İşte, Sivas Katliamı'nın o meşhur katliam bildirisi: Müslüman Kamuoyuna..!

İşte, Sivas Katliamı'nın o meşhur katliam bildirisi: Müslüman Kamuoyuna..! DİN
0,0
13.12.2013 09:54:26
A+ A-

2 Temmuz günü fotokopi ile çoğaltılmış bir bildiri, o gün katliama katılan herkesin ellerindeydi. Bildiri, Sivas'ta Haziran ayı ortalarından beri dağıtılıyordu. Meclis araştırma komisyonu tarafından, Sivas'taki yerel gazetelere, Emniyet Müdürlüğü'nün, 23 85 37, nolu faksından çekildiği tespit edilen bu bildiriyi, ayrıca Sivas'ta görev yapan Polisler de dağıtmıştı.

Bildiriyi aşağıda aynen yayınlıyorum:   

MÜSLÜMAN KAMUOYUNA

"Bismillâhirrahmânirrahim"

"Peygamber, mü'minlere kendi canlarından ileridir. Onun hanımları da müminlerin analarıdır. " (Ahzâb: 6)

Mü'minlere öz canlarından daha ileri olan Allah Resulü (S.A.V)'ne ve O'nun temiz zevcelerine, Allah'ın beytine (Kâbe'ye) ve Kitab'ı Kur'an'a alçakça küfredilmekte ve mü'minlerin izzet ve namusuna saldırılmaktadır.

Dünyanın bazı bölgelerinde şeytan ve onun yandaşları olan emperyalist kâfirler, dinimize ve mukaddes değerlerimize dil uzatmaktadırlar. Bunun başını ise satılmış, mürted Salman Rüşdi köpeği çekmektedir.

Bu şeytanî oyunlara karşı, izzetli ve duyarlı Müslümanlar yiğitçe mücadele ortaya koyarak, bu uğurda canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir.

Bu iğrenç oyunların bir uzantısı olarak ülkemizde de; AYDINLIK gazetesi denilen bir paçavrada, melun Rüşdi'nin figüranlığına soyunan, dünya emperyalizminin gönüllü uşağı Aziz Nesin, aynı şekilde, Kur'an'ın korunmuşluğuna dil uzatmış, Hazret-i Peygamber (S.A.V)'in aile hayatını (hâşâ) bir genelev ortamına benzetmiş ve ümmetin anaları olan hanımlarına (hâşâ) fahişe deme cür'etinde bulunmuştur. Bu olay, dünyanın değişik yerlerinde kâfir devletler tarafından dahi kabul görmezken, basımına müsaade edilmezken, ne yazık ki laik ve ikiyüzlü T.C. Devleti tarafından yayımlanmasına izin verilmiş, ayrıca bunu kabullenmeyip protesto eden izzetli Müslümanlar, devletin polis ve jandarması tarafından coplanmış, kurşunlanmış, bir kısmı da hapishanelere atılmıştır.

 Salman Rüşdi köpeği, Müslümanlar'ın çok az olduğu kâfir bir ülkede korkudan sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken, onun yerli uşağı Aziz Nesin köpeği, yanında kendisiyle beraber bir ekiple birlikte, şehrimiz Valisi tarafından davet edilip, şehirde adeta Müslümanlar'la alay edercesine gezebilmektedir.

 "Kâfirler şunu iyi bilmeli ki:"

 İslâm'ın Peygamberi'ni ve Kitab'ın izzetini korumak için, bu uğurda verilecek canlarımız vardır.

 Gün; Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür.

Gün; Allah (C.C)'ın vahyi Kur'ân-ı Kerim'e, Allah'ın meleklerine, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed (S.A.V)'e, O'nun ailesine ve ashabına yöneltilen çirkin küfürlerin hesabının sorulma günüdür.

"İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır." (Nisa : 76)

"Galip gelecek olanlar, şüphesiz ki Allah taraftarı olanlardır."

 "Müslümanlar"

Yukarıdaki eylem parolası bildiri, 30 Mayıs 1993 günü Refah Partisi İslamcı yerel yayın organı "Bizim Sivas" adlı gazetede yayınlanmıştır. Altında, Hukukçular Derneği, Mazlum Der, Sivas Kültür Derneği, Yeryüzü Dergisi, Belediye Vakfı, İslami Düşünce, İmza, Risale, Mektup gibi İslamcı kuruluş ve yayın organlarından başka onlarca İslamcı yayın ve kitapevinin de adı yer almıştır.

Bu yazımın konu resmi olarak, eşi Muhibe AKARSU ile birlikte o gün hunharca katledilen ünlü halk ozanımız Muhlis AKARSU'nun resmini seçtim.

Ve şimdi soruyorum..!

Neydi? Muhlis Akarsu'nun ve eşi Muhibe Hanım'ın suçları neydi?

Dünya Dünya, yalan Dünya, beni benden alan Dünya demek mi..?

AHMET ELDEN

Kaynak: Ali Yıldırım, Ateşte semaha durmak, Yurt kitap yayın: 81, Mart 1996, 3. baskı, Kızılay/ANKARAYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.