İnsanı ateist yapan sorular

İnsanı ateist yapan sorular DİN
3,0
22.10.2013 08:57:59
A+ A-

Bir TV programında iki inançlı akademisyen ve bir ateist kadın yazar din konusunda konuştular. Önümüzdeki hafta da tartışmaya devam etmek için sözleştiler. Ben de kendimce buradan katkı koymak istedim. Bir ateist olarak dinle ilgili kanaatlerimi ve düşüncelerimi çeşitli sorularla birlikte sıraladım. Biraz olsun ‘aklı işletmeye’ ve sorgulamaya vesile olabilirsem ne mutlu bana. Biraz uzun oldu ama akıcı olduğunu umut ediyorum. İçlerinde herhangi bir yerden tanıdık gelemeyecek, son derece orijinal argümanlarım da var (favorim ise 20. sorum, daha doğrusu cevabım). Buyurunuz;

1- Diyelim ki evrenin düzeni bir düzen koyucunun varlığını gösteriyor olsun. Buradan diğer şeylere nasıl ulaşıyorsunuz? Yani bu düzen koyucunun tek olduğuna, hala mevcut olduğuna, doğmamış ve doğurulmamış olduğuna, bizimle ilgilendiğine, tüm evreni sırf bizi sınamak için yarattığına, bu bakımdan insan ve dünyanın evrenin merkezinde bulunduğuna (ki fiziken öyle olmadığını artık biliyoruz!) v.b. sonuçlara nasıl ulaşıyorsunuz? Evrenin düzeninden bunlara ulaşmak mümkün müdür? Yani bu yaratan, deizmin ‘yarattığına ilgisiz’ yaratanı da olabilir, bunun dinin tanrısı olduğunu nereden çıkarıyorsunuz?

2- Ben bir kadın olsam niye İslam’ı seçeyim? Erkekle eşit, medeni hukuk içinde, istediğim gibi yaşıyorum. Ama Müslüman kadınlar kara bir örtünün altında kimliksizleşiyor, adeta hayattan siliniyor zira yüzlerini bile gösteremiyor, erkeğe bağlı ve itaat içinde yaşıyor, eşini başka kadınlarla paylaşmak durumunda kalıyor, boşanamıyor, şahitliği yarı değerde, mirastan yarı pay alıyor, 9 yaşında evlendirilip kocasının tecavüzüne uğrayabiliyor, cennette bile ona bir vaat yok v.b. Diyeceksiniz ki bunlar dinde yok, uygulamada var! Pek çoğunun ayetlerde yeri var ama diyelim ki aslında dinde yeri yok da sadece uygulamada var, o halde şöyle sorayım: Kendimi niye riske atayım? İslam’ın bana katacağı bir şey yok ama alabileceği çok şey var. Peki o halde neden bu dini seçeyim, aklımı peynir ekmekle mi yedim? Cennetinde bile sadece erkeklere vaatte bulunan bir dini neden kabul edeyim? İlla bir din seçeceksem bile neden örneğin reform görmüş bir Hıristiyanlığı veya bir başkasını değil de İslam’ı seçeyim?

3- Dinin teorisi onun pratiğinden koparılabilir mi? Bir dini, onun gerçekte sebep olduklarından bağımsız değerlendirmek doğru mu? Dinin gerçekte bir karşılığı var mı, varsa nasıldır diye bakmayacak mıyız? O halde İslam’ı değerlendirirken izin verin de Afganistan’dan, Suudilerden örnek verelim. Oradaki yobazlar gökten inmiyor, sizinle aynı kitabı okuyorlar. Ve 1400 yıldır bu din onların yaşadığı gibi geldi. Acaba yanlış yorumlayan siz olabilir misiniz? Bu nasıl bir kitap ki bu kadar fena yorumu da yapılabiliyor? Yani bu potansiyeli içermesi bile bir tehlike ve eleştiri konusu değil midir? Neden başka dinlerin içinden kadınlarını kara bir örtüyle kapatan veya tekbir getirip kafa kesenler çıkmıyor da sadece İslam’dan çıkıyor? En azından bu dinin kitabının yobazlık ve zulüm için bolca malzeme barındırdığını kabul edebilir misiniz? (Bence 18’den küçükler Kuran okumamalı! Sonuçlarına ve sebep olduğu şeylere bakıldığında sigaradan daha zararlı olabildiği kesin olsa gerek!) Bu yobazca yorumlar için ‘yanlış anlamışlar’ deyip geçemeyiz, dinin sebep olduğu acılardan bu şekilde kaçamazsınız. Bu yanlış anlama dediğiniz şeyler milyonlarca insanın hayatlarını mahvetti, mahvediyor, mahvetmeye de devam edecek. Bu felakete sebep olan metinleri (yani Kuran ayetlerini) düzeltebilir misiniz acaba? Düzeltemezseniz, bu yobazlıklara karşı hiçbir şey yapmamış olacak ve ses çıkarma hakkınızı yitireceksiniz. Bunun farkında mısınız? Sizin ''Bunlar yobaz, dinimizi bağlamaz'' sözleriniz benim gözümde hiçbir şey ifade etmeyen kaçış sözlerinden ibaret.

4- Tanrı size cennet vaat etmese ve cehennemle korkutmasa bu kadar dindar olur muydunuz? Yoksa siz Tanrıya değil onun vereceği ödüllere mi inanıyorsunuz? Tanrı sadece bir aracı mı? Sizce varlığından şüphe edilecek denli bilinmez olan birine sırf o bir şeyler vaat etti veya cehennemle korkuttu diye boyun eğmek mantıklı ve ahlaki bir tutum mudur? Sakın Tanrının sınavı tam da bunun üzerine olup boyun eğenleri cezalandıracak olmasın?

5- Diyelim ki seninle çok iyi bir şey yapıyoruz ama sen ödül umarak yapıyorsun bense hiçbir şey beklemeden. Sence hangimiz daha ahlaklı veya vicdanlıyız? O halde ateistin Müslümandan daha yüksek bir ahlak ve vicdan seviyesini temsil edebileceğini kabul eder misiniz? O halde ateisti neden yakıyor dininiz? Neden vicdana, ahlaka, sevgiye değil de bir güce tapınıp onu övmeye değer veriyor? Tanrının kendisi acaba ne kadar ahlaklı? (Çünkü Kuran’da Allah’a inanmayanların iyi amellerinin de boşa gideceği yazıyor. Bu zihniyet bize Kuran’ın Tanrısının sevgi, vicdan ve ahlaka değil kendisine boyun eğilmesine önem verdiğini gösteriyor. Tanrı biraz megaloman veya kibirli olabilir mi acaba?) Tanrının emriyle vicdanın çelişse ne yaparsın? Bir yazı okumuştum ve hak verdim, şöyle yazıyordu: ‘Ahlak, emredilen ne olursa olsun iyi olanı, din ise iyi olan ne olursa olsun emredileni yapmaktır.’ Ben, gerçek hayatta dinin ahlak sunmadığını, aksine, çoğu kez ahlaksızlığın mazereti olduğunu düşünüyorum. Ahlak çoğu zaman, dinin elinde sanki esir düşmüş bir tutsak gibi görünüyor. Bu yüzden, dindarların ahlakı inanca dayandıran yaklaşımlarını gerçek hayattan kopuk buluyorum. Çünkü insani bir yaşam, ahlak vaazları ve dinsel korkutmalarla değil, özgürlükçü, çoğulcu, sosyal adaletten yana, demokratik toplumlarda gelişir diye düşünüyorum. Bu düşüncem mevcut pek çok örnekle de doğrulanıyor.

6- Şahitliğinin yarı değerde olması kadının aklen erkeğin yarısı olduğunu, yani aklen eksik sayıldığını (yarım akıllı, yani ‘zekaca geri' sayıldığını) gösterir. Bu durum hem kadınlara dönük cins ırkçısı bir aşağılamadır (bu yüzden ahlak dışıdır da) hem de bilimsel olarak yanlıştır. Bu durumu nasıl kabul edebiliyorsunuz?

7- Kendi dininizin ayetlerini yorumluyorsunuz, hem de çok esnek biçimde; peki, başka dinin kitabını nasıl eleştiriyorsunuz? Onlar da esnek yorumlarla kaçınca ne tepki veriyorsunuz? Başka dinlerin kitaplarını neden bu esneklikle okuyup o dinlere iman etme yoluna gitmediniz? Neden başka dinlerin kitabını ateist gibi okuyorsunuz da kendi kitabınız olunca iş değişiyor? Bu, ikiyüzlülük değil mi?

8- Dinde yorum olmaz. Kitabı okursun ve ne anlıyorsan odur. Aksi halde, doğru yorum içeren açıklama metniyle gelmeli veya kendisi bu açıklıkla yazılmalıydı. Pek çok yorum yapılabilir, biz hangisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Allah oraya, ‘’Yazdıklarımı yorum adı altında çarpıtmayın’’ yazsa siz sanki onu bile yorumlayacaksınız izlenimi veriyorsunuz bazen. Kuran’da kabul edemeyeceğiniz şeyler görüyorsanız neden dürüst ve mert bir şekilde dini bırakmak yerine onu yorum adı altında sakız gibi çekiştiriyorsunuz? 1400 sene önce de sizin yorumladığınız gibi mi yorumlanıyordu? Bir dinin kitabı okunur, aklına yatıyorsa kabul edersin, yatmıyorsa etmezsin. Ne yazıyorsa odur. Yorum adı altında ‘’Aslında bu kastediliyor’’ denirse, o zaman o kast edilen inanç, kitapta yazanı önceliyor demektir. Çünkü o inanca göre kitabı yorumluyorsun. Dolayısıyla inanç kitaptan kaynaklanmıyor. İyi de bir dine olan inanç, o dinin kitabından kaynaklanmıyorsa o halde nereden kaynaklanıyor? Kendi öznel düşüncelerini katmadan objektif olarak Kuran’ı okuyan birinin müslüman kalma ihtimalinin fazlasıyla düşeceğini düşünüyorum.

9- İnanırların, Allah’ın sürekli kendileriyle hemfikir olduğunu düşünmelerini nasıl açıklarsınız? Yorumlar hep bu türden. Kendi düşüncesinin aksine bir yorum yapanı görmedim. Herkes Tanrının kendisiyle hemfikir olduğunu düşünüyor. Diğer deyişle, bilinçsiz biçimde kendi fikrine Tanrısal dayanak uyduruyor. Aksi mümkün mü acaba? Tanrı sizin diğerlerini ikna etmek için kullandığınız bir maske mi? Öyle ya, bir şeyin şöyle veya böyle olması gerektiğini söylerseniz kimse sizi dinlemeyebilir ama Tanrının da böyle söylediğini iddia ederseniz çok daha fazla dikkate alınabilirsiniz.

