İstanbul'a dikilen bayraklar Hz. Mehdi'nin çıkış alameti mi? 1

İstanbul'a dikilen bayraklar Hz. Mehdi'nin çıkış alameti mi? 1 DİN
0,0
01.03.2014 19:38:22
A+ A-

 

İstanbul’un dört bir yarına dikilen ve rüzgârda ihtişamla dalgalanan o gösterişli Türk bayrakları… Daha önce de yazılarımda yazmıştım, ahir zamanda olduğumuz için yapılan her hareket, gerçekleşen her olay Hz. Mehdi ile bağlantılıdır. He olay, söylenen her söz, atılan her adım Mehdiyete kilitlenir. Çünkü hepsi kaderde Allah tarafından belirlenmiştir. Şimdi bizler ahir zamanda peygamberimizin bizlere bildirdiği hadislerin tek tek gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Fatih Sultan Mehmet nasıl İstanbul’u 1453 yılında fethettiyse, bu yüzyılda da Hz. Mehdi İstanbul’dan çıkacak ve İstanbul’u manen fethedecektir. İstanbul’un dört bir yanına dikilen Türk bayrakları da bunun müjdelerinden biridir.

Hadislerde ve İslam âlimlerinin açıklamalarında vurgulandığına göre Hz. Mehdi ahir zamanda Allah’ın izniyle İstanbul’u manen fethedecek ve bayrağını denizin kenarına dikecektir.

Beldeler onun emrine girer, Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye’nin fethini müyesser kılar. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)

Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağı ile ilgili Arif Aslan’ın katıldığı programı bu linkten seyredebilirsiniz:

http://www.youtube.com/watch?v=o_7mmD2NAGU

İstanbul, hem dünya coğrafyasındaki konumu ve tarihsel önemi açısından, hem de Peygamberimiz'in ahir zamanla ilgili hadislerinde belirttiği kutlu, bir o kadar da önemli bir şehirdir. Peygamberimizin hadislerinde ve pek çok İslam âliminin eserlerinde de yer aldığı üzere, Allah, ahir zamanın (dünyanın son döneminin) bu büyük karmaşası içindeki insanları kurtuluşa ulaştıracaktır. Din ahlakına göre yaşamayan kişileri doğru yola davet etmek için, "Mehdi" (doğruya götüren) sıfatını taşıyan üstün ahlaklı bir kulunu vesile kılacaktır.

Hadis-i şeriflere ve İslam büyüklerinin eserleri gibi itibarlı kaynaklara baktığımızda, Hz. Mehdi'nin çıkış yeri olarak İstanbul’un müjdelendiğini görürüz. İstanbul'a dikkat çekilen bu kaynaklardan bazıları şöyledir:

Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;

"…Uzak yerlerdeki askerleri Hz. Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir."(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)"Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak."(Kıyamet Alametleri, sf. 181)

Fatih Sultan Mehmet’in Hz. Mehdi’ye Derin Saygısı ve İstanbul’u Fethi:

Osmanlı tarihini incelediğimizde Mehdiyet konusunun 600 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu zamanında da büyük önem taşıdığı görülmektedir. Hz. Mehdi’ye derin saygı duyan Osmanlı hükümdarlarından biri de Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih Sultan Mehmet, Mehdiyet konusuna çok önem vermiş, İstanbul’u fethetmeyi ancak Hz. Mehdi’nin İstanbul’u manen fethedeceğine ikna olduktan sonra kabul etmiştir. Bu durum bir kaynakta şöyle aktarılmaktadır:

"Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'i İstanbul'un fethi meselesinde en ziyade teşvik eden ve 'Fatih' ünvanına layık bir kisveye bürünmesinde ihtimam ve himmetini esirgemeyen kişi elbette ki 'Akşeyh' namıyla ma'ruf Akşemseddin Hazretleri (1390-1459) idi. Akşeyh, fethin hem maddi hem manevi, iki yüzü olduğunun farkındaydı.

Çünkü Fahr-ı Alem (asm)'dan rivayet edilen hadis-i şerifler hem komutan ve askerlerden müteşekkil bir ordunun İstanbul'u fethinden, hem de silahsız, kan dökmeden; tevhid, tesbih, tahmidlerle, vuku bulacak; Al-i Beytten bir mübarek zatın kumandasındaki manevi bir ordunun İstanbul'u fethinden haber veriyordu. Buna binaen Akşeyh; İstanbul'un, geleceği hadislerle sabit olan Hz. Mehdi eliyle ikinci kez fethedileceğini gayet iyi biliyordu.

Devrin ulemasının hadislerin ifadesinden yola çıkarak Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedemeyeceğini söylemelerine mukabil, Akşeyh bir değil, 'iki fetih' vuku bulacağından hareketle, ulemanın bu yöndeki itirazlarına karşı çıkıyor ve mütemadiyen Sultan Mehmed'e fetihname denebilecek müjdeli mektuplar yazıyordu.

"İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin (Haçlılar) eline geçecek, daha sonra da Hz. Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek" diye devrin ulemasına cevap veriyordu.( Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972)

İşte hadislerle sabit olan ve Akşeyh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Hz. Mehdi ve yine hadisin ifadesi ile "hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen" kahraman askerlerden müteşekkil nurani ordusu, evvelemirde (ilk önce) kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadete açılması ile ikinci fetih gerçekleşecek.”( Ahmed Muhsin Meriç; "Akşeyh'in Nurlu Müjdesi Ve İkinci Fetih", 25. 05. 2000)

Hz. Mehdi İstanbul’u manen fethedecek:

Hz. Mehdi, Allah'ı inkar eden düşünce sistemlerine karşı etkili bir fikri mücadele yürütecek ve galip gelecektir. Böylece, insanlığın uzun süredir aramakta olduğu huzur ortamını getirecek olan İslam ahlakını tüm dünyaya tanıtırken; tüm bunları tek bir damla kan akıtmadan, ılımlı, barışçı ve akılcı yollarla yapacak olan kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz bir hadisinde Hz. Mehdi’nin bu özelliğini şöyle vurgulamıştır:

"Ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hz. Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur, insanlar Asr-ı Saadet dönemine adeta geri döner, uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan akıtılmaz."(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)

İstanbul'un Hz. Mehdi tarafından manen fethedilmesi de bu anlamda değerlendirilmelidir. Hadislerde bildirildiğine göre İslam ahlakını sonradan oluşturulan hurafelerden ve yanlış geleneklerden temizleyecek olan Hz. Mehdi’nin ilmi mücadelesinin sonucunda toplumun büyük çoğunluğu İslam ahlakının uygulayıcısı, savunucusu ve destekçisi olacaktır. Allah’ı inkâr eden çarpık felsefelerin gücü kalmayacak, Yüce Allah’ın izniyle bu felsefeler taraftar bulamayacak hale gelecektir. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizde ve tüm dünyada yaşanacak olan bu imana yöneliş, İstanbul’un manevi olarak fethinin Hz. Mehdi tarafından gerçekleştirildiğinin de bir müjdesi olacaktır.

Kaynak: http://hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/

Blog sayfam: http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.