İslamda Liderlik - 2 -

İslamda Liderlik - 2 - DİN
0,0
18.07.2014 15:38:17
A+ A-

İslâm'da liderlik imamet üzerinden açıklanan bir kavram. Bu kavramın Hz Peygamber'in hayatından da bazı anekdotlarla öyle olduğu bilinen bir mesele. Elbette okuduğumuz siyer kitaplarından verilecek bir çok örnek vardır. Ki ben burada bu örneklerden bir kaçına yer vermek istiyorum.

Lider seçimi konusunda çok hassastı Peygamberimiz. Buna çok iyi örnek olacak bir sözü de, duası da var. "iki Ömer'den birinin Müslüman olması için" Allah'a dua etmiştir Hz Peygamberimiz. Bu duadaki Ömerlerden biri Hz Ömer'dir ve duasını Rabbimiz kabul buyurarak Tâ-Hâ süresini dinlerken kendisine hidayet etmiştir.
Yaşadığı Mekke döneminin statükosuyla mücadele eden Hz Peygamber bir çok uygulamayla ve bir çok baskıyla da karşı karşıya kalmıştır. Evini vatanını terk ederek bir ümitle gittiği Taifte taşlanmış, hatta hakaret ve şiddete maruz kalmıştır. Taif yolunun dönüşünde ettiği dua ise gerçkten çok etkileyici. "Beni nefsimle baş başa bırakma Rabbim" der Hz Peygamber. Bu noktada çektiği acılara, baskılara ve sıkıntılara rağmen umudunun yolunu bilen bir dua ve bir öğreti gibidir bu yakarış. Nefsiyle baş başa kalan lider olamaz der adeta bu dua. Bütün bir hayatın sıkıntısında, acıların dem ve dem sürdüğü hayatımızda dilimizden düşmemesi gereken bir duadır bu. Taif dönüşünde o zamanın bir kabilesinin reisyle karşı karşıya kamıştır Hz Peygamber. Ve bu müşrik burada ne arıyorsun diye sorduğunda durum kendisini göstermiştir. Hemen çocukalrına gidin silahlanıp gelin demiştir ve mekkye geldiklerinde kendisinin korumasında olduğunu söylemiştir bu müşrik. Yıllar sonra uhut savaşından sonra esirlerden biri bu müşrik adamın çocuğudur ve Hz Peygamber ağlamıştır o çocuğu görünce. Yıllar önce kendisine yardım eden bu adam Müslüman olmadan ölmüş ve çocuğu da savaş esiri olarak tutuklandığında şöyle demiştir Peygamberimiz. " Vallahi bu çocuğun babası hayatta olsa bana bütün esirleri bırakın dese yemin ederim ki affederdim". Liderdeki vefa duygusunu bütün çıplaklığıyla bu olayda görmek mümkün. Medine'ye hictet ederken mağarada Hz Peygamber'in duası ise tam bir iman ve liderlik örneğidir. " korkma ya Ebu Bekir,üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir" Görüldüğü üzere davasına karşı duyduğu saygı, Allah'a karşı imanıyla Hz Peygamber başlı başlına bir örnek teşkil etmektedir. Yaşadığı dönemin bütün ön yargılarına rağmen, bütün dayatmalara ve zulme karşı mücadele eden Hz Peygamber liderlik penceresinden bize sözleriyle de örnek teşkil ediyor. Ki bu sözlerden bugünün Müslüman alemine olan bir sözü vardır. " Öyle bir gün gelecek bazı insanlar beni görmeden iman edecekler. Onlara selam olsun " der Hz Peygamber.
Yaşadığımız yüz yılda haksızlıklara, dayatmalara ve zulümlere karşı mücadele ederek aynı safta yer almak imanın ve iman ölçeğinde liderliğin bir vazifesidir. Buna Hz Peygamber'in hayatından çeşitli örnekler ve Kurandan örnekler verebilmek elbette ki mümkün. Vahyin inşa ettiği akıl bize her daim temiz ve her daim imandan ayrılmamızı tavsiye eder. Lakin herkes kendi kalbinin, kendi aklının ve kendi iradesinin lideridir. Buna ayetlerden bir örnek.23/109- "Kullarımdan, Ey Rabbimiz! Biz İnandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi."YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.