10- Afrika’nın köyünde doğan bir yerlinin İslam’dan haberi bile yok. Bu kişinin sınavı nedir? Boşuna mı yaratıldı? Sizin sınavınız olurken o bir tür figüran görevi mi gördü? Bu çok bencilce bir yaklaşım değil mi? (Lütfen buna cevap olarak kimse kalkıp da bu kişinin bilmediği için sorumlu olmadığı, cennete gideceği v.b. yanıtlar vermesin zira başka bir şey soruyorum, soruyu baştan okuyunuz)

11- Ben kendi inançlarımı yeni veriler ışığında gözden geçirebilirim, siz bunu yapabilir misiniz? Yoksa yeni verileri de inancınıza göre yorumlamaya mı kalkarsınız? Bana biraz ikincisi gibi geldi. O halde ben neden sizinle konuşarak vakit öldüreyim? Size Kuran’dan açıkça yanlış veya vicdana aykırı bir ayet göstersem onunla gerçekten yüzleşip dininizi bırakabilir misiniz? Yoksa ‘’aslında orada mecaz yapılıyor’’ v.b. mazeretlerle yine bildiğinizi mi okursunuz?

12- Ahlak diyorsunuz. Bu konuya bir bakalım;
a) Ödül-ceza olmadan ahlaklı olunamaz mı? Cennette hurilerle beraber olabilmek için, bunu vaat eden bir güce boyun eğip tapmak ahlaklı bir davranış mıdır? Kötü birini cehennemde sonsuzca yakınca en büyük kötü sen olmaz mısın artık? Yoksa Tanrı, yaptığı tüm kötülük ve zulümlerden bağımsız olarak mı iyi sayılıyor?
b) Ödül-ceza’yı sadece Tanrı mı veriyor ki ahlak için Tanrıyı şart koşuyorsunuz? Norveç ateist çoğunluklu bir toplum ve İslam ülkelerinden çok daha insancıl bir yaşam var. Bu bir tesadüf mü? Uygulamada ateistler daha ahlaklı ise ahlaka tanrısal-‘rasyonel’ bir sebep bulmamanın ne sakıncası var?
c) Ahlakı mutlaklaştırmak onun içini boşaltmaktır. Tüm durumlar ve zamanlar için geçerli ahlak yasaları olmaz. Var sayılırsa da çok sınırlı olacaktır. Zaman, mekan ve koşullar göz önünde bulundurulmak zorundadır. O halde mutlak ahlak yoktur. 1400 sene öncesinin kuralını bugün uygulatmaya kalkmak çoğu insan için ahlaksızca olacaktır.
d) Tanrı ne kadar ahlaki emirler veriyor, bu da tartışma konusudur. İbrahim’e oğlunu kesmesi emri ahlaksal mıdır mesela? Kadınlara örtünme emri veya?
e) Ahlak öznel tercihlerle ortaya çıkmaz, nesnelliğin, tarihselliğin, toplumların durumunun sonucudur. Bir arada yaşamak için uyulması gereken sosyal kurallardır. Bizim ya da göklerde varsaydığımız birinin paşa gönlünce belirlenmez. Toplumlar değiştikçe bu kurallar da değişir. Dinler de değişen yaşam koşullarına kendilerini uydurarak ayakta kalır. Mutlak ahlak yoktur. Hatta mutlak ahlak görüşü, bu değişimin önünde engel olmuş ve dindarların pek çok tarihsel dönemeçte en gerici, en statükocu tutumu takınmalarına yol açmıştır. Zaten önemli olan sevgidir. Sevgisiz bir ahlakın beş paralık değeri yoktur. Buna karşın sevgi dolu insanlar zaten iyidirler. Ahlakı mutlaklaştırıp yasalaştırmak ise çoğu kez zalimlerin dayanağı olmuştur. Dinleri Tanrı gönderdi diyorsunuz, peki yaşananlara bir bakın; Tanrı başarısız olmamış mıdır, dinlerin sebep olduğu acılara bir bakın. Tanrı ne yazık ki sevgiyle değil Yasayla ilgilidir. İslam’ın Tanrısı sevgisizdir, zaten sıfatları arasında da sevgi yoktur. Dar-ül harp olarak gördüğü yerlerde her türlü hileyi yapmayı onaylayan bir ahlak olur mu? Köle ve cariyeler üzerinde yükselen bir ahlak olur mu? Cinsiyetçi bir ahlak olur mu? Kadın vaat eden (huri) ahlak olur mu? Tehdit eden (cehennem) ahlak olur mu? Ahlak adı altında ahlaksızlığı kutsuyor olmayasınız sakın?
f) Ahlakı doğaya dayandırmak da bir seçenektir. İnsanın hayatta kalma, üreme, kendini gerçekleştirme, sevinci kovalama, toplumsallaşma v.b. doğal yönelimleri olduğu varsayılabilir ve bir ahlak sistemi bunlara dayandırılabilir. Keza ideolojiler de insana ahlaki değerler sunarlar. Örneğin, sosyalistlerin bir ahlakı vardır. Temellerini özgürlük, eşitlik, kardeşlik idealleri oluşturur. Pek çok militan bu değerler için yaşamakta ve ölmekte sakınca görmemiştir. Üstelik bence bu değerler dinin ahlaksal değerlerinden çok daha yararlı ve gelişkindir.

13-  Evrende bulunduğunu söylediğiniz ‘hassas denge’ tasarım göstergesi değildir. Eğer böyle olsa fizikçilerde ateizm oranı bu kadar yüksek olmazdı. Bu dengeye gelene dek belki bir milyon başarısız deneme oldu, biliyor muyuz? Hayır. Çünkü başarısız denemeleri görmüyoruz. Bu evren başarısız olup bir başkası oluşsaydı, bu sefer oradaki canlılar biz gibi bu konuları tartışacaktı. Evrenin içinde varlıklar eş zamanlı çıkmamıştır. Hareket sonucu doğal yolla oluşmuştur. Hareketli yapıların tasarlandığını söylemek ne kadar doğru olur ayrı bir tartışma konusu zaten. Çünkü içinde hareket var. Tasarladın diyelim, zamanla hareket etti, e peki ne oldu tasarım? Değişti gitti! Öte yandan, evrenin bize bir tasarımcı gösterdiği iddiası bu tasarımcının ezeli olduğunu göstermez, onun da bir tasarımcısı olabilir.
Her şey tasarım ürünüyse Tanrının acı dolu dünyayı bilerek böyle kurguladığı sonucu çıkar ve Tanrı dünyada olan her tür kötülüğün sebebi olur. Keza eğer evrene bakınca tasarımcı açıkça anlaşılıyorsa o halde Tanrı neden kötülükler karşısında gizlenme ihtiyacı duyar? Nasılsa varlığı belli imiş! Tanrı neden en büyük kötülüğün karşımızdakine tokat atmak olduğu bir düzenek kurup bizi orada sınav yapmamıştır? Neden en azından çocukları korumuyor? İçinde çocuk tecavüzlerinin, katliamların olduğu bir düzenek kurup orada sınav yapmak biraz sadistçe değil mi? Örneğin, Testere diye bir film vardı. O filmde de insanlara ders vermek isteyen biri onları kaçırıp içinde işkence ve ölüm de barındıran yerlere kapatıyor ve ne yapacaklarını seyredip onları test ediyordu. Testi geçenler de oluyordu, feci şekilde can verenler de. Adam aslında Tanrı’yı oynuyordu. Ve bizler hür bir zihinle filmi izlediğimizde söz konusu adamın bir psikopat olduğunu tereddüt etmeden söyledik! Tanrı hakkında da aklı hür bırakmak, gerçeklere ulaşmak için faydalı olur. Son olarak, öldürülen bir çocuğun sınavı nedir acaba? Daha o yaşta, bir şey öğrenemeden ve olgunlaşamadan göçüp gitmenin bir sınav olduğu nasıl iddia edilebilir?

14- Evren nasıl oluştu, insan nasıl oluştu v.b. soruların biricik geçerli yanıtı ‘bilmiyorum’dur. Ateistler bu geçerli yanıtı verir, bu yüzden haklıdırlar. Ateistler bu sorulara açıklama getirmek zorunda değildirler. Bu sorulara dinlerin verdiği yanıtları inandırıcı bulmamak ateist olmak için kafidir. Bilmiyorum derler ve herhangi bir şeye inanmazlar. Ama dindarlar nedense bilmediğini kabul edemiyor ve spekülatif bir şeylere iman etme yoluna gidiyorlar. İş bu kadarla sınırlı kalsa hoş görülebilir ama hayatı bu inanca göre düzenleyip inanmayanlara nefret kusmaya, onların yanacağını söylemeye, ahlaksızlık itham etmeye v.b. başlayınca işin rengi değişiyor ve din yanlış olmayı aşıp zararlı da oluyor. İnanmayanların kibir gereği inkar ettiklerini söylüyorlar. Oysa kendileri, bilmiyorum yanıtı onları boşlukta hissettirdiği için, bilinmezliği kabul edemeyecek denli ürkek ve toy oldukları ve ölümden deli gibi korktukları için inanmaya ihtiyaç duyuyor olabilirler. Ama hayatta kalma arzusu her canlıda, bir böcekte bile vardır. Böyle bir ihtiyacımız olması, bu ihtiyacın karşılanacağını göstermiyor. Böceklerin cenneti var mı?

15- Ben demokrat, çoğulcu, düşünce ve ifade hürriyetlerine değer verdiğini söyleyen v.b. dindarlar görünce çok şaşırıyorum çünkü bu tanımlar ile cehennem inancı çelişiyor. Bir yandan bana selam verip beri yandan sırf seninle aynı inançta olmadığım için sonsuza dek cehennem adlı bir yerde işkence görmeyi hak ettiğimi söylemen felaket bir çelişki. Üstelik benden nefret etmiş oluyorsun. Oysa ben bu kadar şiddetli bir nefreti hak edecek hiçbir şey yapmadım sana. Bak, din sana hoşgörü yerine nefret aşılıyor. Çünkü senden, benim sonsuza dek işkence görmemi onaylamanı istiyor ve sen de onaylıyorsun. Dünyadayken insanları düşünceleri yüzünden hapse atan veya çalışma kamplarına gönderen despotlara demokratlık adına karşı dur ama başka bir dünyada aynı insanların düşünceleri yüzünden sonsuza dek eziyet görmelerini sağlayacak bir başka despota tapın! Bu bir çelişki değil mi? Kendi cennetinizi benim cehennemim üzerine mi kuracaksınız? Bu nasıl bir fikir? Başkalarının acıları üzerine mutluluk kurabilen insanlar mısınız siz? Başkaları cehennemde cayır cayır yanarken sen hurilerle mi eğleneceksin? Başkalarını haraca bağlayıp sen hakim millet olarak sefa mı süreceksin? Bu durum vicdanını rahatsız etmiyor mu? O hurilere ne demeli? Huri dediğiniz nedir? Sunulmuş, ‘tavlamak’ için çaba gerektirmeyen, sadece senin isteklerine dönük, iradesiz kadın. Bir tür köle yani. Her şey bunu elde edebilmek için mi? Kendi cennetini onun cehennemi üzerine kuruyor ve bunu onaylıyorsun. O kadar ibadetler, belki yardımlar, iyilikler, belki üstüne bomba bağlayıp patlatmalar v.b. hep ne için? İki tane tomurcuk memeli ceylan gözlü için öyle mi? Şimdi siz hakikaten iyi insanlar mısınız? Şimdi bunun adı ahlak mı?

