Kalem (Nûn) Suresi’nindeki İkrâmlar

Kalem (Nûn) Suresi’nindeki İkrâmlar DİN
3,0
08.12.2015 15:13:13
A+ A-

İkinci iniş sırasına sahip olduğuna, Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Adını birinci ayetteki "kalem" sözcüğünden almıştır. Sure 52 ayetten oluşur. Bu sure Alâk suresinin vahyen devamıdır. Alâk suresinde kısa, öz olarak verilen bazı değinmeler bu surede detaylandırılmıştır. Bu surede, Abdullah oğlu Muhammed`e peygamberlik verildiği, niye bir başkasının değil de kendisinin peygamber yapıldığı ve bundan sonra nasıl davranması lâzım geldiği anlatılmaktadır. Bir ara parantezde de, karşıtlarının akıbeti ile mümin ve müttekileri (Allah`a saygılı davrananları, takva sahipleri) bekleyen nimetlere değinilmiştir. (wikipedia.org/wiki/Kalem_Suresi)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Kalem Suresini okursa, Allah'u Teâla, ahlâklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını ona verir."

Rivayet Edildi ki: Zalimin zulmünü, fesat edenlerin fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için okunur.

Şerden korunmak ve her murada nail olmak için okunmalıdır.

Zihin açıklığı için okunur. Anlama, idrak, farkındalık, kavrayış, basiret, bilinç açıklığı, çabuk kavrama.

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, şifa amaçlı okunmasının yararlı olacağı bildirilmiştir.

Âlimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51-52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir. Nazar değen kimseye okunursa, Allah'u Teâla'nın izniyle şifaya kavuşur.

Hasetçilerin kıskançlıklarından korunmak ve açgözlü insanların kötü bakışlarından zarar görmemek için faydalı etkileri olduğu bildirilmiştir. (Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te'vil), 2/519)

Kitabet ve belagâtla (güzel konuşma, hitabet, diksiyon) ilerleme, akla, ilme ve güzel ahlak alanlarında etkin donanımlar sunmaktadır.

*********************************************************************************

Alfabe, yaratıcı bir unsurdur. Harf , Hece ve Sözcükler dilden çıktıkları an itibariyle oluşturdukları sinerjiler ile soyut olan söylem somut gerçekliklere dönüşmektedirler. Bu olguya ise OLUŞ - YARATILIŞ SIRRI adı verilmektedir.

Madde oluşumunun yaratıcı faktörü alfabedir. Dolayısıyla alfabe döngüsü ile Harf - Hece ve Sözcük Evreni oluşur.

**********************************************************************************

N başlangıçlı esmaül hüsnalar; Nafi' c.c.: Faydalı olanları yaratan. Nur c.c.: Gönülleri, dimağları, alemleri nurlandıran.

K ? L ? M başlangıçlı esmaül hüsnalar etkin olurlar.

Okunan ses ile alâkalı manevi ve maddesel (soyut somut) varlıkların oluşumları ? varoluşları ve de var olanlar ile etkileşimler gerçekleşir. İlgili harf, hece ve sözcükleri içermekte olan soyut ve somut, cansız ve de canlı mevcudat ile okur arasında iletişim gerçekleşir. Kurulan bu bağ ile birlikte ilgili donanımlar okura aktarılır. Bu etkileşime de "tecelli" adı verilir. Bir başka anlamı ile okur, kıraat etmekte olduğu harf, hece ve sözcüklerden oluşmakta olan varlıkların birer yaratıcısı olmuş olur. Bu eylem aynı anda okuru Halık c.c. esmasını yaşayan kişi konumuna yükseltir. Yaratıcı bir kişilik. İletişimde, etkileşimde bulunan sosyal bir varlık.

Ka-Lem: Lâm. Ka (kaf) harf ve hecesi kendisinden sonra gelen harf ve heceyi kuvvetlendirir, baskın kılar. Kalem sözcüğünde asıl olan "Lâm" harfidir. Lâm, K ile baskın, kuvvetli bir oluşuma ve etkileşime geçmektedir. Lâm; Lâ ilâhe illâllah ve Lâtif sözcüklerinin karşılığıdır. Dolayısıyla Kalem; kuvvetli, baskın bir Lâ ilâhe illâllah ve Lâtif c.c. sözcüklerinin, esmalarının oluşumu ve etkileşimi (tecelli, bağlantı, donanım) sunmaktadır. Okur öncelikli katkıları ise duygusal (kalbi), akıl (bilinçsel, mantık) ve eylemsel olarak gerçekleşir.

Nûn: Hz. Muhammed (a.s)'a itaf edilir. Dolunay, karanlıkta ışıldayan, geceyi aydınlatan. Dolunay edebiyatta, özellikle şiirde âşkın, âşık olunanın sembolüdür. Ve tüm bu üstün özellikleri ile birlikte Hilâl ve Yıldız bütünleşmesi ile sembolize olan Türk Bayrağı yine NÛN ile Hayy olmuştur. Nûn, varoluşun harfi olarak bilinmektedir.

Kelâmullah (Allah ile konuşma) olduğu bildirilen Kuranı Kerim okurlarına her bir harf, hece ve sözcükleri ile "âyetleri ve sureleri ile" eşsiz kazanımlar sunmaktadır. Okur ile her bir şeyin mutlak sahibi Cenâbı Allah c.c. arasında doğrudan, aracısız bir iletişim kurulmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayet ve sureler ile hali hazırda sunulmayı bekleyen kazanımlar, ikramların asıl sahibi tarafından her an nezaketle lütfedilmeyi beklemektedirler. En öncelikli hak sahibi olan insanın yapması gereken tek şey, okuma eylemini gerçekleştirmektir.

Kazanım: Kâr, fayda, kazanç, getiri, hak, ödül, ikram, lütuf, bağış, sunum, donanım, etki, tecelli, şefaat, nasip, talih, uğur.

İstifade edilmesi dileğimle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.