İncil’de yaratılış ile ilgili ifadeler neler?

İncil’de yaratılış ile ilgili ifadeler neler? DİN
0,0
13.09.2013 17:26:57
A+ A-

 

İncil'de tıpkı Kuran ve Tevrat gibi Rabbimiz tarafından indirilmiş kutsal bir kitaptır. Sadece hepimizin bildiği gibi İncil ve Tevrat değiştirilerek bozulmuş ve tahrif edilmiştir. Fakat Kuran'ın tek bir kelimesine bile dokunulmamış, tamamen Allah'ın vahyi olarak korunmuştur. İncil ve Tevrat ne kadar değiştirilmiş olsa da içinde saf vahiy cümleleri kalmıştır. Kuran'ı iyi bilenler bu ifadelerin (Kuran'la mutabık olduğu için) vahye dayalı, gerçek ifadeler olduğunu anlayabilirler. Bugün sizlerle İncil'de geçen yaratılışla ilgili ifadeleri paylaşmak istiyorum.

... Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, diri [Hayy] olan Allah'a dönmeye çağırıyoruz... [Allah] size iyilik [ihsan] ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. (Elçilerin İşleri, 14:15-17)

Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah...Herkese yaşam, soluk ve herşeyi veren Kendisi...Allah, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. (Elçilerin İşleri, 17:24-25)

Nitekim şöyle yazılmıştır: "İlk insan Adem yaşayan can oldu."...İlk insan yerden, yani topraktandır...(Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 15:45-47)

Yine diyor ki, "Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini Sen attın. Gökler de Senin ellerinin yapıtıdır."(İbranilere Mektup, 1:10)

Her varlığa yaşam veren Allah'ın huzurunda sana buyuruyorum.(Pavlus'tan Timoteos'a 1. Mektup, 6:13)

Her evin bir yapıcısı vardır, oysa herşeyi yapan Allah'tır. (İbranilere Mektup, 3:4)

Herşeyin kaynağı O'dur [Allah'tır]; herşey O'nun tarafından ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.(Pavlus'tan Romalılara Mektup, 11:36)

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah'ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Allah'ın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere... yaratıldık.(Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 2:8-10)

O [Allah]... bizi, Kendi isteği uyarınca... yaşama kavuşturdu. (Yakup'un Mektubu, 1:18)

Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar. (Petrus'un 2. Mektubu, 3:5)

... Çünkü O [Allah],Güneş'ini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.(Matta, 5:45)

İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. (Matta, 10:29-30)

Allah, yaratılışın başlangıcından 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'(Markos, 10:6)

İsa şu karşılığı verdi: "Kutsal Yazılar'ı [Allah'ın vahyini] okumadınız mı?Yaradan [Allah] başlangıçtan 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'"(Matta, 19:4)

Bizim için tek bir Allah vardır. O herşeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var...Herşey O'nun aracılığıyla [Allah'ın emriyle] yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.(Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 8:5-6)

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey... O'nun aracılığıyla [Allah'ın emriyle] ve O'nun için yaratıldı.Herşeyden önce var olan O'dur ve herşey varlığını O'nda sürdürmektedir. (Pavlus'tan Koloselilere 1. Mektup, 1:16-17)

Kıyametten önce Hz. İsa tekrar yeryüzüne dönecek ve tüm Hıristiyanları hak din olan İslam'a döndürecektir. Hz. İsa döndüğünde Hıristiyanları da içinde buludukları sapkın inanç olan üçlemeden kurtaracaktır. Tüm insanların ilahı tek ve bir olan Allah'tır. Tüm Hıristiyanlarda Hz. İsa'nın vesilesiyle tek ve bir olan Allah'a iman edecek ve üçleme inancından vazgeçeceklerdir.

Kaynakhttp://hazretiisaoldurulmedi.blogspot.com/



YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.