16- Din ne yazık ki insanları normalde asla onaylamayacakları şeyleri onaylar hale getirebiliyor. En büyük zararı bence budur. Normalde kimse çocuk yaşta evliliği, çok eşliliği, tesettürü, savaşı, köle ve cariye alımını, cehennem işkencesini, kadın vaatlerini v.b. onaylamaz ve savunmaz ama din insanı bu hale getiriyor. Onaylar, savunur, savunmak için kırk takla atar, mazeret sıralar bir hale getiriyor. Dinin inananlarını getirdiği hal beni çok rahatsız ediyor ve bu yüzden beni dinine davet eden insanlardan da rahatsız oluyorum.

17- Tanrının zaman üstü olduğunu söylemek saçmalıktır. Tanrı bir varlıktır ve her varlığın var olduğu anlar sıralanabilir. Varlık varsa zaman da vardır. Zamanın kendisi bir varlık değildir, soyutlamadır. Tanrının zamana dahil olmaması için var olmaması lazımdır.

18- Bir tasarımcının var olması için evvela tasarımcının zihninde tasarlayacağı şeylerin bilgisi olması lazımdır. Şey olmadan bilgisi olamaz. Önce söz konusu şey olacak, sonra onun bilgisi olacak. Bu yüzden tasarımcı iddiası akıl dışıdır. Akıl bize der ki önce bilginin nesnesi olacak, sonra bu nesnenin bilgisi olacak ki akıl bu bilgiyle düşünebilsin, düşünme-tasarım en son gelir. Malzeme yokken düşünemeyiz. Düşüneceğimiz veriler de bize dışarıdan gelir. Aksini gösteren hiçbir kanıt yoktur ve bu yöndeki bir iddia tümüyle akıl ve bilim dışıdır. Dinin en temel iddiası akıl dışı zaten, yani daha baştan çuvallıyor.

19- İslam’ın insanı araştırmaya, sorgulamaya ittiğini söyleyenler var. Oysa tam aksi! İslam’da iman sorgusuz sualsiz itattir. Soru sormaya bile izin yoktur. Sadece kör iman vardır. Bakınız:
“(Ey Müslümanlar!) Yoksa siz de, daha önce Musa’ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değiştirirse, şüphesiz dosdoğru yoldan çıkmıştır” (Bakara Suresi, ayet 108)
“Andolsun ki, biz bu Kur’an’da, insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat, tartışmaya en çok düşkün, varlık insan olmuştur (insanın en çok yaptığı şey, tartışmasıdır)… “ (Kehf Suresi, ayet 54-56)
‘’Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? dedi. (Hızır) Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. (İç yüzünü) kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Musa: İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. (O kul dedi:) Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma!’’ (Kehf 65-70)


20- Doğada insan yapımı, yani tasarımlanmış bir şeyin tasarımlandığını nasıl anlarız? Onları diğer doğal, tasarımsız şeylerle karşılaştırarak farklarını anlarız. Çünkü doğa tasarımsızdır. Eğer tasarımlı olsaydı, biz bu tasarımlı şeyi (örneğin çöldeki bir çiviyi) diğer şeylerden ayıramazdık ve onun tasarımlı olduğunu anlayamazdık. Doğada tasarım yoktur. Ortaya çıkan yapılar gibi dağılıp giden yapılar da vardır. Örneğin, yere boya döküldü diyelim. Bu bir tasarım mıdır? Eğer evren, yani her şey tasarımlı ise bunun da tasarım olması lazım ama olmadığını biliyoruz. Dindarlar her şeyin tasarım ürünü olduğunu söylüyor. Bunun ne demek olduğunu sanırım anlamıyorlar. Her şey tasarım ürünü ise tasarımsız hiçbir şey yoktur. Tasarımsız hiçbir şey yok ve her şey tasarım ürünü ise bu durumda biz tasarımlı olan ve olmayan ayrımı yapamayız (zira tasarımsız bir şey yok), dolayısıyla eldekinin tasarımlı olduğunu da anlayamayız. Çünkü tasarımlı olanı ancak tasarımsız olanı bilirsek ve onunla zihnimizde karşılaştırırsak ayırt edebilir ve anlayabiliriz. Her şey tasarımlı ise biz tasarımlı olanı ayırt edemeyiz, çünkü tasarımsız diye bir şey yok, haliyle böyle bir kavram da olmazdı. Bu kavram (‘tasarımsız’) var olduğuna göre demek ki tasarımsız şeyler var. Her şey tasarımlı ama biz tasarımlıyı tasarımsız olandan ayırt edemiyoruz. O halde her şeyin tasarımlı olduğunu iddia etmek nasıl mümkün olabiliyor? Her şey tasarımlıdır iddiası oksimorondurİyiyi anlamak için nasıl ki kötü gerekiyorsa, tasarımı anlamak ve fark etmek (dolayısıyla her şey tasarlanmıştır iddiasını dile getirebilmek) için de tasarımsız şeyleri bilmek gerekir. Ama her şey tasarımlı ise bunu bilemeyiz, zira tasarımsız şey yoktur. Kısacası, ‘her şey tasarımlıdır, evreni ve her şeyi Yaradan tasarlamıştır’ iddiası bir oksimorondur ve saçmalıktır.

21- Evet, eskinin filozofları sonsuz evren fikrini benimsedi çünkü bilimciydiler, eldeki verilere göre düşünüyorlardı. Din adamları gibi bilgileri göz ardı edip imana dayalı bol keseden sallamıyorlardı. Filozoflar, veriler bugün başka olduğu için başka türlü düşünüyorlar. Yani din adamlarının –dinin yapısı gereği- asla yapamayacağı bir şey yapıp fikirlerini güncelliyor, geliştiriyor, eleştiriyor ve düzeltebiliyorlar. Bu durum ateizmi geçersizlemiyor. Aksine, bu durum ateizmin en güçlü yanlarından biridir. Evrenin bir nedeni olabilir ama bu neden zorunlu olarak Tanrıdır fikri dayanaksızdır. Öte yandan, evrenin başlangıcı olduğunun bilinmesi yenidir ve bu öğrenilene dek evren sonsuzdur fikri kabul görüyordu. Ama din adamları bunu kabul etmiyordu. Bugün bilimi istismar edip arkanızı yaslıyorsunuz, bu durum dün bilimi reddettiğinizi kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor? Bilimi reddedebiliyorsanız kör imanlı olduğunuzu da kabul eder misiniz? Yani bilim yarın sonsuz evren fikrine geri dönse sizin imanınızda bir değişim olur mu? Hiç sanmıyorum, çünkü dün olmamıştı. Siz bilimi sadece sizin kör imanınızı onayladığı sürece kabul ediyorsunuz. Ondan sadece işinize geleni alıyorsunuz. Sizce bu ahlaki bir tutum mu?

22- Ahlaktan ve vicdandan bahsediyoruz, siz bunlar için din gerektiğini söylüyorsunuz ama fazla tartışmaya gerek yok aslında. Durumumuza bakın! Ben burada yazarken acaba tehdit edilir miyim, acaba dinci bir gazete tarafından hedef gösterilir miyim, acaba işsiz mi kalırım, acaba arkadaşlarım bana mesafe koyar mı, acaba öldürülür müyüm diye endişeleniyorum. Çünkü ‘ahlaklı’ dindarlar bunları geçmişte yaptılar, şimdi de yapabilirler. Sizin ise böyle bir endişeniz yok. Çünkü ateistler böyle şeyler yapmadı ve yapmaz. Vicdan konusunu konuşurken, yüzyıllarca ateistlere kitap ehli bir din seçmesi için üç gün süre verip süre bitince kelle aldığınızı, insanları sırf inançsız diye öldüren tarafın siz olduğunu unutmayınız. Bir yandan bunları yapan sizsiniz ama bir yandan da vicdanı dinle ilişkilendirip, zulmettiğiniz insanları vicdansızlıkla suçluyorsunuz ve benim içimde volkanlar patlıyor! Ben bugün bile fikirlerimi söylediğim için, sırf bu yüzden insanların benden nefret edebileceğinden korkarak yaşıyorum. İslam işte bu psikolojik ‘baskı’ sayesinde yıllar yılı eleştiriden azade biçimde kaldı ve bu yüzden hala çok dindar bir toplumuz. Zira Müslümanlara, aykırı fikir sahibi olanı yok etmek, fikre yanıt üretmekten hep daha kolay ve cazip geldi. İslam ne yazık ki hiç hak etmediğimiz halde bizlerin vicdanına şüpheyle yaklaşılmasını sağlıyor. Ve İslam’a iman gördüğüm kadarıyla Allah’a, ahirete, meleklere v.b. inanmaktan ibaret değil; durum ne olursa olsun Müslümanların hep haklı, mağdur ve mazlum olduğuna da iman ediliyor. Tam da bu yüzden kendi zulümlerini görmüyor, özeleştiri verip bir şeyleri düzeltemiyorlar.

23- Eldeki en eski Kuran metni Muhammed zamanından 200 yıl sonraya (8.yy.) dayanıyor diye biliyorum. Bu 200 yılda değişmemiş olma, iktidar işleyişinden etkilenmeme, kişisel yorumlardan uzak kalma, efsane ve söylentilerden korunma, yeni ekonomik gerekçelere göre değişmeme v.b. şansı var mı? Muhammed zamanındaki Kuran ile 200 yıl sonraki Kuran’ın uyuştuğunu test edebilme şansımız var mı? Üstelik Kuran kitaplaştırılırken ayet toplama işinde iki şahit bulanın ‘’Bunu peygamberden duyduk’’ deyip geldiğini, bu şekilde kitaplaştığını da biliyoruz. İşin daha ilginci, Muhammed zamanında o dönemde kuvvetli bir İslam devleti ve yeni bir din çıktığına ilişkin o dönemden kalma bir tarihsel kayıt yok. Dönemin Arabistan’ında o devirden gelen sikkelerde haç işaretleri var! O devirde Çin’e kadar misyoner yollayan Hıristiyanlardan Arabistan’da bulunanların yazılarında da İslam’dan veya Muhammed’den bahsedilmiyor.  Kuran’da yaşadıkları ve birer elçi oldukları söylenen Musa ve İsa’nın, gerçekten yaşadıkları da çok şüphelidir. İsa’nın yaşadığına dair kayıt yok. Musa’nın bebekken sepete konma hikayesi de daha önceki bir –sanırım Babil- kralının hikayesinin aynı! Dahası, Nuh tufanı da Sümerlerden (ç)alıntı.

24- Kendi oyuncağını alıp yere çalan bir çocuk veya çarptığı arabasına kızan bir adam ne kadar mantıklı bir iş yapıyorsa kendi yarattığına öfke kusan, onu sonsuzca yakan bir Tanrı da ancak o kadar mantıklı bir iş yapıyor olmayacak mı? Yakmak ve eziyet etmek artık neyi değiştirir? Neden basitçe yok etmez veya düzeltmeye çalışmaz da sonsuzca eziyet eder? Bu tutum mantıken, ahlaken, vicdanen nereye düşer? İşkence etmek kötü ve ahlaksızca değil midir? Tanrı ahlaken bizim gerimizde midir? İşkence ederek kendini sevdirebileceğini düşünmesi mantıklı mıdır? Tanrının derdi itaat değil de sevgi v.b. olsa işkence eder miydi? Tehdit üzerine ahlak kurulur mu? Tanrının karakter yapısı despot bir kralı veya bir diktatörü andırmıyor mu?

