KARDEŞLİK NEDİR? KARDEŞ HAKLARI NELERDİR?

DİN
1,0
29.10.2012 09:32:47
A+ A-

Son zamanlarda hemen/hemen her kesimin kullandığı bir terim vardır. Biz kardeşiz, bu söz çok anlamlı bir sözdür, çünkü insanların renklerine cinslerine, yaşadıkları coğrafyaya bakmaksızın Allah'ın dinine inanan, iman eden kişilerin, bizzat Allah (c.c.) tarafından kardeş yapılmasıdır. Bu hususu Hazreti Peygamber efendimiz (S.a.V.) de birçok hadisi şeriflerde anlatmış ve Mekke den Medine-ı Münevvere ye Hicret ettikten sonra bizzat gerçekleştirmiştir.

Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim Müslüman'ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir Müslüman'ın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58 )


Müslüman barış, selamet ve esenlik davetini kabul ederek Allah'ın koruması altına giren kişidir İslam, "es-Selam" olana, her şeyi selamette kılana teslim olmak, kendini insana şah damarından yakın olana (Kaf 50;16) emanet etmektir. Müslüman, iradesini Allah'ın iradesi içinde eriterek O'na yaklaştığı ölçüde haksızlıktan, zulümden, bencillikten, zulüm ve mütekebbir olmaktan uzaklaşacak, Peygamberin anlattıklarına sarıldığı ölçüde O'na yakınlaşacaktır. Hakk'a giden yolun yalnız aşılamayacağının, daimî uzletin marazî olduğunun bilinciyle halkla, Hakk'ın razı olacağı bir birliktelik içinde gerçekleştirecektir Bu Hadis-i Şerifte bir Müslüman'ın diğer Müslüman'la ilişkisinin temel dayanakları sunulmuş olup, açık seçik belirtilmiştir İşte bu duygu ve düşüncelerle kardeş olanlar arasında asla ihtilaf çıkmaz. Bunun dışında yapılan uygulamalar ise kardeşin kardeşe haksızlığıdır.

Yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi, İnananların birbirleriyle kardeş ilan edilmesi, hem Kur'an-ı Kerim'de ( Hucurat 49; 10) hem de hadislerde açıkça zikredilmektedir Bu kardeşlik, varlık sebebini aynı dine mensup olmaktan alarak köle-efendi, zengin-fakir, siyah-beyaz, kadın-erkek ayrımı yapmadan, etnik ve kültürel farklılıkları ayrılık vesilesi değil, zenginlik ve renklendirici ile birbirleri ile tanışmak için etkin unsurlar olarak görmeyi gerektiren toplumsal bir sebep olmuştur. Bu bağın gücü öylesine kuşatıcıdır ki, İslam toplumu içinde yaşayan gayri Müslim Yahudi ve Hıristiyan'ları bile kapsamıştır. Bu bağlamda mü'minler kardeşçe yaşamanın tüm sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Dünyada haksızlığın engellenmesine, temel insan hak ve hürriyetlerinin tesisine katkıda bulunmak, ülke içerisinde ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler (Kur'an Yolu; c 5, s 93)

Din kardeşi olmak, didişmeyi değil dayanışmayı, aldatmayı değil paylaşmayı, umursamazlığı değil kardeşinin derdi ile dertlenmeyi gerektirir Size, dünyanın neresinde olursanız olun köklerinizi sorarlar. Damar damar sorgulanırsınız, kendisinden neşet ettiğiniz köklere doğru sizi götürürler. Kardeşlik duygusunu korumak sizi kaoslardan kurtarır, yitip gitmezsiniz Hayata tutunur, Kendinizi bir topluma ait hissederek gel geç hevesler peşinde koşmazsınız Bu nedenledir ki Kur'an ve Sünnet Müslüman kimliğini inşa ederken kardeşlik vurgusuna ayrı bir önem verir Dinin öngördüğü kardeşlik anlayışı bihakkın hayata geçirildiğinde genç yaşlı tüm insanlar kendisine toplumda bir yer bulacak, böylece başkalarının onayına ihtiyaç hissetmeden, Cenabı hakkın kendisine vermiş olduğu bütün hakları, Can, mal, akil hürriyeti ile dil ve yaşamda kendisine verilen haklar olarak görür ve diğerleri de bunu böylece kabul ederler.

Toplumu besleyen ana damarlardan biridir kardeşçe yaşama ilkesi. "Müslüman Müslüman zulmetmez, onu düşmana teslim etmez" ifadesi, ihaneti, arkadan vurmayı kişisel çıkarı toplum menfaatinin önüne geçirmeyi yasaklayan, maddî-manevî her türlü zulmü, haksızlığı önce zihinlerden sonra da yaşantılardan kazıma çabasını gösteren bir ifadedir Aynı zamanda Toplumsal huzuru dinamitleyecek hiçbir girişimin onaylanamayacağının bildirgesidir Müslüman'ın, Müslüman olmasının doğal sonucu olarak zihninde böyle çarpık bir düşünceye yer olamayacağının ilanıdır İnanan kişilerin; "Kendisi için arzu ettiğini din kardeşi için de arzu etme ."Buhari, İman 7) düsturuna taşımada kılavuzluk yapacak ana kriterdir

