İnsan kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu bir an için görse..

İnsan kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu bir an için görse.. DİN
0,0
08.10.2013 14:23:01
A+ A-

 

İnsanlar kafalarında hep çevrelerinde olan insanlar için belli fikirler dolaşıyor. Mesela bir insan işyerinde çok sevdiği bir kişiyi çok iyi insan, bir böceği bile öldüremeyen bir insan, her gördüğü fakire yardım eden bir insan diye onu "cennetlik" olarak görür. Kendisine ters davranan, daha aksi suretli olan, daha kendisini düşünen bir insanı da cehennemlik olarak düşünebilir. Bu insanın kendi aklıyla, kendi mantıklarıyla hüküm vermesidir. Oysa insanın aklı ve mantığı ile Allah'ın aklı farklıdır. Bu yüzden Allah insanlara kendi akıllarıyla hükmetmemeleri için Kuran'ı göndermiştir.

Allah bir ayetinde peygamberimize şöyle bildiriyor:

İşte Biz sana, böyle Arapça bir Kur'an vahyettik; şehirlerin anası (olan Mekke halkı)nı ve çevresinde olanları uyarman için ve kendisinde şüphe olmayan toplanma gününü (haber verip onları) uyarman için de. (O gün onların) Bir bölümü cennette, bir bölümü çılgınca yanan ateşin içerisindedirler. (Şura Suresi, 7)

Allah peygamberimize çevresinde tebliğ yaptığı insanların bir kısmının cennette bir kısmının da cehennemde olduğunu bildiriyor. Başka bir ayette Allah insanların çoğuna uymamayı, dolayısıyla bu insanların cehennemlik olduklarını bildiriyor.

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.'(En'am Suresi, 116)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah cennete girecek kişilerin birçoğunun geçmiş ümmetlerden birazı da sonrakilerden olacağını şöyle bildiriyor:

Nimetlerle-donatılmış cennetler içinde; (Vakıa Suresi, 12)

Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden, (Vakıa Suresi, 13)

Birazı da sonrakilerden. (Vakıa Suresi, 14)

Dolayısıyla insan bir an için sokakta yürürken, işyerinde otururken, bir alışveriş merkezinde gezerken yanından geçen insanlardan yalnızca bir saniye için kimlerin cehennemlik olduğunu görse gerçekten çok şaşırır. Gördükleri karşısında Allah'ın neden "insanların çoğuna uymayın" dediğini çok iyi anlar. İşte o zaman "bu insan da namaz kılmıyor ama çok iyi bir insani bu insan da  tebliğ yapmıyor ama çok vicdanlı bir insan" diyerek kendine göre insanları temize çıkarmaya çalışmaz. Allah'ın adaletini mutlaka tecelli eder. Allah Kuran'a göre hükmeder. Allah ayetlerinde cennete gerçekten samimi, Allah için yaşayan, hayatını Allah'a vakfetmiş, dünyayı bırakıp ahireti isteyen, ihlaslı kullarının gireceğini ayetlerde bildirmiştir. Ahir zamanda bu insanların sayısının ne kadar az olacağı da çok açık bir şekilde görülmektedir.

İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 82)

Kaynakhttp://olumkiyametcehennemkonulari.blogspot.comYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.