25- Bugün yaygın dinler despotik imparatorlukların desteğini alıp bu desteği alamayan, hatta iyi bir tutum alıp despotizme karşı duran inançları yok ederek bugünlere geldi ve bu kadar yayıldı. Peki ama esas o despotik devletlere karşı duran, o yok edilmiş inançların kabul edilmesi ve savunulması gerekmez miydi, çünkü esas ahlaka ve vicdana uygun doğru tutumu onlar almamış mıdır? Biz şu an sadece eskinin despotlarının desteğini alabilen egemen ve en acımasız dinlerin arasında yaşamıyor muyuz ve doğruyu sadece bunlar içinde arayarak kendimizi sınırlamıyor muyuz?

26- Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa ve bilgisinde eksik veya yanlış olmayacak denli mükemmel bir varlık ise kendi bildiğini değiştiremez demektir. Zira bilgi mükemmelse değişmeyecektir. Bu durumda Tanrı başlangıçtaki bilgisince her şeyi harekete geçirmiş ve bunu değiştiremeyeceği için de bu bilginin tutsağı olmuş demektir.  Her şeyi bilen ve hata yapmaz olan, kendiyle çelişemeyecek bir varlık kendi bilgisinin kölesi olur. Bu durum Tanrının dahi hür iradesini ortadan kaldırır. Dua etmek, gündelik küçük isteklerin için Tanrıdan koca planını değiştirmesini istemektir ve saçmadır örneğin. Zaten Tanrının hür iradesi olmayıp otomatik çalıştığını meteorolojik olayları birkaç gün önceden bilebilmemiz göstermiyor mu? Öte yandan, eğer Tanrı her şeyi biliyorsa bizi sınav yaptığında bizim bu sınavda ne yapacağımızı ve ne sonuç alacağımızı da zaten baştan beri biliyor demektir. O halde bizi neden sınav yapıyor? Bildiğini mi tekrar ediyor?

27- Niye çok eşlilik var? Kocası ölen kadınlara yardım etmenin başka yolu yok muydu? İlla nikahına alıp aynı yatağa mı girmen gerekiyor? Niye cariyelik var? Muhammed madem köleliği kaldırmak istiyordu neden savaşlarda köle ve cariye alımını kaldırmadı, kendi de yenilerini almaya devam etti? Cariye, savaş esiri değil midir? Savaştığın düşmanın karısına, kızına, kız kardeşine el uzatmak yakışır mı? O kadın senden nefret edecektir, aynı yatağa nasıl gireceksin? Cariyeye tecavüz meşru mu yoksa? Peygamber de –hadi tecavüz demeyelim, mümin dostlar üzülmesin- savaş esiri kadınlarla –onların kocalarını, kardeşlerini, oğullarını öldürttükten sonra- ‘zorla ilişkiye’ girmiş midir?
Örneğin şu ayetten savaş esiri olan kadınlar evli bile olsa onlara zorla sahip olunabileceği yazıyor açık açık;
''Harpte elinize geçmiş kadınlar hariç olmak üzere, nikahlı kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır.'' (Nisa Suresi, ayet 24) 

28- İslam’ı gaza, yağma, ganimet üçlüsü ve egemen olunan yerde millet-i hakime düzeni kurmaktan ayrı düşünebilir miyiz? İslam sömürgeciliği içinde barındırmıyor mu? Neden farklı inançlara, onların kendisine davranmasını istemeyeceği şekilde davranıyor? Bu durum İslam’ın yayılma stratejisini de çok olumsuz etkilemedi mi? Yani Müslümanların kendilerinden farklı olanlara agresif ve nefret dolu olmalarının altında, yayılmak için gönülleri kazanmak yerine fethedip hakim olmak ve baskıyla, sömürerek inancını benimsetmeye çalışmak yatmıyor mu? Sahi, neden böyle bir ikiyüzlülük var? Örneğin, Avrupa’daki Müslümanlar orada kendilerine sahip çıkan sol partileri destekleyip aşırı sağdan korkuyorlar ama sonra ülkelerine dönünce gidip en sağ partileri desteklemeye başlıyorlar. Başka örnekler de verebilirim. Demek istediğim şu, İslam’da insanı buna yönelten, yani gücü ele geçirene dek barışçıl duran ama gücü ele geçirince baskıcılaşan, despotikleşen bir tarz var. Bunu Kuran’da da görüyoruz. Mekke ayetleri ile Medine ayetleri farklı. ‘Senin dinin sana benimki bana’ noktasından ‘kafirleri bulduğunuz yerde öldürün, din Allah’ın olana dek savaşın’ noktasına gelinmiş. Keza eş konusunda da böyle. Bildiğim kadarıyla Hatice hayattayken –Muhammed onun servetiyle yaşamasından olsa gerek- cinsiyetçi bir söylem yok ama daha sonra hem çok eşlilik hem de cinsiyetçi ayetler başlıyor. Sizce tüm bunlar ahlaka uygun mu?

29- Yaratıcı bir Tanrı inancı mantıklı mı? Tanrı iyidir ama yarattığında iyi kadar kötü de var. İyi olan bir varlıktan kötü nasıl ortaya çıkmıştır? Burada kötülük derken ölümlülük ve eksikliği, geçiciliği de kast ettim. Ruhtan nasıl olur da madde çıkar? Bunun bir düşüş gibi düşünülmesi ve evrene bir yaratıcı atfedilecekse bile bunun ikincil bir varlık olduğunu düşünüp hakiki Tanrının maddeden münezzeh olduğunu düşünmek daha iyi ve mantıklı değil mi (Gnostisizmdeki gibi)?

30- Bilim kesin biçimde düşünme, mantık yürütme, karakter özellikleri, görme, algılama v.b.’nin maddesel bir organ olan beynin gereği olduğunu kanıtlamıştır. O halde ruha ne kalıyor? Beynin bir yerine dokunuyorsun adamın aklı gidiyor! Beynin bir yerine dokunuyorsun karakteri değişiyor. Çocuk küçükken beyninde bir rahatsızlık geçiriyor, akli dengesi bozuluyor. Allah da ruhtur diyorsunuz, onun da beyni ve omurilik sistemi mi var? Değilse nasıl düşünüyor? Allah konuşuyor diyorsunuz, ses telleri mi var? Yoksa nasıl konuşabilir? Dinin akla ve bilime uygun olduğunu söyleyip de beri yandan bu iddialarda bulunmak tutarsızlık değil midir? Bilim ise açık biçimde beyin olmadan düşünülemeyeceğini ve ses telleri olmadan konuşulamayacağını söylüyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın kalbi atıyor, hala canlı, peki ya ruhu? Ruh gitmiş midir orada mıdır? Eğer gitmişse, canlılık için ruh gerekmiyor demektir, insanın ruhu olduğunun kanıtı nedir? Yok eğer ruh da hala bedende ise karanlıklara gömülmüş bir ruhun kendine ne hayrı vardır? İçki içiyoruz, aklımız gidiyor. Maddesel bir sıvı, maddeden bağımsız olduğu ve madde beden ölünce de yaşadığı söylenen aklı nasıl olur da etkiler? Yok eğer ruh aklı içermiyorsa ruh nedir, boşluk mu? Hafıza kaybını nasıl açıklıyorsunuz peki? Allah ruha bilgisayar gibi bir süre için reset mi atıyor? Tüm bunlar bedenden ayrı bir ruhun var olmadığını açık biçimde kanıtlıyor. Tabi aklını işletenlere!

31- Allah’ın kainata aşkın olduğunu söylüyorsunuz. Kainata aşkın olmak ne demektir? Kainatın dışı veya üzeri mi var sizce? Yok eğer Tanrı her yerde ise tuvalette veya benim kalın bağırsağımın içinde de mi var? Her yerde ise ben de Allah olmuyor muyum? Kainattan evvelki ‘boşlukta’ Allah vardı diyorsunuz. Her yeri dolduran kainatla birlikte Allah nereye gitti? Yok eğer Allah kainata dönüştü ise o halde yaratım ve yaratıcıdan değil dönüşüm veya südurdan bahsetmeniz gerekmez miydi?

32- Diyelim ki kainatı yaratan bir tasarımcı var. Bu tasarımcıyı neye dayanarak kişileştiriyorsunuz? Yani bu varlık bambaşka bir formda olmalı, insan gibi düşünemeyiz, sonsuz bir varlık diyorsunuz çünkü. Bu varlığa bizim gibi düşünceler, duygular atfetmek, bizim gibi öfkelendiği, kızdığı, bağışladığı v.b. iddiasında bulunmak, sürekli bizi gözetleyip bize bir şeyler vaat ettiğini söylemek sizce mantıklı mı? Bunların dayanağı veya kanıtı nedir? Başka türlü sorayım: Hadi Tanrıya bir kişilik atfettiniz, insana benzettiğiniz; peki bu Tanrının nasıl bir kişiliği var? Bir Tanrı kendi adına savaşmamızı veya hayvan kurban etmemizi ister mi? Bir Tanrı hiç kendi yarattığını sonsuz bir kinle işkence ederek diri diri yakar mı? Bir Tanrı kendisine boyun eğdirmek için huri vaat eder, kitabında bu hurilerin memelerinden, gözlerinin güzelliğinden, bakire olmalarından v.b. ballandıra ballandıra bahseder mi? Neden bu Tanrının ödülü de cezası da emri de yasağı da hep bedene ve nefse dair? Neden kendisi de nefsani, benlik sahibi bir varlık? Neden benliği aşıp ruhu keşfetme yoluna falan gitmiyoruz da nefsani bir Tanrının nefsani ödülleri için çabalıyoruz? Acaba Tanrı sanarak bir tür şeytani varlığa yönelmiş olma ihtimaliniz var mı?

33- Tanrı neden Havva’yı Adem’den çıkarmıştır da onu da topraktan yapmamıştır? Neden ilk insan Adem’dir? Tek başına yaratıldıysa neden testisleri var? Neden ilk olarak kadını yaratıp erkeği ondan normal biçimde doğurtmadı? Adem’i çıkaran toprak da bir tür rahim olup anne mi sayılacak? İlk olanın erkek olup kadının ondan çıkması, yani kadının erkeğin parçası sayılması hayata erkeğin gözünden bakmayı gerektirmez mi (nitekim yaşanan bu oldu)? Havva Adem’den çıktıysa Adem Havva’nın babası olmuyor mu? Baba kız mı ilişkiye girmişler? Adem ve Havva’nın çocukları neden enseste zorlanmış? Neden başka insan çiftleri yaratmamış Tanrı? Tanrı neden kadını erkekten fiziken daha güçsüz yarattı? Erkek rahatça dövebilsin diye mi? Neden ‘kızlık zarı’ koydu? Erkek rahatça baskı kurabilsin diye mi? Neden acı çekerek doğurtuyor? Kadına eziyet olsun diye mi? Neden gebeliği ve emzirmeyi sadece kadın yapacak şekilde tasarlamış? Kadın eve kapansın ve erkeğe bağımlı olsun diye mi? Bunlar hep kadın için dezavantaj olmuş tarihte, Tanrı hakikaten de kadını erkek için mi yarattı? Bu fikri kadınlar nasıl kabul edebiliyor? Tasarımlandığımız iddia edilirse bizdeki her şeyin bir anlamı var demektir ve kadınları erkeklerden farklı ve dezavantajlı yaratan bir tasarımcının kadınları pek de sevdiği söylenemez.

