İncil?den güzel,anlamlı ve düşünmeye değer sözler?

İncil?den güzel,anlamlı ve düşünmeye değer sözler? DİN
0,0
31.01.2013 09:08:03
A+ A-

Tevrat, İncil ve Kuran. Hepsi kutsal kitaplar. Fakat bildiğiniz gibi İncil ve Tevrat tahrif edilmiş, Kuran'ın ise tek bir harfi bile değiştirilmemiştir. İncil ve Tevrat tahrif edilmiş olmalarına rağmen yine de içlerinde Allah'tan Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya bildirilen saf vahiyler kalmıştır. Kuran'ı çok iyi bilen bir Müslüman hem Tevrat'ın hem de İncil'in içinde yer alan bu samimi ifadelerin hangileri olduğunu anlayabilir, bu güzel ifadeleri düşünüp bunlardan öğüt alabilir. Bugün sizlerle İncil'de yer alan Allah sevgisi ile ilgili çok güzel ifadelerden bazılarını paylaşmak istiyorum: 

İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Allah'ın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin'... " (Markos, 12:29-31) 

Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. (Petrus'un 1. Mektubu, 4:8) 

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi herşeye katlanır, herşeye inanır, herşeyi umut eder, herşeye dayanır. Sevgi [Allah'ın sevgisi] asla son bulmaz... (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8) 

Beni seviyorsanız, [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirsiniz... Kim [Allah rızası için] buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim... (Yuhanna, 14:15, 21) 

[Hz. İsa (as):] "Allah'ın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Allah'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi... Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, [Allah rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size [Allah için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz." (Yuhanna, 15:9-14) 

Allah'ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah'da [Allah'ın rızasına uygun] yaşar... (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 4:16) 

Öyleyse, Allah'ın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize anlayışlı davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine... sevgiyi giyinin. (Pavlus'tan Koloselilere Mektup, 3:12-14) 

Bizse seviyoruz, çünkü önce O [Allah] bizi sevdi. "Allah'ı seviyorum" deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevemez. "Allah'ı seven kardeşini de sevsin" diyen buyruğu Mesih'ten aldık. (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 4:19-21) 

İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi... (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:13) 

İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz... Bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam... ama sevgim olmasa, bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:1-3) 

İncil'de yer alan üçleme inancı Kuran'a göre kesinlikle yanlıştır. Tek ilah, bizi yaratan Allah'tır, Hz.İsa ise onun oğlu değil peygamberidir. Hz. İsa tekrar yeryüzüne geldiğinde Hıristiyanların bu yanlış inancını değiştirecek ve hepsini hak din olan İslam'a döndürecektir. 

Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah'ı bırakarak iki İlah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sende olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin Sen." (Maide Suresi, 116)YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.