İslam halkın panzehiridir!

İslam halkın panzehiridir! DİN
0,0
07.10.2015 02:28:04
A+ A-

D. v  kod isimli, bütün yaşamını İslam'a ve Müslümanlara nefret kusmaya adayan bir yazar arkadaşın yazısını okudum tabi altındaki yorumlarını da... Koyduğu resime hiç sözüm yoktur, biraz hak verdim ancak bunu bütün Müslümanlara mal etmesi biraz biz düşünen, sorgulayan Müslümanlara dokundu... Özetle topluma yabancılaşmış birisidir, açıkçası kendisine hak vermekteyim. Böyle bir toplumda kusura bakmayınız lakin salt Müslüman kalabilmek zor zira hurafeler, uydurma rivayetler, yanlış Kur'an mealleri ve tefsirleri bazı vatandaşlarımızı İslam'dan uzaklaştırıyor. Bu nedenle ne yapmalıyız?

Allah'ın emrettiği gibi "Akıl etmeli";bu iş bize kalıyor Kur'andan bağımsız olarak akıl erdirmeliyiz şayet bu bütün insanın fıtratında olagelmiş bir şeydir. Marksizm'i de okumalıyız, Platon'un düşüncelerini de... Hatta Sartre, Nietczhe'yi de öyle... Çünkü bu tavsiye/emirde Kur'anda belirtilmiş "Oku" şeklinde... Bazı işgüzar insanlar dincisi olsun dinsizi olsun bunu fakrlı yere çekerler. Lakin Kur'an'ın derin ve felsefi manasını anlayamazlar. Oku kelimesi nettir, her şeyi okumaktan geçer... Akıl kelimesi ile oku kelimesini birleştirdiğiniz vakit Allah'ın bizden ne istediğini idrak edemeyenler için söyleyeceğimiz bir söz yoktur daha...

Bir başka mesele D. v kod isimli zat yazılarında İslam'a sallarken bunu çok kullanmış İslam baskıcı bir din midir?

Elbette İslam'a saldıran bu arkadaşımız öncelikle kendisini Ehli Sünnet dinine kaptırmış durumdadır, yani Kur'ana göre değil Ehli Sünnet diye din ve ruhban sınıfı oluşturan kimselerin kaynaklarından bunu açıkça almıştır. Zira bunda da kendisine hak veriyorum çünkü halkımız bu noktada Kur'anı anlamaya çalışmak şöyle dursun paket programcılık yaparak Kur'anın yorumlarını okumaktadırlar. Yorumlarda hatalı çıkınca vatandaş İslam diye bu ruhban sınıfının oluşturduğu bam başka dine inanmaktadırlar ondan sonra ise böyle ateist adamlarda gelip İslam'ı eleştirme adına halkımızın inandıkları hurafeleri "İslam Eleştirisi" adıyla bilinçsiz insanlara satmaktadırlar. Gerçek bu mudur? Değildir!

Peygamberimiz şöyle demiş "İstanbul mutlak feth olunacaktır onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır onu feth eden ordu ne güzel ordudur. " şeklinde bir hadis. Sahih midir değil midir bilemem şahsen gerçektir zira İstanbul fetholunmuştur. Ancak bu ateist kardeşlerimin çıkardığı arıza şu noktada;Peygamberimizin söylediği çıkan hadisi:YALAN lakin Peygamberimizin bir çocukla evlenmesine ilişkin söylenen rivayet:DOĞRU'dur bu ateistler için... Allah buyuruyor "Hiç mi düşünmezler" diye peki bu adamlar hiç mi düşünmezler gerçekten düşünmüyorlar zira akıl edip de Hz. Aişe validemizin Peygamber Efendimiz ile evlenmeden evvel bir başka biriyle sözlü olduğunu ve sözlüsünün Hz. Ebubekir'in kızı diye sözü yani nişanı attığını akıl edemiyorlar. Daha bununla alakalı yüzlerce delilimiz var fakat ne güzel demiş Celaleddin-i Rumi "Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana, ya da yazık our adabına"...

İslam baskıcı bir din midir sorusuna gelince;Arap cahiliye dönemiyle ilgili zerre kadar bilgisi olmayan bazı İslam düşmanları söz konusu İslam olunca Hristiyan, Yahudi ve ateist ittifak kurup "Yok İslam baskıcı dinmiş, yok şöyle böyle" v. s... Kur'andaki anlam bütünlüğünü anlamamış olan ve biraz önce bahsettiğim gibi İslam'ı yanlış tefsirlerden, uydurma hadis ve rivayetlerden öğrenmiş biri için doğrudur. Lakin Kur'ana göre değildir...

