/NAHL-123)

De ki: "Allâh doğru söylemiştir. O hâlde hanîf olarak İbrahim'in milletine (din anlayışına) tâbi olun. Şirk koşanlardan değildi (O)!" (3/ÂLİ İMRÂN-95)

Dikkat edelim, son nebi, alemlere rahmet olarak 'irsal olan' Hz.Muhammed'den bile Hz.İbrahim'in din anlayışına tabi olması isteniyor!

Neden?

Dediler ki: "Yahudi veya Nasara olun ki hidâyete eresiniz!". . . De ki (onlara): "Hayır biz, hanîf olan İbrahim milletindeniz (aynı inancı paylaşanlardanız); o, müşriklerden değildi!. " (2/BAKARA-135)

Devamında ise daha ileri gidip İbrahim A.S.nin anlayışından da güzel bir şey olamaz deniliyor;

Muhsin olarak (varlığının Allâh Esmâ'sının açığa çıkışıyla yaratıldığının idrakı içinde), vechinin Allâh için olduğunun teslimiyetinde olan ve hanîf olarak (tanrı kavramı olmayan - yalnızca Allâh'a kulluk edilmekte olduğunun bilincinde) İbrahim milletine tâbi olanın din anlayışından daha güzeli ne olabilir ki! Allâh, İbrahim'i Haliyl edindi. (4/NİSÂ-125)

Duyduğunu tekrar eden değil, düşünebilen beyinler; alemlere rahmet olarak irsal olan ve sonsuza kadar geçerli olan bir dini (sistemi) tebliğ eden nebiden kendisinden önce gelen bir nebinin din anlayışına tabi olmasının istediğinin farkına vardınız mı?

Peki, İbrahim A.S.yi bu kadar değerli ve özel kılan şey nedir?

.Fakat o tanrıya (dışsal ötesinde bir ilâha) inanmayan (hanîf), yalnızca Allâh'ın var olduğunun idrakında olarak O'na teslim olmuş (varlığında Allâh'ın mutlak tasarrufu olan) idi. Anlayışında şirk yoktu!. (3/ÂLİ İMRÂN-67)

İbrahim (bu gerçek doğrultusunda) oğullarına vasiyette bulundu, Yakup da: "Oğullarım, Allâh sizin için bu dini (sistem anlayışını) seçti. Allâh'a teslim olmuşluğunuzun farkında olmadan sakın ölmeyin. " (2/BAKARA-132)

Sakın Allah'a teslim olmuşluğunuzun farkına varmadan ölmeyin.

Allah'a teslim olmuşluk 'Allah indinde din İslam'dır' (3/ÂLİ İMRÂN-67) ayetinin karşılığıdır. Çünkü İslam teslim olunmuşluğun tarifidir; ki İbrahim A.S. bu farkındalığı yaşamış bir nebidir. O'nu özel kılan ve O'na ayrı bir önem atfeden durum tam da buna işaret etmektedir.

Hz. İbrahim'in din anlayışında evrensel gerçekliklerin idraki ve 'evvel, ahir; batın, zahir hep O'dur' (57/HADÎD-3),  'attığında sen atmadın, atan Allah'tı' (8/ENFÂL-17) ayetleri ile açıklanmaya çalışılan teslimiyetin farkındalığı vardır.

Şirk anlayışı varlıkların (yaratılmışların) 'Allah'tan ayrı, bağımsız veya onun dışında' olması fikrinden tezahür eder ki bu aslında zandır. Müşriklik anlayışı en basit anlatımı ile bir ben varım, bir de sen varsın; bir ben varım, bir de bir yerlerde duran bir varlık var ve beni o yarattı fikridir.

Oysa Kuran 'nefslerinizde, hâlâ görmüyor musunuz?'(51/ZÂRİYÂT-21)  diyerek açıkça uyarmaktadır. Hz.İbrahim nefsinin sahibini bilerek ve teslimiyeti idrak neticesinde ateşe giderken bile 'yaratılmış'a değil 'varlığın aslına' yönelmiş 'hasbinallahu venimel vekil'  realitesini dillendirmiştir.

Rabbim hepimize 'İbrahim milletinin din anlayışını' anlamayı ve yaşamayı nasip etsin.

 

Sürçü lisan ettiysem affola.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.