İnsan: "O, hiçbir şey değildi"

İnsan: "O, hiçbir şey değildi" DİN
5,0
28.09.2014 01:34:25
A+ A-

Büyük ârif ve düşünce insanı Sadreddin Konevî (d.1210 - v.1274), insan için, içinde "O, hiçbir şey değildi"  sözü geçen âyetden (İnsan, 1; bkz. Meryem 19/67) kast olunanın, bazen, mezkur (zikredilm) bir şey değildir ifâdesiyle nitelenenin 'şeylik' olduğu; yani onun, 'kendisi hakkında şuuru olan bir şey olmadığı', başka bir ifadeyle, 'kendisine nispetle onun bir şey olmadığı', 'kendisini yaratanın ilmine göre bir şey olduğu' bilgisine sahiptir. (İlahî Nefhalar, sayfa: 27, Müellif: Sadreddin Konevî, Tercüme: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık)

Bu konuda büyük üstâd 'kemâl makamının zevkinin gerektirdiği ilave bilgi'yi de belirtir: "Her şeyin ezelî-ilâhî ilim mertebesinde bilinmesinin sûretinin bir 'harflik' mertebesi vardır." (a.g.e., sayfa: 27)

"Hak, yazmak diye ifade edilen ilâhî şe'nlerinden herhangi birisinin gerektirdiği makûl-manevî bir hareketlenme ile onu zâtî varlık nuru ile boyadığında, bu sûret, yani yaratılması istenilen şeyin bilinmesinin sûreti, 'kelime' diye isimlendirilir. Bu itibar ile Hak, varlıkları 'kelimeler' olarak isimlendirmiş ve Kur'an-ı Kerîmin pek çok yerinde buna dikkat çekmiştir.

Bu bağlamda Allah, Hz. İsa'yı - Salat, peygamberimiz ve onun ailesinin üzerine olsun- 'kelime' ve 'söz' diye isimlendirmiştir. Ayrıca, 'Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur' buyurmuştur (Rum, 30). Başka bir âyette ise, (: yaratmanın yerine) 'Allah'ın kelimelerinde değişme yoktur' (Yunus, 64) demiştir.

Allah, kullarının ruhları hakkında ise şöyle buyurmuştur: 'Temiz (tayyib) kelime, O'na çıkar' (Fatır, 10), yani temiz ruhlar O'na çıkar. (...)

Sonra şöyle demiştir: 'Salih amel de onu O'na çıkarır' (Fatır,10) Çünkü ameller kirli nefisleri temizlerler. Böylece nefisler, itaatlerin nurları ve mukaddes-vehbî ve kazanılmış özellikler ile ulvî derecelere çıkarlar."

(...)

Varlıklar, Allah'ın kelimeleridir; yaratma da, 'kelâm' vasıtasıyla gerçekleşir. Kelâm harflik mertebesinin ardından gelir." (a.g.e., sayfa: 27-28)

(Şe'n: (hep yenilenen) iş ; vehbî: Allah vergisi)ETİKETLER: Haber, Haberler, , Allah, yunus,

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.