İslam alimleri Kuran?da Hz. Mehdi?ye işaret eden ayetleri nasıl açıkladılar -2

İslam alimleri Kuran?da Hz. Mehdi?ye işaret eden ayetleri nasıl açıkladılar -2 DİN
0,0
26.02.2013 16:46:42
A+ A-

Söylediğim gibi biz ne kadar peygamberimizin hadisleriyle, Bediüzzaman'ın ve İslam alimlerinin sözleriyle Hz. Mehdi'nin geldiğini müjdeleyelim, yine de bu gerçeği inkar edenler olacaktır. Zaten geçmiş dönemlerde de insanlar peygamberleri inkar etmişler, inanmak için sürekli mucize görmek istemişlerdir. Bediüzzaman da yaşadığı dönemin Kutbu-u Azam'ıydı ama insanlar tarafından inkar edildi, hapsedildi, akıl hastanesine konuldu. Dolayısıyla ahir zamanda Hz. Mehdi'nin inkar edilmesi de Hz. Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir. Bize düşen gerçekleri anlatmak ve samimi Müslümanları onları yanıltma tehlikesine karşı uyarmaktır. Şimdi yazımın ikinci bölümünde İslam alimlerinin Kuran'da Hz. Mehdi'ye ve hakimiyete işaret eden diğer ayetleri nasıl açıkladıklarına bakmaya devam edelim:

NEML SURESİ'NİN, 62. AYETİ:

"YA DA SIKINTI VE İHTİYAÇ İÇİNDE OLANA, KENDİSİNE DUA ETTİĞİ ZAMAN İCABET EDEN,
KÖTÜLÜĞÜ AÇIP GİDEREN VE SİZİ YERYÜZÜNÜN HALİFELERİ KILAN MI? ..."

Açıklaması: Muhammed bin Müslim şöyle der: "Haceti (ihtiyaç, muhtaçlık içinde) olan biri O'nu çağırdığında O'na icabet eder." ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip HALKIN İÇİNDE HZ. MEHDİ (A.S.)'A İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR. 1

BAKARA SURESİ'NİN, 155. AYETİ:

Andolsun, BİZ SİZİ BİRAZ KORKU, AÇLIK VE BİR PARÇA MALLARDAN, CANLARDAN VE ÜRÜNLERDEN
EKSİLTMEKLE İMTİHAN EDECEĞİZ. Sabır gösterenleri müjdele.

... Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

Açıklaması: KAİM'İN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) KIYAMINDAN ÖNCE *BİR YIL HALK AÇ KALACAK VE ONLARI ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARACAK; MALLARI, CANLARI VE MAHSULLERİ AZALACAK. Bu olay Allah'ın Kitabı'nda açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: "SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE."2

Hz. Mehdi'nin kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam Caferi Sadık, 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle bir yıl boyunca daha da şiddetini artıracağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir.

Aynı şekilde Muhammed Bin Müslim'den aktarılan diğer bir rivayete göre ise;

 İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

?    Kaim'in (Hz. Mehdi (a.s.)'ın) kıyamından önce belirtiler vardır: "Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir? Diye arzettim.

?    Buyurdu ki: O, ALLAH AZZE VE CELLE'NİN ŞU BUYRUĞUDUR. "SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE."

?    Buyuruyor ki: Siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümeti ile korkutacağız. Ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. Malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. Canlar (ın azalması) yani, hızlı ve ani ölümler. Mahsuller(in azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. SABREDENLERİ MÜJDELE YANİ, İŞTE O ZAMAN KAİM (HZ. MEHDİ (A.S.)) ALEYHİSSELAM'IN ZUHURU İLE (ONLARI MÜJDELE. Sonra bana buyurdu ki: Ey Muhammed! Bu onun te'vilidir. (asıl mana ve yorumu budur). Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler."

HADİD SURESİ'NİN, 17. AYETİ:

BİLİN Kİ GERÇEKTEN ALLAH, ÖLÜMÜNDEN SONRA YERYÜZÜNE HAYAT VERİR. ŞÜPHESİZ BİZ, UMULUR Kİ AKLINIZI KULLANIRSINIZ DİYE SİZE AYETLERİ AÇIKLADIK. (Hadid Suresi, 17)

Açıklaması: Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır (aa)'dan şu hadisi rivayet etmiştir:

"ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ELİYLE YERİ DİRİLTECEKTİR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), ADALET ÜZERE HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN SONRA, HZ. (MEHDİ (A.S.)) ADALETLE TEKRAR DİRİLTECEKTİR." 3

Kaynak:

http://birgo.mynet.com/hz-mehdi-bu-yuzyilda-gelecek/

1. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.37)

2. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 297)

3. (Şeyh Tusi, Gaybet, s. 120; Duhayyil, el-Hz. Mehdi, s. 57)YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.