İslam’a dâhil edilen Budizm öğretileri…

İslam’a dâhil edilen Budizm öğretileri… DİN
0,0
01.01.2014 01:33:54
A+ A-

 

Bugün yazar Akın Gözükan'ın "İslam ve Budizm" hakkında yazdığı önemli bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra kendi görüşlerimi de ileteceğim. Pek çok insan İslam dinine giren birinin dünya ile ilgili her şeyle ilgisini kesmesinin gerektiğini zanneder. O yüzden yine çok fazla kişi bu yanlış inanç dolayısıyla dinden uzaklaşmış, bir kısmı ise dindarlığı yaşlılık dönemlerine ertelemiştir. Gençlerin bir kısmına baktığımızda "din" denince konuyu hemen değiştirmek istemelerinin başlıca sebeplerinden biri de budur.

Hâlbuki gerçek bambaşkadır. İslam dini dünya hayatından vazgeçmeyi, zevkleri bir kenara atmayı emretmez. Tam tersi her türlü zevki Allah'ı belirlediği sınırlar dahilinde ?ki haramlar çok sınırlıdır- Allah'ı unutmadan yaşamayı teşvik eder. Peygamberlerin de geliş amaçlarının en önemli sebeplerinden biri, o an var olan bağnaz sistemin koyduğu sözde haramları kaldırmaktır.

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. [A'raf Suresi 7/157]

Aslında bu "dünya zevklerinden arınma" tavrı çok eskilere dayanır. Örneğin bu tavrı Hristiyanlar da göstermiş ve ruhbanlığı uydurmuşlardır. Allah ayetinden ruhbanlığın uydurulduğunu şu şekilde bildirir;

Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır. [Hadid Suresi 57/27]

Ruhbanlık, ayette bildirildiği gibi Allah'ın emri değildir. Fakat bir kısım kişiler, yine ayette bildirildiği gibi sözde "Allah rızası" için bu tarz bir yaşam şeklini tercih etmektedirler. Ama ayetin devamında da buna da gereği gibi uymadıkları bildirilmiştir. Çünkü Allah'ın istedikleri haricinde oluşturulan her türlü yasak insan fıtratına ters olduğu için aslında bu kişiler imanı daha derin yaşayalım derken fıtratlarına ters olduğu için imanı hiç yaşamamaktadırlar.

Hristiyanlığa dahil edilen ruhbanlığın da aslında Budizmden etkilenerek oluşturulduğu tarihi kaynaklarda geçmektedir.  Geçmişte hak bir din olması muhtemel olan fakat sonradan değiştirilerek batıl hale getirilmiş bir din olan Budizm, kendi içinde çok fazla sayıda yasaklara sahiptir. Kuran'da anlatılan bağnaz ve karanlık sistemin detemel yasaklarını bu batıl dinden almış olması kuvvetle muhtemeldir.

Örneğin Budizme göreizin verilmemiş zamanlar dışında yemek yememek gerekir. Süslenmek yasaktır. Yere serili hasır üzerinde yatmak gerekir. Dans etmek, müzik dinlemek, altın ve gümüşe el sürmek yasaktır. Budizmin kendince kutsal gördüğü kitaplarından Viyana Pitaka'da Keşişlerin özellikleri şu şekilde geçer:

Keşişler evlenmezler, cinsellikten uzak dururlar. Vücut temizliğine önem vermezler. Vücut ihtiyaçlarını karşılamazlar (örneğin; çok az uyurlar.) Dünya malını terk etmişlerdir. Toplumdan soyutlanmaya çalışırlar. Çok az konuşurlar.

İlginç olan ise, bu yaşam şeklinin zamanında Hristiyanlığa geçtiği gibi  İslam'a da geçtiğini görmemizdir. Ama Allah, Hristiyanlara bu tarz bir yaşantıyı emretmediği gibi Müslümanlara da emretmemiştir. Şimdi yukarıda belirtilen Budizm öğretilerinin Kuran ayetlerine ne kadar ters olduğunu ayetler doğrultusunda inceleyelim.