34- Sadece siyah derililerin örtünmesine dönük bir emir olsa bu ırkçılık olurdu. Sadece bir cinsin örtünmesine dönük emir de cinsiyetçilik değil midir? Erkeğin fikrine ve zikrine hakim olması gerekirken neden kadına yüklenilmiş? Üstelik kadının böyle bir fıtratı yok. Aksine hür bırakıldığında dekolte ve kısa giyinenler erkekler değil kadınlar. Tanrı erkeğin fıtratını (yani varsayılan ve kabul edilen azgınlığını) göz önünde bulundurup kadınları tanınmayacak raddeye dek örtüyor da (yani kadını hayattan silip atmaktan çekinmiyor da) kadının kendi fıtratına ters şeyleri yapmasını neden istiyor? Tanrı neden kadınları bir tür mazoşist olmak zorunda bırakıyor? Neden erkeklere kadın gözüyle bakılıp emirler verilmiyor? Kadının arzuları yok mu, neden erkeğe diz ile göbek arasını kapamak kafi? Kuran’da Tanrı neden erkeğin kadından üstün olduğunu söylüyor? Neden kadının gerekirse dövülebileceğini ve ‘saliha kadınların’ kocalarına itaat etmesi gerektiğini söylüyor? Kadın (Nisa) suresinde bile Tanrı neden kadınları muhatap almıyor da erkeklere sesleniyor? Neden sadece erkekler imamlık ve elçilik yapabiliyor? Onurlu bir kadın bunca haksızlığı kabul edebilir mi? Birkaç örnek verelim;
''Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıklarıiçin erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size (erkeklere) itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.'' (Nisa:34) 
''Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptir.'' (Bakara, 228)
''Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder.'' (Nisa, 11)
''Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun).'' (Bakara, 282)


35- İncilin tahrif edildiği hangi ayette yazıyor? Tahrif edilmiş olsa bile;
a) Eldeki İnciller İsa’nın yazdığı değil havarilerin yazdığı inciller zaten, tahrif edilse ne olacak ki? Gene ‘durum’ senin dininin dediği gibi değil!
b) Tahrif edilmemiş halini gösteremeden bu iddiayı yapmak mantıklı mı? Yani tahrif oldu diyorsan, buna kanıt olarak tahrif olmamış orijinalini de çıkarıp göstermen gerekir; aksi halde desteksiz sallamış olmaz mısın?
c) Madem tahrif edildi Muhammed neden İsa’dan hemen sonra değil de 500 sene sonra geldi?
d) Elde çok eski inciller var ve bugünkülerle aynı, bunu nasıl açıklıyorsunuz?
Muhammed acaba İncili hiç okudu mu?  Kuran İsa’nın annesi Meryem ile Musa’nın zamanındaki İmran kızı Meryem’i bile birbirine karıştırıyor, buna ne buyrulur?

36- Kitaplar değişse de halklar Tanrının adını bilir ve unutmaz. Tek tek insanların aklından her gün tekrarladıkları Tanrının adını silmek olanaksızdır. Tahrifat varsa bile bu Tanrının adı durur, onun ismi altında tahrifat yapılır. Musevilik ve Hıristiyanlıkta Tanrının adı Yahova’dır, Allah sözcüğü hiçbir yerde geçmez. İslam ise bu iki dinin devamı olduğunu söylüyor ama Yahova adı hiçbir yerde geçmiyor, Tanrının adı için Allah diyor. Biri de çıkıp Zeus diyebilir mi? Tanrının adı önemli değil mi? Hangi Tanrıya tapındığını onun adı belirlemez mi? Ya ibadetlere ne demeli? Namaz, hac v.b. putperestlerde de yok muydu? Allah adı putperestlerin ay tanrısının adı değil miydi? Örneğin Muhammed’in putperest babasının adı Abdullah (Allah’ın Kulu). Muhammed, Arapların en büyük putu Allah’ı tutup diğer putları atmış ve eski pagan dinini revize etmiştir, bunun Musevilik ve Hıristiyanlıkla ilgisi ne? Namaz veya hac ibadetleri Musevilik ve Hıristiyanlıkta yoktur. O halde bu ibadetler şart değildir sonucu mu çıkıyor?

37- İsa’nın gelince kendisinin mesajının yanlış anlaşılacağını daha baştan söylediğini ve yerine Ahmed adında yeni bir elçinin geleceğini belirttiğini iddia ediyorsunuz. Başarısız olacağını baştan söylediğine göre İsa sırasını savmaya mı gelmiştir? Seçtiği 12 havarinin de onu yanlış anlaması sizce mümkün mü? İsa çok mu beceriksizdi? Eğer günahsız bir Tanrı Oğlu doğurmuyorsa o halde Meryem neden babasız doğum yapmıştır? İnsanların 9 ay önceye gidip bakma şansları mı vardı, Allah kime neyi kanıtlamak için hangi mantıkla böyle bir şey yaptı?

38- İnsan evvela cennetteydi ama günah işleyince dünyaya kovuldu diye inanıyorsunuz. Yani dünya bir ceza mekanıdır, kovulan yerdir. Eğer anne ve babamızın günahını paylaşarak günahlı doğmuyorsak neden cennette değil de onların günah işleyip sürüldüğü bu dünyada doğuyoruz?

39- İslam’ın kitap ehli dediği dinleri diğer dinlerden ayrıcalıklı tutmasının mantığı nedir? Yani puta tapmayı, İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu söylemekten daha zararlı veya inanç olarak kötü yapan nedir? Benim gördüğüm, kitaplı dinleri yönetmek kolaydır. Kitapsız kitleleri ise yönetmekte zorlanırsın. İslam da esas olarak siyasal bir hareket olarak doğduğu için yönetebilmeyi gözetmiştir. Yoksa inanç bakımından birini diğerinden daha fena yapan bir durum mantıken yoktur. İslam’ı kabul etmedikten sonra Allah’ın yerine ha onu koymuşsun ha diğerini ne fark edecek?

40- Dinde sevginin yeri var mı? Tanrı bizi ne kadar seviyor? Bizi seviyorsa nasıl olur da bizi yakar? İnançsız ölüp cehenneme gittiğim zaman, ondan beni yakması yerine tekrar öldürüp diriltmemesini istesem ne derdi? İsteğimi yerine getirip yok olmama izin mi verirdi, yoksa kendisini reddeden sevgilisini alıkoyup eziyet eden ‘takıntılı aşıklar’ gibi bana kafayı takar ve beni cehenneme atıp eziyet mi ederdi? Peki, bana işkence ettiğinde ne değişir? Eline ne geçer, hangi amaca ulaşmış olur? Neden basitçe yeniden diriltmez de sonsuzca eziyet eder? Bunun mantığı ne?

41- Allah’ın güvenilir olduğundan nasıl emin olabiliriz? Aslında tek olmama veya çok güçlü olmama olasılığı yok mu? Veya bize vaat ettiklerinden cayma olasılığı yok mu? Ona nasıl güvenebiliriz? Eğer iki Tanrı olsa, biri caydığında diğerine güvenebilirdik veya biri için diğerinden bilgi alabilirdik. Ama tek Tanrı varsa kendi hakkında söylediklerine bile güvenemeyiz. ‘’Ben doğru sözlüyüm’’ dese örneğin, şahidi var mı? Yine kendinden başka şahidi olmayacak. Belki o bir tür cindi ve bizi yanıltmak için kendini Tanrı diye tanıttı, olamaz mı? Allah’ın tuzak kurabildiğini de biliyoruz üstelik. Bakınız: ''Allah tuzak kuranların en iyisidir.'' (Enfal/30) Acaba bize de kurmuş olabilir mi, nasıl güveneceğiz? Baş meleği isyan edip şeytan olmuş, ilk yarattığı insanlar onu bırakıp şeytana uymuş. En yakınındakileri bile ikna edememiş. Nasıl güveneceğim ben bu varlığa? Hele ki ilk insanın ve baş meleğinin onu gördükleri, onun gücünü v.b. bildikleri halde isyan etmeleri nasıl olabilir? Acaba şeytan onun pek de güçlü olmadığını mı düşünüyordu? Çünkü şeytanın çok kurnaz ve bencil bir varlık olduğu söyleniyor. Şeytan Allah’ı biliyor. Aynı zamanda, Allah’ın müthiş güçlü olduğu ve şeytanın kazanma şansı olmadığı da söyleniyor. Bu bilgiler ışığında düşünürsek bir sorun var! Kendini bu kadar düşünen bencil bir varlığın, kendi çıkarı için yalakalık yapmak ve durumu idare etmek varken sonunun kesin bir yenilgi ve cehennem olduğunu bile bile isyan etmesi tutarsızdır. Ya şeytan Allah’ın söylediği kadar güçlü olmadığını biliyor ve onu yenme şansı olduğunu düşünüyordu ya da sonunun kesin yenilgi olduğunu bildiği halde isyan edecek denli kendi doğrusuna sahip çıkan, düşüncesi için kendini feda etmekten çekinmeyen, onurlu ve yüce bir varlıktı. Bu hikayeden ancak bu iki ihtimal çıkabilir; dinin söylediği ise mantıksız görünüyor.
 
43- Ben sadece sevgiyle yaşayan, iyi işler yapan, vicdanlı (ve inançsız) bir insan olmaya devam etsem sonum dininize göre ne olur? Cehenneme gidiyorsam niye? Din, neden vicdan ve ahlaka değil de imana önem veriyor son tahlilde? Yok eğer vicdanlı ve ahlaklı yaşamak yetiyorsa o zaman iman şart değil demektir.

44- Kadın mirastan erkeğin yarısı kadar pay alıyor ama zina ederse erkekle aynı cezayı alıyor. Ödülü yarı yarıya ama cezayı tam veren bir anlayış sizce adil midir?

YORUMLAR

anladım -

Bu yazınızı düşünülmesi ve araştırılması gereken sorular olduğu düşündüğüm için bir arkadaşımla paylaştım. Beni şeytanı yanıma almakla suçladı. ve ben birkez daha anladım düşünen , sorgulayan ve araştıran insanın yeri yok bu ülkede....

32 16
firat bey'e -

merhaba.Yazınızı okudum.(klasik bi söz gibi gelebilir ama )Hepsine cvp var.Ancak önce sizin düşüncenizle ilgii merak ettiğim birşey var.Öldükten sonra ne olacağını düşünüyorsunuz?Yok olmak mı?Peki ya ruhunuz nereye gidecek?Yaptıklarınızdan hesap sorulmayacak mı?Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum.Cvp bekliyorum...