"Dinde zorlama yoktur. " diyen bir Kur'andan bahsediyoruz akabinde "Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?" düşünce İslam'ın özüdür, sözüdür. İslam düşünebilen mahluk olan insana ve insalığa indirilmiştir. Daha bununla alakalı olarak kelam kısmı da var.

Rahmetli Salih Akdemir Hoca, aydın din adamlarımızdan kendisinin Kur'an ve Laiklik ismiyle yazdığı kitapta İslam'daki düşünce hürriyetini çok akıcı bir cümle ve ayet ile açıklamıştır. "İçindekilerinizi açıklasanız da açıklamasanız da, yine de Allah onlardan dolayı size hesaba çekecektir. " Bakara, 284. Bu ayeti Akdemir Hoca şöyle yorumlamıştır "Duygu ve düşüncelerinizi gizlemeniz, bastırmanız sizi sorumluluktan kurtarmayacağına göre öyle bir toplum oluşturun ki düşüncelerinizi bastırmak zorunda kalmayasınız. Duygu ve düşüncelerini açıklayamayan toplum hastalıklı toplum olduğu için burada açıkça günümüz terminalojisiyle demokratik toplum ideasından bahsedilebilir. "

İslam'ın ana kaynağı Kur'andır;kelamıyla, düzeniyle eşi benzeri yoktur bu eserin hatta açıkça meydan okur bir arkadaş bu meydan okumayı üzerine almış ola ki yazılarında "De ki:" kelimesine pek bir kullanmakta. Kendisi aklınca İslam'a ve Kur'ana gönderme yapmakta lakin madara olmaktadır zira hangi bilim adamları, düşünce insanları geldi geçti Kur'anın kelamıyla baş edemediler. Şu günün Arapları dahi Kur'andaki Arapça'yı anlayamıyorlarken Türkçe Kur'anı dedem de yazar... . Olsun, Allah'ın buyurduğu üzere "Senin dinin sana benim dinim bana" dır. Kimse kimseye zorla bir şey kabul ettirmek zorunda değildir. 604 sayfalık, 6000 küsür ayetten oluşan bir kitabı çarpıtıp, kafasına göre eleştirdiğini sanan güruha ne denilebilir ki? Allah'a iman etmeyen birinin Kur'anı eleştirmesi kadar çelişkili bir durum yoktur. Nasıl olsa ki sana göre bir Tanrı yok, o yok bu yok varlık içinde yoklukta dolaşıyorsun peki neden Kur'anı eleştirdiğini sanıyorsun diye sormazlar mı adama! 

Kur'anı anlamak bütününü anlamaktan geçer, bir ayet bir sonrakini açıklar hükmünü kaldırmaz. Edip Yüksel'in fikirlerini hiç benimsemem lakin şu "Sünni ateistler" yorumuna katıldım doğrusu:

https://www. youtube. com/watch?v=owxGpeFcHyg&list=UUiPRV1voW4TpoOGTCqThDgg 

Ehli Sünnet dediğiniz nedir bilir misiniz Kur'ana göre yaşamak demektir zira "De ki:Ben bana vahyolunana uydum" diye geçiyor bir çok ayette...

Karl Marx gibi dinlere savaş açmış birisinin bile hayranlık duyduğu Hz. Muhammed'e bu kadar hakaret nedendir? Hoş bu cehalet timsalleri Marx'ın afyon sözünü kim için ne için söylediğini idrak edememiş zavallı sürüleridir.

Kimse kusura bakmasın, nice ateist arkadaşlarım oldu lakin hepsiyle tartışmalarımız seviyeliydi;adam bunların yaptığı gibi arabesk kültür ateizmiyle değil kendi hür düşünce ve felsefesiyle karşıma gelir münakaşada bulunurduk bir çoğuyla...

Ama karşı cinse yaranmak için sapık sapık konuşan bu kafalara selam dahi verilmez lakin işte içimizdeki Allah sevgisi o da kul ben de kul...

Kısa ve öz bu toplumun ahlaki çöküntü yaşamasının birinci nedeni hurafelerle, yalan rivayetlerle yozlaştırılmaya çalışılan İslam ve İslam'ın tek kaynağı olan Kur'andan uzaklaşmak. Bilimde, felsefe de bir mümin için Kur'anla başlar, sorgulama ve akıl yürütme işi ise "Oku"makla beraber kendisine kalmış;Allah hepimize bu irade ve nefsi vermiş bizleri serbest bırakmıştır. Ya iman da yürürsün ya inkar da bu adamlar gibi çürürsün!