İncil’den sevgi ile ilgili harika sözler

İncil’den sevgi ile ilgili harika sözler DİN
0,0
09.09.2013 15:29:02
A+ A-

 

Hepimizin bildiği gibi içinden tek bir harf değiştirilmemiş olan kutsal kitap Kuran'dır. Hem İncil, hem Tevrat bozulmuş, tahrif edilmiştir. Daha önce de yazılarımda belirttiğim gibi Kuran'ı çok iyi bilen bir kişi İncil'deki ve Tevrat'taki samimi ifadeleri teşhis edebilir. Hz. Mehdi geldiğinde İncil'in ve Tevrat'ın aslıyla Hıristiyanlara ve Musevilere hitap edecektir. Tabii Hz. Mehdi'nin en büyük yardımcısı bu yüzyılda gelecek olan Hz. İsa olacaktır.

Hz. İsa tekrar yeryüzüne döndüğünde Hıristiyanlardaki üçleme inancını da yıkacak ve hepsini hak din olan Müslümanlığa çevirecektir. Gerçek Hıristiyan olmak için Muhammedi olmanın dışında bir yol yoktur. Hz. İsa geldiğinde "ben Muhammediyim, beni sevin, teslis inancını ortadan kaldırın" diyecek, kiliselerden putları kaldıracak, domuzun yenmesini kaldıracak. Tüm Hıristiyanlar Hz. Mehdi'ye biat eden Hz. İsa'yı dinleyecek ve hak din olan İslam'a girecekler. 

Şimdi İncil'de Kuran ayetleriyle mutabık olan sözlerden örnekler vermek istiyorum: 

İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Allah'ın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin'... " (Markos, 12:29-31) 

Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. (Petrus'un 1. Mektubu, 4:8) 

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes... Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir... Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 4:7-11) 

İsa ona şu karşılığı verdi: "Beni seven sözüme uyar, Allah da onu sever... Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil; beni gönderen Allah'ındır." (Yuhanna, 14:23-24) 

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi... Allah sevgisinden ayırmaya yetmeyecektir. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 8:38-39) 

... Allah'ı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir... Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 5:2-4)

 Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.(Pavlus'tan Romalılara Mektup, 12:10)

Duam şu ki; sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle arttıkça artsın.(Pavlus'tan Filipililere Mektup, 1:9)

[Hz. İsa(as):] Size [Allah rızası için] yeni bir buyruk veriyorum: "Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır."(Yuhanna, 13:34-35)

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi herşeye katlanır, herşeye inanır, herşeyi umut eder, herşeye dayanır. Sevgi [Allah'ın sevgisi] asla son bulmaz...(Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8)

Ama Allah'ı seveni Allah bilir.(Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 8:3)

Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz?...(Matta, 5:46-47)

'Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin' dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, 'düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.'(Matta, 5:43-44)

Kaynak: http://isamesihhzmehdiveittihatiislam.blogspot.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.