Bu hadisi şerifte, kardeş olmanın hayatı ve ilişkilerin tüm boyutunu kuşatan yönüne sorumluluk eksenli bir perspektif kazandırıldığını da açıkça görmekteyiz Yukarıda zikrettiğim ayet ve hadisler dikkatlice incelendiğinde; Birbirinden haberdar ve birbirine duyarlı insanlardan oluşan bir toplum modeli sunulmaktadır Bu açıdan bakıldığında sıkıntıların, biz onlardan kurtulmak için boğuşup dururken, fark edemeyeceğimiz bir şekilde hayatın anlamını sunduğunu düşünmek mümkündür İster maddî ister manevî boyutta olsun sıkıntılar, onu yaşayanla ona şahit olan için imtihan sürecidir aslında Sıkıntıyı yaşayan için sabırla direnebilme, sıkıntıya şahit olan için ise yardıma ihtiyacı olana destek elini uzatabilme kabiliyetinin ortaya çıkacağı bir imtihan süreci Yani aslında insanlık kabiliyetimizin ortaya çıkacağı bir süreçtir. İnsanlığımız, kardeşimizin haklarına göstereceğimiz saygı ile ölçülmektedir.

Bu insanlık yarışındaki zorlu etaplardan biri de başkasının geçmişinde gördüğümüz ayıp ve kusurların üzerine gitmeden, bağışlayıcı ve hoşgörülü olabilme kısmıdır Hata ve kusurların ifşa edilmesi, durumun ıslahına bir katkı sağlamadığı gibi, insan onurunun zedelenmesine ve kişinin duyarsızlaşmasına vesile olabilir Tenhalarda işlenen yanlışlıklar alenî olarak yapılmaya başlar Bu durum ise yanlış yapanı yolundan döndürmediği gibi yanlışın yayılmasına da zemin hazırlayabilir Kardeş olmak, kardeşine karşı sorumluluk taşımak demektir İlişkileri daha ileri seviyelere taşıyabilmek için elden gelen gayreti göstermeyi gerektirir Kaldı ki, kusur örtücü olmak, o kusura karşı duyarsız olmayı da gerektirmez Suçun/yanlışın işlenirken görülmesi halinde takınılması gereken tavır bellidir: İnsanların bilinçlenmesine yardımcı olarak suça engel olmaya gayret etmek Buradaki hassas denge, insanın geçmişinde yaşadıkları ile ilgili olarak kişilik haklarının korunması yönünde ayarlanmalıdır Müslüman'a düşen görev; içindeki merak ve öğrenme dürtüsünü, kendisini ve tüm insanlığı bir adım ileri taşıyacak ilim yolunda kullanmasıdır Kuran'da yasaklanan da fıtratımızdaki bu araştırma hissinin dumura uğramış hali olan tecessüstür Bundan da sakınmak lazımdır.
Kaldı ki insan hem kardeş, hem komşu, hem akraba ve hem de ortak olunca bu sorumluluklar giderek artmaktadır. Yanı Komşu hakları, akraba hakları ve ortak olma hakları da devreye girer. İşte Türk ve Kürt halkları hem kardeş, hem akraba, hem komşu ve hem de ortaktırlar. Bu yazımızda sadece kardeşlik hakları üzerinde durduk. Ama Akraba, komşu, ortaklık hakları da kardeşlik haklarından şümul ve detay bakımından az değildir. Onun için bir dahaki yazımızda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum.YORUMLAR

HAYIR ÇOK DOĞRU DÜŞÜNUYORSUNUZ.... -

YORUMUNUZ AYETİ KERİMENİN VERDİĞİ MESAJA TAM UYGUN OLUP, İNSANLARIN DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞUNU TEMİN ETMEK İÇİN BEYAN ETTİĞİ ESASLARDIR. İNSANLAR ARASINDA KİN, KISKANÇLIK VE ÇEKİŞMEYİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAKTADIR.ARKADAN ÇEKİŞTİRMEK VE HASED İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN EN BÜYÜK HASTALIKTIR. ŞEYTANIN OYUNLARINDANDIR... SELAM VE DUA İLE

0 1
YANILIYOR MUYUM? -

Toplumu besleyen ana damarlardan biridir kardeşçe yaşama ilkesi. "Müslüman Müslümana zulmetmez, onu düşmana teslim etmez" ifadesi, ihaneti, arkadan vurmayı kişisel çıkarı toplum menfaatinin önüne geçirmeyi yasaklayan, maddî-manevî her türlü zulmü, haksızlığı önce zihinlerden sonra da yaşantılardan kazıma çabasını gösteren bir ifadedir. Aynı zamanda Toplumsal huzuru dinamitleyecek hiçbir girişimin onaylanamayacağının bildirgesidir Müslüman'ın, Müslüman olmasının doğal sonucu olarak zihninde böyle çarpık bir düşünceye yer olamayacağının ilanıdır İnanan kişilerin; "Kendisi için arzu ettiğini din kardeşi için de arzu etme ?"Buhari, İman 7) düsturuna taşımada kılavuzluk yapacak ana kriterdir" ------------------------------------------------------------- Şöyle çok uzaga gitmeden etrafımızdaki kagıt üzerinde milyonlarca Müsluman'ın yaşadıgı yazılı ulkelere baktıgımızda... Bu yazıdan anladıgıma göre yeryüzünde ne gerçek Müsluman vardır ne de Müslüman Müslüman'ın kardeşidir..Yanılıyor muyum yoksa?

0 2
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.