" 'Kabirdeki bir ölü' gibi "

" 'Kabirdeki bir ölü' gibi " DİN
5,0
13.09.2014 13:50:21
A+ A-

"Ariflerin kalpleri Hakkın kabirleri olduğu kadar onların bedenleri tecelli ettiği yerlerdir. Allah kendisi hakkındaki marifetin mahalli olmaları itibarıyla kullarının kaplerinde bulunur. Sonra kulları O'nun saygınlığına riayet etmez, belirlediği sınırlarda durmazlarsa Allah kalplerde 'kabirdeki bir ölü' gibi durur. Başka bir ifadeyle Allah'ın kalplerde hükmü ve tesiri olmaz. Buna mukabil insanlara karşı Hakkı perdeleyen örtü ve kilit olması itibarıyla kabrin onun üzerinde hükmü olur. Aynı durum tabiatın hükmü için geçerlidir: Tabiat şeriata aykırı bir şekilde ortaya çıktığında, şeriat insan tabiatında ölmüş sayılır. Hak (ve hakikat) da rüyada böyle zuhur eder: Hz. Peygamber'i bir rüyada İşbiliyye Camiinin duvarlarında ölmüş olarak görmüştüm. Caminin yeri hakkında bir soruşturma yaptığımda, yerin zorla alınmış olduğunu öğrendim. Anladım ki rüyada gördüğüm, Hz. Peygamber'in şeriatının orada ölmüş olmasıydı, çünkü orası şerî ölçüye göre istimlâk edilmemişti. Hak gafil insanların kalplerinde ölmüş ve defnedilmiştir ve o kalplerde Hak sanki onlarda yokmuş gibi bulunur. 'Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.' "

Bu sözler, 12. yüzyılın ikinci yarısında ve 13. yüzyılın ilk yarısında (1165-1240) yaşamış Muhyiddin İbn Arabî Hazretlerine ait .(Fütûhât-ı Mekkiyye 17. cilt, sayfa: 139, Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık)  (marifet : tanıma ile elde edilmiş bilgi) Haddimi bilirim, bu kâmil insanın, büyük ârif ve düşünürün sözlerini yorumlamaya kalkmam. Günümüz Türkçesine oldukça anlaşılır bir şekilde çevrildiğine göre bu yazıyı okuyacaklara büyük üstâdın bu ve başka alıntılayacağım sözlerini sunmakla yetineceğim. Okumak, düşünmek, anlamak, en azından bir şeyler sezinlemek, duyumsamak onların yeteneklerine, gayretlerine (himmetlerine) ve en başta da niyetlerine kalmış oluyor.

M. İbn Arabî'nin bir şiirinden:

"Dikkat edin! Tövbe dönmek demek / Tövbe ederek hakikate dön ve yönel / Bir yerde birine tabi olursan / Tabi olduğun durumda kalırsın / Zuhur bir şekilde O'na ait ise / Bir açıdan da gizlenme ona aittir /  "  (...)  (a.g.e. sayfa: 139-140)

Bu dizelerin altındaki sözlerden:

(...) "Binaenaleyh Allah kullara ancak onlar kendisine dönsün diye döner." (...) "Bu itibarla ilk dönüş Allah'ın kula dönmesidir ve bu dönüşte kula kendisine dönüş imkânı ihsan eder. Kul tövbe ederek Hakka döndüğünde, birinci dönüşün ardından Hak tekrar kula döner; ikinci dönüş 'kabul' maksadı taşır. Allah kullarının günahlarını kabul etmezken tövbe ve itaatleri kabul eder ki, bu da O'nun kullarına rahmetinin bir neticesidir." (a.g.e. sayfa:140)

M. İbn Arabî'nin bir şiiri:

" es- Sabûr 'un kulu kimdir ? Allah sayesinde sabredendir / Bir güçlük çekmez o kul / Onun zarar gördüğüne şahit olursun / Nefsimi Rabbim için hapsettim / Ben sabırlı davrandım / Rabbim bilir halimi / Ondan haberdardır / Ben bir söz derim / Öyle bir sözdür ki o / Sözün doğrusu var yalanı var / Ben doğru sözlüyüm; söylediğimi görürüm / Ona giden bir delilim yok / Ona karşı yardımcım yok / " (a.g.e. sayfa: 188)

Bu şiirin altındaki sözlerden:

(...)  " 'Allah'a eziyet edenler...'  denilen bir ayette (el- Ahzab 33/57) Allah kendisini eziyet görmekle nitelemiş, eziyet edenleri hemen cezalandırmamış, buna mukabil kendisini es- Sabûr diye nitelemiştir. Bununla beraber Allah bize O'na kimin ve nasıl eziyet ettiğini söylemiştir ki, es- Sabûr ismi baki olmakla o eziyeti kendisinden kaldıralım! (...) Başka bir ifadeyle bizden belayı kaldırması için Allah'a şikayette bulunurken de sabırlıyızdır. (...) Allah'tan bir eziyeti kaldırandan daha yüksek mertebeli kimse yoktur: 'Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder.' (Muhammed 49/7)  (a.g.e. sayfa: 189)

M. İbn Arabî'nin bir şiirinden şu dizeleri de aktararak yazıyı bitirelim:

"Peygamberlere itaat onları gönderene itaat demek / Allah peygamberinin bir tesiri yok /  Allah derse peygamber söyler / Bu nedenle peygambere itaat etmeyen Allah'a asidir / "  (a.g.e. sayfa: 232)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.