43 36
Doğruyu Bulmak/Bulabilmek -

merhaba size yorum yazmak için blog'a üye oldum. Zeki bir insan olduğunuza eminim, çünkü dini sorgulamak adına 44 tane soru sormuşsunuz.Umarım Kuran'ı okumuşsunuzdur, yoksa bu tezleri Kuran dışı ile cevaplamak imkansız, 1)14 milyar yıl önce BingBang ile başladı her şey fizik de öyle diyor.. "İnkar edenler, görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumda idi de biz onları patlattık? Ayrıca her canlıyı da sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?" Enbiya 30 2)İslam'da kadın ve erkek eşittir, türban, kara çarşaf vb. yoktur. sadece örtülerinizi göğüslerin üstünü kapatın der. Bugün Adem peygamberden bu yana İsa, Musa, İbrahim, Muhammed hepsi Allah'ın elçileridir, bütün hak dinler Allah tarafındandır."İnanan kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken yerleri hariç, alımlı yerlerini göstermesinler. Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar. Vücutlarının alımlı yerlerini kimseye göstermesinler..." Nur 31 3)Arabistan'da çok yobaz var ve maalesef İslamı kendi erkekçe çıkarlarına göre şekillendirmişler, Hristiyanlar nasıl Ortadoks ve Katolik diye bölündüyse, İslam da mezheplere tarikatlara bölünmüştür, " Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitaba benzetmeye çalışır ve ALLAH katından olmadığı halde, "Bu ALLAH katındandır," derler. Bile bile, ALLAH adına yalan söylerler." Ali İmran 78 4)Ben birisine tecavüz edip onu öldürsem ve kimse bunu bilmese, yakalanmasam.. bu yaptığımdan dolayı cezalandırılmayacak mıyım? o zaman nasıl adalet olacak Bu dünya bir imtihan yeridir. "Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız/adaleti terazilere koyacağız. Hiç kimseye zere kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!" Enbiya47 5)Kuran!a göre en büyük günah Şirk'tir. bugün peygambere, şeyhe, paraya, kıla, hırkaya, güce, hadislere, makama tapan insanlar var, işte bu şirktir. Ama bir ateist Allah'a inanmadığı gibi başka bir tanrıya da inanmaz, o yüzden bence İslama diğerine nazaran daha az zarar verir, insanın yaptığın iyilik ve yardım Allah katındadır. "Yahudi veya Hıristiyanlardan başkası cennete giremez," dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin." bakara 111 6)Kadının yarım akıllı olduğu çıkmaz. Günümüzde ticaretin çoğunda erkekler olduğunu düşünürsek ve erkeklerde sözü doğruluk, mertlik gibi kavramlar daha ağır bastığını göz önüne alırsak daha net sonuç çıkacaktır.biri diğerine hatırlatsın diye yazar ayette."... Erkeklerinizden iki şahitte tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın..." bakara 282 7)Zebur, İncil, Tevrat hepsi Allah tarafından indirilmiştir ama zaman içinde bozulmuştur. sadece Kuran'ın koruyuculuğunu Allah bizzat üstlenmiştir. bozulmadığının ispatı da 19 mucizesidir. (www.19.org -Edip Yüksel) "Kuşkusuz Kuran'ı (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz. Hicr 9 8)Kuran kendi kendine açıklayan bir kitaptır. O yüzden ilmihal, fıkıh ve yorumlarla arap saçına dönmüştür. sadece Kuran yeter."Bunlar sana o apaçık Kitab'ın ayetleridir!" Şurara 2 9)Tanrının kelimeleri Kuran'dır. hadislere takılıp kalmış bir zihniyet Kuran'dan uzaklaşmış demektir. Hadisler Muhammed Peygamberin ölümünden 230- 500 yıl sonra Emevi - Abbasi zamanında yazılmıştır. ve o kadar saçma hadisler var ki inan insan ateist olur. 10)İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslim olmak bir yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul etmek. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak seni cennetlik yapmaz ki, Afrika'da kabilede doğan insan eğer yaratılışını aklını kullanıp sorgular ve erdemli insan olursa cennete girebilir(Allah bilir) Bugün sadece gösteriş için namaz kılanlar sence erdemli insanlar olabilir mi? "Yazıklar olsun o namaz kılanlara, Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler. Onlar ki gösteriş yaparlar." Maun 4-5-6 11)ben buna varım peki sen var mısın sana bir ayet göstersem Müslüman olur musun? Hube teleskobuyla ispatlanmıştır ki evren genişlemektedir, uzayda uzaklaşan cisimlerin dalga boyları uzar ve kırmızı renge kayar, yaklaşan cisimler ise dalga boyu kısalır ve mavi renge kayar,Hube teleskobuyla bakıldığında cisimlerin kırmızı renge kaydığı görülür." Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz." Zariyat 47 12)cennette huri diye bir ayet yoktur, iri gözlü yardımcılardan bahseder, İbrahim peygamberin oğlunu kes demesi bir sınavdır, sevdiğin şeylerden vazgeçmek adına. Kurban kesilmesi Kuran 'da sadece Hac ibadetinde vardır, onun dışında kurban yoktur, gökten koyun gelmesi filan rivayettir, Kuran yaşayan bir kitaptır, o yüzden 1400 yıl önce anlaşılmayan ayetler bilimin gelişmesiyle anlaşılır hale gelmiştir. mesela dünyanın yuvarlaklığı: " Ve yeri de yumurta biçimine soktu" Naziat 30 13)Çoğu bilim adamı ateist oldu diye sen aklını kullanmayacak mısın? bu senin sınavın, öğretmenini iyi seçmelisin. "Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız, ve ardından olgunlaşıp erginleşirsiniz. Kiminizin hayatına son verilir, kiminiz de en kötü yaşa kadar ulaştırılır. Böylece bir bilgiye sahip olduktan sonra bir şey bilemez olsun...."Hacc 5 14)bu ayet yeter sanırım:" Biz, insanı özel bir balçıktan yarattık-Sonra onu sağlam bir bekleme yerinde bir damlacık haline getirdik.-Sonra, o damlacığı, embriyo olarak biçimlendirdik, sonra embriyoyu dölüt olarak biçimlendirdik, sonra dölütü kemik olarak biçimlendirdik, sonra kemiğe et giydirdik ve sonra onu yeni bir yaratık haline soktuk. Biçim verenlerin en güzeli ALLAH çok yücedir." Mümimun 12-14 15)lütfen dini senin iyiliğini istemeyen insanların tekeline sokma. ben seni tanımıyorum ama senin için tek isteğim, doğruyu bulmandır, sana cehenneme gideceksin diyemem, Allah bilir. senin cehenneme gitme düşüncesi beni mutlu etmez, ilk emir "oku" (analiz et, sorgula, muhakeme et)emrini bir şekilde uygulamışsın. ve Allah da sorgulamamızı istiyor. " İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. "Yoksa inanmıyor musun," dedi. "Evet; ancak kalbimi güçlendirmesi için.," dedi. "Dört kuş al ve onları iyice incele (farklı özelliklerini tanı). Sonra her bir dağın üzerine onlardan bir parça yerleştir. Daha sonra onları çağır. Sana hemen gelecekler. Bilesin ki ALLAH Güçlüdür, Bilgedir ," dedi." Bakara 260 16)bu bir soru değil de bir temenni gibi. bu tip insanların ataların dinine inandıkları ve sorgulamadıkları için ezberci, ne dediğini bilmez bir duruma düştüğü içindir, ben Kuran'ı okuduğumda İslamla ilgili herşeyin cevabını aldım. 17)yine soru işaretsiz bir paragraf. yeri ve göğü ve ikisi arasındaki herşeyi yaratan Allah'tır. zamanı da. ama zaman kavramı görecelidir. ". Dedi ki, "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?-"Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Sayanlara sor," dediler.-Dedi ki, "Siz gerçekten çok kısa bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz." Müminun 112-114 18)insan olan sensin, Allah değil. sen insan gibi düşünüp Allah gibi davranmaya çalışıyorsun. " Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir işin olmasını dilerse, ona sadece "Ol," der ve olur." bakara 117 19)bu ayetler günümüz hadislere körü körüne inanan insanlar içindir, bakara 108 de soru sormayın kavramı Nihat Hatipoğlu gibi din ticareti yapan insana sorulan saçma soruların muhatabıdır, örneğin oruçluyken elele tutuşmak, wc'ye hangi ayakla girilir vb. Kuran da Musa peygamberin İsrailoğullarından sarı buzağı kesmelerini istediği zaman rengi ne, yaşlı mı diye sorarlar, aynı şimdiki gibi yani. oysa Kuran eksiksizdir(enam 38), yeterlidir(ankebut 51), apaçıktır(yasin 69), kolaylaştırılmıştır(kamer17), ayrıntılıdır(1nam 114), her şeyi açıklayıcıdır(isra 9) Favori 20) tam 38 kez "tasarım" kelimesini kullanmışsın ve ne sorduğunu anlamakta zorlandım. ben atalarının dininden gidip de Allah'dan başkalarına övgüler düzen insanlara şunu tavsiye ediyorum kendinizi sıfırlayın, dibe vurun ateist olun ondan sonra Kuran okumaya başlayın. sen şanslısın çünkü sen Kuran okumaya/anlamaya hazırsın,sonuç olarak sana tavsiyem gecenin sessizliğinde ön yargısız Kuran'ı okumandır. uzun bir yorum oldu galiba anca 20 soruna cevap yazabildim. Doğruyu bulmak ve bulabilmek adına her zaman aklını kullanıp sorgulaman dileğiyle... Ayhan KİRİŞ

39 10
Fırat senden daha iyi plan yapanlara tapınacaksın gibi bir yazın var. -

Çünkü olması imkansız bir plansızlıktan bahsetmek bilimi inkar etmek değil aklı inkar etmek olur aklın işi plan yapmaktır. Yoksa ne üretebilir ne konuşabilir ne duyabilir ne yürüyebilir nede görebilirdik. Yazının başını okudum plansızlık saçmalığı bölümünü sonuna kadar dayanacak gücüm yok zira Hz. İsa kasabadan dışarı doğru kaçıyormuş yoluna çıkıp sormuşlar demiş ki "çarşıda bir Ahmak gördüm ondan kaçıyorum" evet doğru anladınız kötü hallerde (hastalıklar) iyi haller gibi geçicidir.

4 1
Bir düzeltme -

Yazıdaki 27. soruda şöyle yazmışım: ''Kocası olan kadınlara yardım etmenin başka yolu yok muydu?'' Burada 'kocası olan kadınlara' kısmı 'kocası ÖLEN kadınlara' olacaktı, yanlış yazmışım. Şimdi fark edebildim. Bunu düzeltmiş olayım.

