İslam’da Liderlik - 1 -

İslam’da Liderlik  - 1 - DİN
0,0
18.07.2014 00:46:37
A+ A-

İslam'da Liderlik 

İslâm literatüründe liderlik imamet anlamıyla ifade buyrulur. Bu noktada liderlik ile ilgili pek çok örnek vardır. Tartışmasız bu örneklerden en ciddi olan bir örnek Hz İbrahim örneğidir. Kuran "O tek başına bir ümmetti" der.

Bu noktada dinlediğim bir konferanstan faydalanmakta yarar duyuyorum. Ümmetin kök manasının "anne" olduğunu söylüyordu yazar. Özellikle vurgulanan bu kök anlam liderliği bize bakış açısının getirdiği derinlikli anlam ile tezahür eder.

Kuran'da örneklerle liderlik bütün peygamberlerin hayatından izlenimler sunar. Bu noktada liderlik sözün başında da değindiğim üzere imamet üzerinden vahiyde kendine yer edinir. Nedir imamet? Başka bir tarifte ne olmalı liderlik? Çağdaş insanın algılaması bellidir. Liderlik, aristokrasi üzerinden, kuvvet üzerinden, otorite ve iktidar üzerinden algılanmaktadır. Fakat Kuran bu meseleye böyle bakmıyor. Vahiyle inşa olan akıl da bu meseleye böyle bakmamalı. Bütün kıssalardan aldığımız ibretler penceresinden de bu mesele böyle gözükmüyor. Hz Nuh örneği de böyle bir örnek olmalı lakin karada gemi yapma üzerinden almak gereken ibretler var. Ki Hz Nuh kavmini tebliğ ettikten sonra sayısız uyarılara, sayısız ikazlara rağmen kavmi sapkınlıktan geri dönmemiş ve Allah'a şikayetini bildirmişti. Bu noktada "karada gemi yapma" emri verilen Hz Nuh gibi bugünün insanı da kötülükler denizinde kendi iyilik gemisiyle vazifelendirilmiştir. Hz Eyüp örneği de farklı bir açıdan aynı ibreti işaret eder. Ölüme, hastalığa ve zulme karşı "sabır" ile sebat eden Hz Eyüp gibi bugünün insanı da her türlü sıkıntıya, çileye karşı "sabır" ile imtihan edilmiştir. Liderliğin Kurandaki örnekleri ile gücü ahlaki çerçevede kullanan kişi iktidar meselesinde de aynı vahiyden farklı bir örnek ile karşı karşıyadır ki bu da Hz Davut örneğinde kendini gösterir. Her türlü zulmün, her türlü haksızlığın dünyasındaki firavunlara Hz Musa örneği de günümüz toplumunda şekillenen örneklerden biridir. Kurandaki kıssalar üzerinden liderliğe bakıldığında alınacak ibretler oldukça fazla. Hiçbir Nemrut'un ateşinin imanı yakmayacağı Hz İbrahim örneği de alınması gereken öğütlerden biri. Ki Hz İbrahim'in o meşhur duasını da biliyoruz. Hani neslimden "Salih olan insanlarla bu beldeyi emin kıl demişti" ve Rabbimiz bu duayı kabul etmişti.

Kuran dikkat edileceği üzere liderliği "emek" üzerinden, liderliği "merhamet" üzerinden, liderliği "sabır" üzerinden ve "dua" üzerinden bizlere örnek gösteriyor. Bu çerçevede liderlik günümüz modern insanının algıladığı gibi bir statüko oluşturmak değil tersine statükoyla emek ile, sabır ile ve dua ile mücadele etme noktasında izah edilen bir gerçekliktir.

Yaşadığımız çağa "iletişim" adı veren bir toplumda liderlik algısı da Kuran ile tamamıyla zıt ve karşı safta yer alır. Teknolojinin ilerlemesiyle gelişen birey bu teknolojiyi bilgi amaçlı mı yoksa başka amaçlarla mı kullanıyor?

Günümüz modern insanı kendi ve çevresi ile nasıl ilişki kuruyor? Bireylerin kurulan bütün ilişkilerde yer alan yönetim algılaması liderlik penceresinden bakıldığında nasıl bir manzarada yer alıyor?
Gelişen teknolojiye paralel olarak bulunan savaş araçları güç ahlakıyla nasıl taban tabana zıt olduğu aşikâr. Bu noktada dünya artık yeni bir felsefeye, yeni bir öğretiye muhtaç derken aydınlar aslında İslâm'ı tanısalar daha iyi olmaz mıydı? Tevhidin ve adaletin zulümle karşı karşıya kaldığı dünyada kazananlar elbette "sabredenler" olacaktır. Liderlik emek verenlerin, liderlik sabredenlerin, liderlik dua edenlerin eline geçmesi elbette ki kaçınılmazdır.

Ama er ama geç. Bir ayet bunun en güzel örneğidir.34/24 "Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık"YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.