Müslümanların zengin ve güçlü olması gerekir. Çünkü Kuran'a göre nimetlerin en güzeli Müslümanlara layıktır. Allah, Peygamberimiz (sav)'i zengin ettiğini belirtmektedir.

Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? [Duha Suresi 93/8]

Allah iman edenleri güzel bir hayatla yaşatacağını Kuran'da vadetmiştir.

Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. [Nahl Suresi 16/97]

Bağnazlar uydurdukları sistemde akıllarına gelen her şeyi haram kılma eğilimindedir. Ama Allah Kuran'da çok az sayıda haram belirtmiş ve geri kalan her şeyin Müslümanlara helal olduğunu bildirmiştir.

De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. [A'raf Suresi 7/32]

Kuran'da haram olarak belirtilmeyen her türlü süs helaldir.

Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. [A'raf Suresi 7/31]

Müslümanlar Kuran'a göre çok neşelidir ve her zaman güler yüzlüdür. Ama bağnazların sistemi bunu ayete rağmen tam tersine çevirmiştir. Allah müminler için değil inkarcılar için az gülsünler çok ağlasınlar demiştir.

Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. [Tevbe Suresi 9/82]

Müslümanın dünyanın nimetlerinden vazgeçmeyeceğiyle ilgili ayetlerden biri de şu şekildedir.

"Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma.  [Kasas Suresi 28/77]

Bağnaz sistemin haram koyma ve hak dini ruhbanlığa uyarlama hastalığı Kuran'da şu şekilde bildirilir.

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.  [Nahl Suresi 16/116]

Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." [En'am Suresi 6/148]

Bağnazların Allah'ın ayetleriyle belirtilenler dışında kendi isteklerine göre haricinde haram uydurma özellikleri başka bir ayette ise şu şekilde bildirilir.

Şirk koşmakta olanlar dediler ki: "Eğer Allah dileseydi, O'nun dışında hiç bir şeye kulluk etmezdik, biz de, atalarımız da; ve O'nsuz hiç bir şeyi haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı? [Nahl Suresi 16/35]

Ayettte geçen "O'nsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık" ifadesinden haram koyma yetkisinin sadece Allah'a ait olduğu ve hiçbir insanın Allah buyurmadan haram koyamayacağı anlaşılmaktadır.

Bağnazların hak dinlere dahil etmeye çalıştığı bu batıl sistemin İslam'la da hiçbir alakası yoktur. Ancak bağnazlar, hem kendileri İslam'ı yaşamamakta hem de dini yaşanamaz hale getirdikleri için bazı insanların da dinden uzaklaşmalarına olmasına sebep olmaktadırlar. İslam'ı yanlış tanıtmakta ve güzellik, neşe, mutluluk ve barış dini İslam ile insanların huzur bulacakları gerçeğini gizlemeye çalışmaktadırlar. Bunu yaparak, İslam dünyasına aslında en büyük zararı vermektedirler.

Bu samimiyetsiz tavra karşı yapılması gereken şey, Kuran ayetleri ışığında İslam'ın güzelliklerini ve Müslümanlara verdiği nimetleri her fırsatta anlatıp öğretmektir. Kaliteyi, modernliği, mutluluğu, nimetlerin güzelliğini yaşayarak bunu fiili olarak bütün dünyaya göstermektir. Böyle örnek Müslümanlar olduğu sürece, bağnazların haram ürettikleri sahte dinleri ortadan kalkacak, Kuran'daki gerçek din ahlakı dünyaya hâkim olacaktır. Çünkü herkesin neşesini, mutluluğunu, zenginliğini isteyen; demokratik, modern, bilime, estetiğe, sanata önem veren; demokrasiyi, fikir özgürlüğünü ve en temelinde sevgiyi savunan böyle bir dini herkes sever ve benimser.

Bende yazar Akın Gozukan'a katılıyorum. Bu dönem insanların yobaz zihniyetten tamamen arındığı, kafalardaki yasaklı zihniyetlerin kalktığı, tam anlamıyla Kuran'daki özgürlüğün alabildiğine yaşandığı bir dönem olacak. Mehdiyet her yeri ışıl ışıl aydınlatacak. İnsanların kalpleri Allah aşkıyla ve sevgisiyle dolacak.

Blog sayfam: http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.