İSLAM'DA ZORLAMA

DİN
0,0
04.06.2014 15:16:59
A+ A-

İSLAM'DA ZORLAMA VARDIR!

İslam'da zorlama, zorla İslam'ı kabul ettirme vardır. Bu bir gelenek değil, İslam'ın kitabının koyduğu resmi bir kuraldır.

'Dinde zorlama yoktur...' (Bakara-256) Evet Kuran böyle söyler, fakat işin aslı bu değildir.(Not : Burdaki "dindeki zorlama" din içindeki faaliyetlerden bahseder; namaz,oruç vs.)Zorlama vardır ve bu zorlama resmen şiddet yoluyla yapılır. Muhammed döneminde de, Muhammed'den sonra da İslamiyet, kan ve şiddet yoluyla yayılmıştır.

Şiddet müminlere ayrıntılarıyla Kuran tarafından tavsiye edilmektedir (Tevbe-5, Maide-33, Nisa-89, Muhammed-4, Enfal-12, Bakara-191, Tevbe-111, Tevbe123 ve benzeri sayisiz Ayet)

İşin ilginç tarafı, İslam'ın kitabında bu emirlerle hükmetmeyenler kafir, yani bu vahşetin uygulanacağı kişiler olarak ilan edilirler;

Maide-45 '... Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerdir.'

(Not: Bu Ayet tüm şeriatçıların ve şeriatçı teröristlerin görüşlerinin haklılığını dayandırdığı temel Ayet'tir.)

Gerçekte İslamiyetin yayılması falan işin hikaye yönüdür. Asıl olan ganimet, haraç, cariye, köle ve mal kazanımıdır. Zaten Kuran, dönemi itibariyle bu esasları belirleyen bir kurallar kitabıdır. Amaç, Cihad adı altında yapılacak olan savaşlar ve bu savaşlar sonrası edinilecek ganimetlerdir. Yani İslam talan ve çapul düzeninin yasallaştırılması için bir kılıftır. Bunun için savaşabilecek kişiler çesitli şekillerde savaşmaya özendirilirler;

Enfal-65 'Ey peygamber inanları savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı yirmi kişi bulunursa onların iki yüzüne galip gelir. Ve eğer sizden yüz kişi olursa, kafirlerin binini yener. Çünkü onlar hiç bir şeyden anlamaz güruhturlar.'

(Olacak iş mi? Bir kişi on kişiye karşı savaşacak ve hepsi de aynı başarıyı gösterecek! Bruce Lee mi bunlar?)

Aklı başındaki kişiler, Allah'tan gelse dahi bu inanılmaz rakamsal dolduruşa gelmeyip savaşmadığında, rakamlar hemen yenilenir;

Enfal-66 'Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Bildi ki sizde muhakkak bir zaaf var. Artık sizden sabırlı ve metanetli yüz kişi olursa ikiyüzünü yenerler. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle ikibine galebe çalarlar. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir.'

(Takip eden sonraki Ayet'lerde kazanılan ganimetlerin afiyetle yenilebileceği, Allah'ın bunu helal kıldığı söylenerek savaşanlar motive edilir.)

- Ayrıca Kuran fihristinden şiddet içeren çok sayıdaki Cihad Ayet'ine bakınız-

Onlarla savaşın ki kalpleriniz ferahlasın;

Tevbe-14 'Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onlari rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.'

Müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin;

Tevbe-15 'Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin...'

Ne zamana kadar savaşılacak?;

Enfal-39 'Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın...'

Peki hangi din?;

Maide-3 '... benden korkun, bugün size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak size İslamiyeti beğendim...'

Al-i İmran-85 'Kim İslamiyetten başka bir din ararsa onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.'

(Görüldüğü gibi diğer din mensupları boşa kürek çekiyor; tek gerçek din İslam, cünkü Allah insanlar için sadece İslam'ı seçmiş. Fakat insanın aklına takılıyor; peki öbür dinler kimin? Onlar bir başka İlah'ın mı? O dinlere inanan milyarlarca insana yazık değil mi? Hadi bu Ayet'leri gören, bu gün yaşayan insanların din değiştirip İslam'a geçme şansı var, peki İslam'dan önce yaşamış ve öbür dinlere inanmışların suçu ne?)

Kuran'da şiddet Ayet'lerinin yanında barış ve güzellikler sunan Ayet'ler de bulunmaktadır. Bunlar ilginç bir şekilde savaş, şiddet ve Cihad Ayet'leri ile tezat oluşturmaktadır, bir kısmına bakalım;

Nahl-125 'Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O hidayete erenleri de en iyi bilendir.'

Bakara-272 'Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini dogru yola iletir...'

Ali Imran-20 'Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: 'Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim.'... Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca duyurmaktır...'

Ra'd-40 'Biz onlara vadettiğimizin bir kısmını sana göstersek de veya seni öldürsek de sana ancak tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir.'

El-Gasiye-21-22-23-24-25-26 'O halde öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz cevirip inkar eden hariç. İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Süphesiz onların dönüşü bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.'

Kafirun-6 'Sizin dininiz size, benim dinim bana.'

Görüldüğü gibi yukarıda bir kaç örneğini verdiğim barış Ayet'leri ile, şiddet ve kan içerikli diğer Ayet'ler arasında çok ciddi çelişkiler bulunmaktadır. Kuran da çelişki yoktur iddiasında olanlara bu Ayet'ler sunulduğunda, ya yanlış tercüme yapıldığını söyleyerek, ya da zorlama yorumlar getirerek durumu kurtarmaya çalışmaktadırlar. Gerçek Kuran bilgileri öğrenildiğinde ise, sonradan gelen Ayet'lerin önceki Ayet'leri 'NESH' ettiği, yani hükmünü iptal ettiği bilinmektedir. İslam'ın zayıf olduğu Mekke döneminde, çevreye şirin görünebilmek için 'BARIŞ' Ayet'leri inmiştir (söylenmiştir). Güçlü Medine döneminde ise 'ŞİDDET' Ayet'leri 'BARIŞ' Ayet'leri ile yer değiştirmiştir. Yani Medine'li olan Ayet'ler Mekke'li Ayet'leri NESH etmiştir. Diğer değişle geçerli olan barış değil, şiddet Ayet'leridir.

Bir çok konuda olduğu gibi hüküm değiştirilme konusunda da çelişkiler bulunmaktadır;

Bakara-106 'Herhangi bir Ayet'in hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin?'

Fatır-43 '... Hayır! sen Allah'ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.'

Feth-23 '... Allah kanununda hiç bir değişiklik bulamazsınız.'

Ayrıca Yunus-64, Fetih-23, En'am-115, Ahzab-62'de de aynı hükümler bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi çelişkiler, hüküm değişikliğinde (nesh) de kendini bu şekilde göstermektedir. Zaten Kuran okundukça kusursuz ve her şeyi bilen bir güç tarafından değil, doğrudan doğruya sık sık fikir değiştiren, önceden söylediğini unutan, kararsız bir insan elinden çıktığı açıkça görülmektedir. Kuran bunu Ayet'leri ile adeta itiraf etmektedir;

Nisa-82 'Kuran'ı düşünmüyorlar mı? Allah katından başka yerden gelseydi, onda birbirini tutmaz pek çok şey bulurlardı.'YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.