0 0
Cennet sevdası ve Cehennem korkusu içinmi ibadet ediyoruz? -

Bir insan düşününki doğar doğmaz kendini annesinin ve babasını güçlü kollarında bulur. Annesi babası yedirir içirir giydirir onun üzerine titrerler ve bunları hiçbir maddi karşılık almadan yaparlar. Bunun karşılığında Anne Baba sadece çocuklarından vefalı olmasını nankör bir evlat olmamasını isterler. Gerektiğinde onu azarlar hatta kimi anne baba döver çocuğunu e sonuçta çocuk, gücleri yeter ona. Çocukta kimi zaman dayaktan korktuğundan kimi zaman kendisine vaadedilen karne bisikletinin arzusuyla annesinin babasının sözünden hiç çıkmaz itaatkar olur. Bu çocuk büyür kocaman adam olur iyi bir işe güçlü kuvvetli bir vücuda sahip olur ezcümle maddi olarak annesine babasına muhtaçlıktan kurtulur artık onların dayağındanda korkmaz. Ama bu kocaman adam düşünür yahu bu anam babam beni küçüklükten bu yaşıma getirdiler binbir emek ettiler hasta gecelerimde başımda beklediler benimle ağladı benimle sevindiler. Evet şimdi çok güçlü kuvvetliyim onlara muhtaç da değilim ama üzerimdeki bu kadar emeklerine ve beni bu kadar sevmelerine karşılık ben onlara karşı çok vefalı olmalıyım. Korku veya beklenti değil bunun adı vefa.İşte insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam sanatlarıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan İmân ile Onu tanımazsa; hem, bu kadar rahmetin nimetleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibâdetle kendini Ona sevdirmese; hem, bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamd ile Ona hürmet etmese...İşte bize bu kadar nimetler veren bu kadar yatırım yapan sıkıntılarımızı gideren böyle bir Rabbe karşı ibadet etmekle ve yasaklarından kaçınmakla vefalı olunur ey insanlar özellikle ibadet noktasında ey müslümanlar... Demekki müslümanların asıl düşüncesi ne cennet ne cehennem... Asıl istenen Allahın rızası çekinilen bu rızanın yokluğu.... Bu anlatılan işin nush kısmı ne demişler nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Vefadan anlamayan nankörleride caydırıcı bir şey olmalı değilmi? Vefalılara ödül olarak bir şeyler verilmemelimi.

10 3
Allahın birliğine delil -

Allahın varlığına delilleri bir kaç örnekle Fırat Bey'e başlıklı yazı da belirttik. Şimdi gelelim Allahın birliğinin delillerine. Basit gibi görünen aslında muhteşem bir tasarım olan meyveyi düşün yetişirken hangi aşamalardan geçiriliyor; Tohum toprağa atılıyor Isı(150 milyon km uzaktaki güneşten), su ve nem yağmurdan (1000 mt yüksekliğin üzerindeki bulutlardan), mineraller ve çeşitli kimyasallar topraktan(ölen canlıları ayrıştıran bakteriler vs) tüm bu şartlardan sonra doğru mevsim doğru zaman ve ağaç topraktan çıkıyor nihayet. Sonra bu ağaç kışın şiddetli soğuklarını yazın kavurucu sıcaklıklarını aşıyor ve tam zamanında çiçek açıyor. Bitmedi bu çiçeklerin tozlaşması döllenmesi lazım. Arı, sinek, kelebek vs koşturuyor çiçeğin imdadına ve meyve çıkıyor. Kilosu 1 lira olan elma bize göre ne kadar masraflı aşamalardan geçip elimize geliyor vay canına düşünmek lazım değilmi(Demekki bunun sanatkarı bu kadar sanatlı bir eseri çok kolay yapıyor demekki sınırsız bir gücü ve bilgisi var yoksa bu sanata bir elma bir kamyon parayla alınır ve siparişle 3 ayda elimize geçerdi herhalde zira elma ferrariden belki milyon kat milyar kat sanatlı) eee nerde Allahın birliğine delil diyecek olursanız bende derimki elma gibi küçük ama muhteşem bir sanat eserinin(benzeri hala yapılamadı) elimize gelmesi için birbirinden farklı etmenleri şaşırmadan BİR çatı altında toplayıp BİR olarak her baharda aynı tarzda bize ikram eden zat bir olmalıdır.Elbette bu zatın bunu yapabilmesi için hem güneşe hem suya hem toprağa hem rüzgara hem böceğe hükmünün geçmesi lazım. "Dur bir ortağıma sorum tozlaşma yapması için böceklerini gönderirmi diye diğer ortağımda yağmuru göndersinde şu elmayı bi yapak! ;-)" Allahın varlığına inanıyorsak yarattığınına(yoktan var ettiğinede) inanıyoruz demektir. Zira yaratamasa Allah olmaz. Bir şeyi hiçbir hammaddeye veya herhangi başka bir şeye ihtiyaç duymadan yaratan her şeyide istediği gibi hiç bir yardıma muhtaç olmadan yaratabilir. Toprağa su mu lazım yağmuru yaratır bulutu yaratır ısımı lazım güneşi yaratır diğer sebebleri kıyas et. Bu mantıktan hareketle istediği şeyi istediği gibi yaratıyorsa neden mülkünde bir ortak olsun varmı "ya ben çok zenginim bu dükkanlar mağazalar çok iyi işliyor kendimde tereyağından kıl çeker gibi buraları yönetebiliyorum en iyisi yanıma bir ortak alayım" diyen. Bir ülkede iki başbakan olsa nizam bozulur. Ama dünyaya bakın insanın tahripkar elinin değmediği her şey ne kadar düzenli.

5 6
Doğru bilinen yanlışlar -

Sayın Yazar, Argümanlarınızda son derece haklısınız. Ancak bir şartla: Bu argümanlar sadece ve sadece bir GÖKTANRI inancına sahip olanlar için geçerli olabilir. Bu nedenle argümanlarınızın tamamı bu çürük temel üzerine kurulu olduğu için zincirleme hepsi aynı mantık hatasına uğruyorlar. Siz de haklısınız; en yetkili ve yetkin olmasını düşündüğünüz insanlar bile bu konudan bihaber olunca sıradan vatandaş ne yapsın. İşte bu da bize şu gerçeği fark ettiriyor ki o da şudur: Din adı verilen sistem ve düzen, toplumsal, devletsel, cemaatsel bir olgu değildir. Tam aksine bu sistem ve düzen, yaşadığın çevreden bağımsız tamamen bireysel (hatta zerresel) bazda hükmünü icra eden bir realitedir. Yaşadığın çevre afrika, amerika, asya yada kutuplar bile olsa, çevresel şartlar tabi olduğunuz sistemi tanıyıp, anlamanıza engel değildir. Hatta çok uç bir örnek vereyim: Yeryüzünde tek bir insan bile kalmasa bu sistem ve düzen hükmünü icra edecektir. Çünkü adına Sistem ve Düzen denen olgu, insan ile var olmadı. "İNSAN" bu sistem ve düzeni "FARKETTİ" ... Kötü örnekler tümele ait realiteyi temsil etmez. Tümel yapının umurunda bile değildir tüm dünyadaki insanlar. Çünkü hayalinizdeki bir TANRI değildir "O". Sonuç olarak yola çıktığınız göktanrılı veri tabanı, bu sistem ve düzenin işeyişini bağlamaz. Şayet bu veri tabanını bir kenara bırakıp araştırmak ve düşünmek isterseniz doğru kaynaklara ulaşacağınıza eminim. Aynı şekilde açık oturumdaki Ayşe Hanımefendi için de aynı vurguyu yapabilirim. Veri tabanı işlem hatası, sistemi algılamada error veriyor. Saygılarımla.

4 3
Super ama eksik :) ' e -

kardeşim kader ilim nevindendir(bilmedir) kudret(güç kullanarak yapma) değildir. Yani Kader Allahın bilmesi dir yapman için seni zorlaması değildir. İnsan yaptığı işleri Allah bildiği için yapmıyor, İnsan yapacağı için Allah biliyor. Örnek olarak çürük bir bina var yıkıldı yıkılacak sen diyorsunki bu bina bugün yarın yıkılır. Zira o binanın yıkılacağını bilmemek için öyle ciddi statik hesabını inşaat bilgisine gerek yok çatlak kolonlardan belli oluyor vs. Bir kaç gün sonra pat! bina yıkıldı bir sürü insan öldü yaralandı. Suçlu kim dersen? Senin mantığına göre(açıkladığın kader inancına göre) sensin! Yok canım niye benim? diyecek olursan, bende derim sen dediğin için bina yıkıldı. Sende dersin yok canım bina çürük olduğu için yıkıldı o insanlarda bunu görmelerine rağmen binayı boşaltmadılar bina yıkıldı öldüler.Çok mantıklı konuştun. Yani aslında senin demenle sen bildiğin için bina yıkılmadı, yıkılacağı gün gibi aşikar olduğu için sen bildin söyledin. İşte Allah kulunun ne yapacağını ezeli ilmiyle bildiği için kaderi tayin buyurdu yoksa o kötülükleri yapmaya insanı zorlayan, Allah değildir. Sünnet inancı, hristiyanların orjinal incili olan barnabas incilinde mevcuttur (http://barnabas-incili.com/incil/barnabas/3/) Mezhep konusu İslam dinindeki kolaylığın göstergesidir. Örneğin hanefi mezhebinde yaradan etrafa azıcık kan çıkınca abdest bozulur ama şafi mezhebine göre bozulmaz. Hanefi mezhebinde kadın erkeğe dokunursa abdest bozulmaz şafi mezhebinde bozulur.(bu iki hükmün hikayesi Peygamber efendimizin(S.A.V) yüzünde sivilce çıkmış eşi onu sıkıp patlatmış ve Efendimiz (S.A.V) bunun üzerine kalkıp abdest almış imam Ebu Hanefe bunu kaç çıktığından abdest aldı demis imam Şafi kadın eli değdiği için abdest aldı demiş efendimiz de az önce anlattığım kolaylıktan dolayı konuyu muğlak bırakmış) Sen hayatını olumsuz bir şekilde etkilemeyecek(iş adamısın diyelimki bir toplantıda bir sürü kadınla el sıkışıyorsun veya kasapsın her an elini kesebilirsin) yolu tercih et diye mezhebler ortaya çıkmıştır Bu arada insan olmamız hasebiyle kardeşlerim olan buradaki ateistlere kibar üslublarından dolayı teşekkür ediyorum bazen hem müslüman olan bazen ateist olan sinirlenip kötü konuşabiliyor

3 2
Super ama eksik :) -

Cok güzel olmuş Sn. Fırat. Sadece 1-2 şey daha ekliyebilirim diye düşünüyorum. 1. Kader. Madem kaderimiz belli o zaman niye birini öldürdüğümüzde yada hırsızlık yaptığımızda ceza var? Sonuçta Allah bizi sınava sokuyor ama kader yüzünden sonuç belli... Yani nerde sınav???... (Sen bu bölümü genişletirsin) 2. Sünnet. Kurana göre 4 büyük kitap var. 1.si kayıp ama 2.si (Yahudilik) sünneti öngörmüş. Yani Allah inananlarına sünnet yap demiş. 3.sü (Hırıstiyanlık) bu uygulamadan vazgeçmiş. Allah fikir değiştirmiş ve kesmeyelim, olduğu gibi bırakalım demiş. Sonra 4.sü (Müslümanlık) yeniden fikir değiştirmiş ve keselim kardeşim sağlıklı demiş... Bu çelişki değilmidir. 3. Mezhepler. Her zaman söylenen konudur. Yahudilik ve Hırıstıyanlık sonradan bozuldu aslı böyle değildi. Bu yüzden değişmeyen tek kitap Kuran. Peki o halde, Kuran hiç değişmedi, değiştirilmedi, o halde meşru 4 adet mezhepi nasıl açıklıyoruz? Yani 4 ayrı din alimi aynı kitabı okuyup, aynı olaylara bakıp nasıl farklı yorumlarlar? Eğer yorumlanabiliyorsa o zaman yorumların doğru olduğunu kim söylüyor? Şiilerde cuma namazı sünnilerde olduğu gibi "çok önemli" değil nasıl olabiliyor. Sadece yorum olarak söylüyorum bende çok müslüman olduğunu iddia eden ve beni dine çevirmeye çalışana denk geldim. Aralarında sadece 1 tanesinin Kuran okumuşluğu vardı. (İmam hatip mezunu süper bir insandı. Askerde yaptığımız tartışmaları hala özlüyorum) Geriye kalan kişilere (ki bir tanesi bizim bakkal) neden Kuran okumadınız hocam hemde müslümansınız dediğimde, haklısın ama işte vakit yok, iş yoğun vs yanıtlarını aldım. En komiğime gideni de beni dine çevirmeye çalışan bu iyi arkadaşların bütün o çoşkuyu cami imamlarının sözlerinden ve "tanıdık" hocaların nasihatlerinden olduğunu öğrenmemdi. Sadece şu soruyu sordum kendilerine... "O hocanın doğru söylediğini nerden biliyorsun"... :) Sağlıcakla...

