İnsanların çoğunun bilmedikleri...

İnsanların çoğunun bilmedikleri... DİN
5,0
01.08.2014 08:48:59
A+ A-

Kur'an âyetlerinde sıklıkla "fakat insanların çoğu bilmezler" diye biten cümleler vardır. İnsanların çoğunun bilmedikleri gerçeklere dair bilgilerden, Rûm sûresinin (Sûre:30) 6. âyeti ile 27. âyeti arasında içerilenleri meâlen(Türkçe anlamıyla) aktararak kendim ve okuyacaklar için bir düşünme imkânı olsun istedim. 

" Bu, Allah'ın va'di; Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler." (Rûm 30/6)

" Onlar, dünya hayatının görünen kısmını bilirler. Onlar âhiretten habersizdirler." (Rûm 30/7)

" Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkâr ederler. (Rûm 30/8)

" Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce gelmiş geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı, ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler, yeryüzünü kazıp alt- üst ederek onlardan çok imar etmiş kimselerdi ve onlara belgelerle peygamberler gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı. (Rûm 30/9)

" Sonra Allah'ın âyetlerini yalan sayıp, onları alaya alarak kötülük yapanların sonu pek kötü oldu. (Rûm 30/10)

" Allah önce yaratır, ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda O'na döneceksiniz. (Rûm 30/11)

" Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler. (Rûm 30/12)

" Koştukları ortakları artık şefaatçileri değildir; ortaklarını inkâr ederler. (Rûm 30/13)

" Kıyamet koptuğu gün, işte o gün, darmadağın olurlar. (Rûm 30/14)

" Ama inanıp yararlı iş işleyenler, ağırlanacakları bir cennette bulunurlar. (Rûm 30/15)

" İnkâr edip, âyetlerimizi ve âhirette Bana kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azâbla yüzyüze bırakılırlar. (Rûm 30/16)

" Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah'ı -ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur - tesbih edin, namaz kılın. ( Rûm 30/17-18)

" O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır.Ey insanlar ! İşte siz de böylece diriltileceksiniz. (Rûm 30/19)

" Sizi topraktan yaratması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra hemen birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız. (Rûm 30/20)

" İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen millet için dersler vardır. (Rûm 30/21)

" Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O'nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır. (Rûm 30/22)

" Geceleyin uyumanız, gündüz de lûtfundan rızık aramanız O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda kulak veren millet için dersler vardır." (Rûm 30/23)

" Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen millet için dersler vardır." (Rûm 30/24)

" Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile ayakta durması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz. (Rûm 30/25)

" Göklerde ve yerde olanlar O'nundur; hepsi O'na boyun eğmiştir. (Rûm 30/26)

" Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu, O'nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O'nundur. O güçlüdür, hakîmdir. (Rûm 30/27)

 

Kaynak: Kur'ân-ı Kerim ve Türkçe Anlamı(Meâl), Dr. Hüseyin Atay, Dr. Yaşar Kutluay, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.