3 2
fırat bey'e -

sözlerinizden doğada bir planlama değilde bir tesadüfilik daha doğrusu her şeyde bir tesadüfilik olduğunu iddia ettiğinizi anlıyorum.Çünkü plansızlık rastgele meydana gelmek tesadüfilik demektir.Yorumumuda bu yönde yapacağım. Var Fırat kardeşim var, her şeyde bir tasarım var bak bir kavuna tadı ağzının rengi gözünün kokusu mis gibi burnunun hoşuna gidiyor yiyorsun vitamini vücuduna yarıyor. Bu kavunun yetişmesindeki fizik sebebler(veya plansız tesadüfi sebebler) güneş toprak su vs. nereden bilirki senin gözünün burnunun ağzının ve vücudunun böyle bir meyve ihtiyacı var hadi biz bunu yapalım şu insanın ağzı tatlansın vücuduna yarasın kokusundan yararlansın burnu bayram etsin oda parfümü yapsın desinler demekki seni bilen birisi bunu yaratmış. Gözünü en yukarıya çukura koymuş dışarıdan gelen bir etkide hemen darbe almasın diye üzerine kaş koymuş terin akıp gözüne zarar vermesin diye kaşını gözünü burnunu ağzını öyle güzel sıralamışki (zaten fotoğrafından gördüm benden yakışıklısın ;-) ) gözünle görürsün burnunla koklarsın dilinle tadarsın 3 ü tamam bu sana yarar derse yersin. hepsi bir plan, gözle burnun yerini değiştir sonra çorbanın kokusunu almaya çalış. Aslında tasarım diye koca koca binalara son modeller araçlara bakacağımıza kendi vücudumuza bakmalayız. Bizi oluşturan ve hücre çekirdeğinin için bulunan ve ancak elektron mikroskobuyla görülebilen 46 küçük iplikçik(kromozom) sayısı yanlız bir artarsa down sendromu bir azalırsa turner sendromu oluyor insan.Hücre çekirdeği gibi bu kadar küçük bir yapıda bu kadar hassas bir denge tesadüfmü plansızlıkmı tasarımsızlıkmı. Gözle görülemeyen küçücük sinir uçlarını vücudun her tarafına nakış nakış işleyip incecik bir iğne herhangi bir yerimize değdinde beynimize sinyal gönderen sistem kör tesadüfün eserimi. Binlerce km damarı her insanda aynı şekilde aynı dizaynla yerleştirip aynı faaliyeti gösterttirmek bir tesadüfmü.Yoksa Fırat kardeşim insanı yaratan bir yaratıcının eserimi. Peki diyelimki farzı muhal(imkansız faraziye) her şey tesadüfi kendiliğinden oldu bu canlıların özellikle insanın içinde bulunun sevgi acıma öfke kin mutluluk gibi sair duygular nasıl oluştu tabiatın hangi eli değdi bize veya ne bize tesadüf ettide biz bu duygulara sahip olduk. Yoksa bu bizi sosyal yaşantımıza kadar her şeyimizle bilen bir zatın mı işi.

2 4
Yaman Çelişki'ye -

Merhaba. Kibar üslubun için teşekkür edip direkt konuya girmek istiyorum. Elbette doğada bir belirlenim vardır. Penaltı atıyoruz diyelim, vuruş açımız, hızımız, dış etmenler, ayağın topa değiş şekli v.b. birebir tekrarlanınca her seferinde aynı şut çıkacaktır ortaya. Bu bir belirlenimdir. Ama doğal bir belirlenimdir. Yani öncesinde ayarlama yapılmamıştır. Belirlenim, plan gerektirmez. Elim çarptı, yere boya döküldü ve bir şekil ortaya çıktı diyelim. Boyanın dökülmesine göre o şeklin oluşması zorunluydu. Ama boyayı ben o şeklin çıkmasını planlayarak mı döktüm? Hayır, elim çarptı. Yani doğadaki belirlenim, öncesinde bir planı gerektirmiyor. Planlı belirlenime tasarım denir; sadece belirlenim olduğunda tasarım değildir. Tasarımı tasarım yapan şey zorunluluk değil öncesindeki planlamadır. Söyledikleriniz aslında benim argümanımı güçlendiriyor. Diğer konuya gelirsek; bence her şey zıttıyla vardır. Sıcak-soğuk, yakın-uzak, yüksek-alçak, planlı-plansız, tasarımlı-tasarımsız v.b.. Yer çekimi örneği vermişsiniz. Newton nasıl buldu bunu? Kafasına elma düşünce. Bunu bulmadan evvel nesnelerin yerden bir çekim olmaksızın durabildiğini sanıyordu. Yani yer çekimi olmadığı düşüncesini de biliyordu. Bu düşünceye zıt olarak -kafasına elma düşmesi şeklindeki maddi tecrübeden sonra- yer çekimi düşüncesi de aklında belirdi. Yani bu düşünce de zıttıyla vardır. Sevgilerimle.

2 1
yaman çelişki -

fırat bey merhaba Sorularınızın bir kısmını okudum. Evet bence sorduğunuz bütün bu sorulara kesinlikle soran kişiyi tatmin edecek cevaplar verilmelidir.(İnanmazsan inanma Allah seni cehenneme odun etsinde gör gibi cevaplar inanan insanın bilgisizliğini ve bazen tahammülsüzlüğünü gösterir) Sorularınınızın hepsine belki cevap veremem ama bir kısmına cevap verebileceğimi düşünerek size yazıyorum. Üslubunuzdan sizin konuşurken cevaplarınızı kaba kelimelerle değil, mantıklı ve kibar cümlelerle vereceğinizi düşünüyorum.Cümle düşüklüklerimden dolayı şimdiden sizden özür diliyorum İnsan bir amaca, bir düşünceye, bir dine, bir ilaha inanırken sorgulayarak ve doğru cevapları bularak inanırsa o inancı artık kalbinden hiç kimse sökemez biz bunu tahkiki iman diyoruz. öncelikle 20. sorunuzdan başlayayım Tasarım nedir? basit tabiriyle belli teknik ve ölçülerle bir şeyin vücuda getirilmesidir Boya örneğini vermişsiniz aslında boyanın dökülüp yerde bir şekil oluşturması bile bir tasarımdır. Zira yerçekimi, yoğunluk, kütle, sürtünme kısacası belli fizik kanunlarına göre bu iş gerçekleştiği için boya bu şekle girmiştir. Bu demek oluyorki aynı şartlar sağlandığında boya aynı şekli alacaktır. Düşen her madde belli kanunlar çerçevesinde bir şekil alacak ama aynı şartlar sağlandığında her madde defalarca düşse bile kendi cinsine göre aynı şekli verecektir. Laboratuvar deneyleri bunun örnekleriyle doludur. Bu da kainat hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını ve her şeyin belli bir tasarımının olduğunu gösterir "Doğada insan yapımı, yani tasarımlanmış bir şeyin tasarımlandığını nasıl anlarız? Onları diğer doğal, tasarımsız şeylerle karşılaştırarak farklarını anlarız. Çünkü doğa tasarımsızdır. Eğer tasarımlı olsaydı, biz bu tasarımlı şeyi (örneğin çöldeki bir çiviyi) diğer şeylerden ayıramazdık ve onun tasarımlı olduğunu anlayamazdık." bilmek için bulmak için bana göre illede zıttının olması gerekmez zira yerçekimi ilk keşfedildiğinde (Sir Isaac Newton 1642-1727) insanlar yerçekimsiz bir ortamın olup olmadığını kesin olarak bilmiyorlardı.

3 0
Güzel -

Değil bütün sorulara, bu soruların birkaç tanesine bile cevap veremezler. Cevap verdiklerini sanarak alakasız şeyler söyler ya da hadisleri ve kuranın mealini reddetme noktasına gelirler. söyleyecekleri en son şey şudur: bizim bilmediğimiz şeyler vardır, belki öyle değildir, arapça bilmek lazım, vs. kısacası sorulardan kaçmaktan başka çareleri yok...

7 11
dr who -

ben sizin samimiyetinizden şüphe duymayarak tüm yazınızı okudum."ben ateistim bu böyle biline" şeklinden daha çok birşeyleri irdeleyip araştırdığınıza,fikirlerinizi bu çerçevede belirtmenize saygı duydum.Ancak bilen insanın kafası karışmaz.Vereceğim yanıtlar gizli saklı bilgiler değildir. Cidden kafanızı meşgul eden sorular var ise 8-10 kitap okuyarak bunlara ulaşabilirsiniz.Eğer amaç bağcıyı dövmek ise buyrun.

5 1
dr who'ya -

Merhaba. Lütfen yanlış anlamayın ama ben sizin samimi olduğunuzu düşünmüyorum. Bence siz baktınız, pek çok dindaşınızın kafasının karışabileceğini hesap ettiniz, kafası karışanın ''Din adamlarımız veya bilenlerin bunlara yanıtı var mıdır?'' diye düşüneceğini, bunu umut edeceklerini öngörerek ''soruların tümüne yanıtım var'' dediniz ve kendinizce onların yüreklerine su serptiğinizi varsaydınız. Ama hiçbir yanıtınız yok. Hayatım, bu ve benzeri sorulara yanıtı olduğunu söyleyen dindarlarla tartışmakla geçti diyebilirim. Ve yanıt diye söylenenlerin yanıtla alakası bile yoktu. Sizin de yanıtınız yok. Çünkü bu sorular benim için değil, sizlerin kendi inancınızı düşünmeniz için. Daha bunu bile fark etmediyseniz, bırakın yanıtı, daha soruyu anlamamışsınız demektir. Sizin sorunuza gelince: Evet, milyarda bir ihtimalle bile olsa gerçek olma ihtimalini düşündüm. Yazıda buna dair gerekli malzemeyi de sundum aslında. Sanırım tümünü okumadınız. İnansaydım da ondan bir şey beklemez, yok olmayı ister, hatta şeytanla birlikte yanardım diye yazdım. Sevgilerimle...

2 14
dr who -

isterseniz sorularınızın hepsine cevap verebilirim. birde şuradan bakın, milyarda bir ihtimalle olsa bile ya doğru ise?

25 10
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.